FAQ Často kladené dotazy - Je možné využít makra pro systém Metsec ?


Software version: 2020 - 17.1

Last updated January 20, 2020 by Construsoft Czech support@construsoft.cz

Environment: 
Czech

FAQ Často kladené dotazy - Je možné využít makra pro systém Metsec ?

– Standardní knihovna spojů obsahuje potřebná makra pro systém Metsec

– Vaznice – návrh ve čtyřech konstrukčních systémech.

     BUTT – prosté nosníky pro rozpětí do 12m. systém lze použít pro vaznice i paždíky.
     SLEEVED – spojité nosníky pro minimálně 2pole. Spojitost je zajištěna spojkami. Možno navrhovat pro rozpětí do 15m. Optimální rozpětí 5 – 7m. Systém´lze použít pro vaznice i paždíky.
     HEB – spojité nosníky pro minimálně 5 polí. Spojitost je zajištěna spojkami. Možno navrhovat pro rozpětí do 15m. Optimální rozpětí 6 – 10m. Systém lze použít pro vaznice i paždíky.
     METLAP – spojité nosníky pro minimálně 4 pole. Spojitost je zajištěna přesahy. Možno navrhovat pro rozpětí do 14.5m. Optimální rozpětí 10 – 12m a tam, kde konstrukce přenáší velká zatížení.

– Více informací v Tekla User Asisstance: zde

<FAQ>

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Content rating: 
Average page rating: 2 (1 vote)
Refresh page after voting to show updated result.