Witaj!

Czy wiesz, że zalogowani użytkownicy mają dostęp do większej ilości materiałów?

Support articles

Automatyczne wczytywanie importowanych komponentów

W celu automatycznego importu plików *.uel komponentów oraz profili użytkownika w każdym NOWYM MODELU,  do w dowolnego pliku *.ini  dopisujemy zmienną: XS_UEL_IMPORT_FOLDER = Do tej zmiennej należy podać  ścieżkę z folderem w którym umieszczone będą komponenty *.uel. Istnieje możliwość podana kilku folderów. Wówczas kolejne ścieżki należy oddzielić średnikiem. Np: set XS_UEL_IMPORT_FOLDER=%XS_DIR%\environments\common\components_sketches\;%XS_DIR%\environments\finland\components_sketches\;%XS_DIR%\environments\finland\components_sketches\precast\ W modelach, które już zostały utworzone,
by Construsoft PL
0
 • komponenty
 • zmienne zaawansowane
 • polski

Wyłączenie ramek i znaków gięcia w rysunkach

Aby na stałe wyłączyć ramki w rysunkach (tak aby nie wracały w kolejnych wejściach do TS) trzeba zmodyfikować domyślny plik ustawień ramek standard.fms.Znajduje się on w katalogu "system" danego środowiska (np. C:\ProgramData\Tekla Structures\18.1\environments\poland\system\).W dwóch pierwszych wierszach zmieniamy wartości na końcu z 1 na 0:dia_drframe.drframe1_en 0dia_drframe.drframe2_en 0Wiersze te odpowiadają za ramkę zewnętrzną i wewnętrzną w rysunku.Tak samo robimy dla znaków gięcia:dia_drframe.fold_width 0dia_drframe.fold_height 0
by Construsoft PL
0
 • rysunki
 • ramka
 • wydruk
 • polski

Przyspieszenie modelowania i zapisywania w trybie multi user

Pytanie:Czy istnieją metody przyspieszenia procesu modelowania i zapisywania danych podczas pracy w trybie multi-user?Odpowiedź:1.Sprawdź szybkość połączenia internetowego, ponieważ może ono znacząco wydłużyć proces zapisu.2. Sprawdź, czy komputer spełnia najnowsze wymagania sprzętowe. Dobry procesor może przyspieszyć pracę.3. Podczas zapisywania najważniejsze jest wykorzystanie pamięci. W komputerach 32-bitowych można zastosować do 4GB of RAM i w takim wypadku tylko 3GB pamięci może być wykorzystane w procesie zapisywania TS (jeżeli dostępna jest taka ilość wolnej pamięci). Jeżeli potrzeba
by Construsoft PL
0
 • multi - user
 • polski
 • szybkość

Błąd (50030) — Nie powiodło się załadowanie pamięci odpowiedzialnej lub właściwego ASR.

Przypadek: Błąd (50030) — Nie powiodło się załadowanie pamięci odpowiedzialnej lub właściwego ASR.Rozwiązanie: Pamięć odpowiedzialna aktywowanych licencji jest uszkodzona — należy wymienić licencje. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielstwem Tekla Corporation lub Sprzedawcą, aby otrzymać nowe licencje i instrukcje Problem najprawdopodobniej wynika z awarii dysku lub nieprawidłowej instalacji/aktualizacji innego oprogramowania. Licencje należy wymienić, a także podać niezbędne instrukcje w celu usunięcia uszkodzonej Pamięci odpowiedzialnej.
by Construsoft PL
0
 • Error 50030
 • trusted storage

Ponowny odczyt plików licencji nie przynosi rezultatu

Przypadek: Ponowny odczyt plików licencji nie przynosi rezultatu.Rozwiązanie: Ponowny odczyt pliku licencji nie działa, jeśli usługa licencji jest uruchomiona lokalnie lub na laptopie i jednocześnie masz połączenie z innym serwerem licencji. Dlatego musisz wykonać następujące czynności:1. Otwórz LMTOOLS > przejdź do karty serwera Start/Stop/Reread .2. Kliknij Stop Server i poczekaj kilka sekund, aż usługa zostanie wyłączona.3. Kliknij polecenie Start Server. Ponowny odczyt pliku licencji nie działa, jeśli usługa licencji jest uruchomiona lokalnie lub na laptopie i jednocześnie masz
by Construsoft PL
0
 • Rereading the license server

Modelowanie nieregularnego arkusza blachy

Aby zamodelować arkusz blachy o nieregularnych kształtach w kilku płaszczyznach wykorzystujemy w kooperacji 2 komponenty.Przy pomocy komponentu 19 "Tworzenie trójkątów" wskazując w modelu kolejne punkty wstawienia modelujemy kształt blachy. Następnie korzystając z komponentu 21 "Rozwnięta powierzchnia" otrzymamy rozwinięcie arkusza blachy. Do wskazania blachy potrzebny jest aktywny przełącznik wyboru zespołu   Skoipiowany arkusz blachy ma właściwości blachy konturowej: 
by Construsoft PL
0
 • blacha konturowa komponent arkusz

Widoczność znaków przy wydruku

Zmienna zaawansowana XS_USE_LINECLIP stosowana do uwidocznienia linii ciągłych pokrywąjacych się z znakami teksowymi. Wykorzystywana również przy wydruku rysunków zawierających pręty zbrojeniowe tzw. "pullouty"Jak ustawić:Narzędzia-> Opcje -> Zaawansowane opcje ->Drukowanie
by Construsoft PL
0
 • drukowanie pręty zbrojenie pullout widoczność

Uruchamianie Tekla Structures bez ekranu startowego

Zmienna zaawansowana XS_NO_SPLASH=FALSE usuwa ekran startowy Tekla Structures 13.1 i w starszych wersjach.W wersji 14.0 i nowszych, należy ustawić zmienną jako zmienną środowiskową Windowsa zamiast zmienną zaawansowaną Tekla Structures.Jak ją ustawić:Start -> Panel sterowania -> Zaawansowane ustawienia systemu -> Zmienne środowiskowe -> Zmienne użytkownika.
by Construsoft PL
0
 • uruchamianie ekran startowy

Jaka jest maksymalna liczba znaków w polach "Przedrostek" i "Nazwa" w oknie dialogowym elementu

W oknie dialogowym elementu, w polach "Przedrostek" dla Element i Zespół można użyć maksymalnie 20 znaków.W polu "Nazwa" można użyć maksymalnie 21 znaków.
by Construsoft PL
0
 • parametry elementu
 • polski

Modyfikacja kolumn listy rysunkowej

Aby edytować, aktywować i deaktywować kolumny listy rysunków należy otworzyć plik objects.inp, który znajduje się w katalogu "system" danego środowiska. Np:C:\ProgramData\Tekla Structures\18.0\environments\ŚRODOWISKO\system\Przechodzimy do wierszy rozpoczynających się wpisem:/***************************************************************************//* Common drawing attributes*//***************************************************************************/Znajdują się tam zmienne UDA które są wyświetlane na liście rysunków. Pierwsze kolumny tej listy są nieedytowalne.Użytkownik może jedynie
by Construsoft PL
0
 • lista rysunków
 • polski

Nie można nawiązać połączenia z serwerem licencji

Kiedy pierwszy raz kierujesz komputer kliencki z zainstalowaną nową wersją Tekla Structures na serwer licencji Tekla Structures, musisz sprawdzić następujące elementy i wykonać procedurę opisaną poniżej: Musisz zalogować się jako Administrator, ponieważ ten adres jest zapisywany w rejestrze. Upewnij się, że serwery stacji roboczej i serwera są w tej samej domenie. Upewnij się, że masz połączenie z siecią LAN. Serwer licencji i komputery klienckie muszą być w tej samej sieci LAN. Wyłącz w komputerze zaporę sieciową i wstrzymaj ochronę przeciw programom szpiegującym. Wykonaj następujące kroki
by Construsoft PL
0
 • Connect to the license server
 • connectivity problem

Błąd 50003 — Błąd podczas ładowania do pamięci aktywowanych licencji

Błąd 50003. (Błąd podczas ładowania do pamięci aktywowanych licencji) — Wystąpił wewnętrzny błąd.Problem: Pamięć odpowiedzialna jest uszkodzona i LAT nie może „Otworzyć i odczytać” ani „Użyć” informacji znajdujących się w pamięci odpowiedzialnej.Rozwiązanie: Należy wymienić licencje. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielstwem Tekla Corporation lub Sprzedawcą, aby otrzymać nowe licencje i instrukcje Problem najprawdopodobniej wynika z awarii dysku lub nieprawidłowej instalacji/aktualizacji innego oprogramowania. Licencje należy wymienić, a także podać niezbędne instrukcje w celu usunięcia
by Construsoft PL
0
 • Error 50003 - Error Fetching activated licenses

Jak wyświetlić listę aktywowanych licencji przy użyciu wierszy poleceń

PRZYPADEK: Jak wyświetlić listę aktywowanych licencji przy użyciu wierszy poleceń. Rozwiązanie: Możesz uruchomić następujące polecenie w „Wierszu poleceń”, aby wyświetlić wszystkie aktywowane licencje na serwerze.Po wyświetleniu Wiersza polecenia i otwarciu folderu serwera: ( C:\TeklaStructures\License\Server ) wpisz:serveractutil -viewi kliknij EnterPojawi się lista wszystkich aktywowanych licencji na komputerze-serwerze: Możesz też uruchomić polecenie: serveractutil -view -long, wyświetlić listę wszystkich aktywowanych licencji na serwerze, razem z wypożyczonymi. Wiersze poleceń mogą służyć
by Construsoft PL
0
 • Listing all the activated licenses using command lines

Błąd 7288 i 111 Aktywowanie licencji nie powiodło się

Przypadek: Błąd 7288   : Aktywacja zgłoszenia realizacji została zablokowana przez zasadę aktywacji, ponieważ liczba pozostałych kopii wynosi zero           Błąd 111     :  Aktywowanie licencji nie powiodło się — Aktywacja zgłoszenia realizacji została zablokowana przez zasadę aktywacji, ponieważ liczba realizacji przekroczyła liczbę miejscRozwiązanie: Taka sytuacja może mieć kilka przyczyn:1.  Próbujesz aktywować licencje, które zostały już wcześniej aktywowane na innym serwerze/komputerze/stacji roboczej, dlatego FLEXnet nie zezwala na aktywowanie większej liczby licencji niż masz
by Construsoft PL
0
 • Error 101 and/or 7288

Tekla Structures LAT nie wprowadza żadnych informacji/danych

Przypadek:        Tekla Structures License Administration Tool nie wprowadza żadnych informacji/danychRozwiązanie:  Uprawnienie powinno być spakowane przez nadawcę i rozpakowane na komputerze, na którym licencja ma być aktywowana. Skontaktuj się z przedstawicielstwem Tekla Corporation lub Sprzedawcą, aby uzyskać spakowane uprawnienie. Zapora sieciowa może blokować plik html Uprawnionego certyfikatu, a niektóre przeglądarki mogą konwertować go na format nienadający się do użytku. Dlatego przed wysłaniem certyfikat musi zostać spakowany.
by Construsoft PL
0
 • LAT
 • Licenses information

Narzędzia do monitorowania wykorzystania licencji

Generalnie można sprawdzić szczegóły licencji i monitorować ich aktualne wykorzystanie przy użyciu License Administration Tool i LMTOOLS. Ponadto w pliku tekla_debug.log można zobaczyć, którzy użytkownicy Tekla Structures podjęli/zwrócili licencje. Jeśli jednak chcesz sprawdzić wcześniejsze wykorzystanie licencji (wygenerować raport pokazujący, które stacje robocze i którzy użytkownicy korzystali z licencji Tekla Structures w określonym czasie), potrzebne jest do tego zewnętrzne oprogramowanie. Zwracamy uwagę, że takie zewnętrzne narzędzia monitorujące nie są testowane ani obsługiwane przez
by Construsoft PL
0
 • Tools for Monitoring the licenses
 • Third Party monitoring Tools

Wyszukiwanie lokalnej pomocy technicznej

Informacje kontaktowe lokalnych Tekla dystrybutorów na całym świecie Produkty i rozwiązania Tekla są sprzedawane przez biura Trimble na całym świecie oraz przez globalną sieć dystrybutorów. Jeśli masz pytania dotyczące pomocy technicznej lub opinie dotyczące produktów Tekla, skontaktuj się z lokalnym biurem lub dystrybutorem. Aby mieć prawo do wsparcia, musisz mieć ważną umowę serwisową Tekla z lokalnym dystrybutorem Tekla. Dowiedz się więcej o zaletach Tekla Maintenance lub obejrzyj film poświęcony Tekla Maintenance. Zalecamy korzystanie z formularza Kontakt z nami do przesyłania zgłoszeń
Wymaga dostępu do usługi Tekla Maintenance
by Tekla Global Support
0
 • contact information
 • local support
 • Tekla resellers

Jak wyświetlić lub przekonwertować plik Microstation DGN

P: Mam pliki referencyjne w formacie Microstation DGN i chcę wyświetlić je w innej przeglądarce, a potem przekonwertować na format DXF lub DWG. Jak mogę to zrobić?O: Na początku Tekla Structures czyta plik formatu Microstation DGN V7 i V8 jako plik referencyjny, który ma zostać użyty w widoku modelu, dostępny później także w widoku rysunku. Jeśli pliki DGN mają zostać sprawdzone przy użyciu oddzielnej aplikacji, firma Bentley — dostawca Microstation — oferuje bezpłatny produkt: Bentley View (do wyświetlania i drukowania plików DGN, DXF i DWG)
by Construsoft PL
0
 • Bentley View
 • DXF
 • DWG

Ograniczanie liczby rewizji na tabliczce rysunkowej

Pytanie:Chcę ograniczyć widok tabliczki rysunkowej, tak aby wyświetlała ostatnie 10 rewizji rysunku. Jak to zrobić?Odpowiedź:Musisz edytować tabliczkę rysunkową. Najłatwiej jest kliknąć dwukrotnie rysunek, co spowoduje otwarcie Edytora szablonów. Wstaw następującą formułę w wierszu „Revision”:if GetValue("NUMBER")>GetValue("LAST")-10 then  Output()else  StepOver()endifgdzie „NUMBER” oznacza numer rewizji, a „LAST” to numer ostatniej rewizji.
by Construsoft PL
0

Eksport IFC do oprogramowania w sytuacji, w której model znacznie odbiega od źródła

Pytanie:Jak daleko od źródła mogę umieścić model? Model IFC wyeksportowany z Tekla Structures powinien znajdować się w innym oprogramowaniu, gdzie model jest o kilka tysięcy kilometrów od źródła.Odpowiedź:Zawsze trzeba modelować elementy blisko źródła w Tekla Structures. Nie używaj globalnych współrzędnych. Na przykład umieść narożnik tuż obok źródła albo użyj punktu referencyjnego lokalizacji jako źródła modelu.W oprogramowaniu importującym CAD źródło importowanego modelu IFC musi być obliczone zgodnie z pozycją modelu w tym oprogramowaniu.Aby łatwiej odnaleźć punkt referencyjny w innym
by Construsoft PL
0

Strony