Witaj!

Czy wiesz, że zalogowani użytkownicy mają dostęp do większej ilości materiałów?

Support articles

Jak otworzyć stare okno właściwości elementów?

W Tekla Structures 2018 właściwości elementów są dostępne w panelu właściwości. Jeżeli chcesz skorzystać ze starego okna aby edytować właściwości belek, słupów, blach itp. możesz je otworzyć na dwa sposoby: CTRL + dwukrotne kliknięcie na element: wybierz element w modelu, a następnie naciśnij klawisz CTRL i kliknij dwukrotnie na element aby otworzyć okno jego właściwości. Za pomocą polecenia w polu Szybkie uruchamianie: wpisz w polu Szybkie uruchamianie np. Właściwości słupa betonowego, Właściwości płyty betonowej lub Właściwości stalowej blachy aby otworzyć stare okno właściwości tych
by Dominik Marsy
0
 • panel właściwości
 • stare okno właściwości

Usunięcie zbędnych ramek tekstu na rysunku DWG

Nowe narzędzie eksportu czasem dodaje dodatkowe ramki wokół tekstu. Powodem takiego zachowania jest użycie wartości innej niż 0 dla przykrywających obiektów w szablonie DWG użytym do definicji reguł warstw. Zmień wartość na 0 w eksportowanym rysunku. Aby uniknąć pojawiania się ramek w kolejnych eksporotwanych rysunkach zmień wartość bezpośrednio w szablonie DWG jeszcze przed eksportem rysunku. Aby zmienić wartość w AutoCAD użyj zmiennej systemowej WIPEOUTFRAME i ustal jej wartość na 0. Uwaga: Szczegółowy opis zmienniej WIPEOUTFRAME możesz znaleźć tutaj.
by Construsoft PL
0
 • dwg eksport
 • znaki
 • ramka tekstu
 • ramka

W jaki sposób uzyskać bardziej dokładny ciężar netto dla profili?

Pytanie: W jaki sposób uzyskać bardziej dokładny ciężar netto dla profili uzględnialący łuki profili gorącolwalcowanych bez używania dokładnej prezentacji obiektów w modelu? Odpowiedź: Jeżeli użyjemy w modelu dokładnej prezentacji profili (zamienna zaawansowana XS_SOLID_USE_HIGHER_ACCURACY=TRUE) otrzymamy bardziej dokładne wartości dla ciężaru netto (wartość atrybutu WEIGHT_NET). Użycie dokładnej preznetacji profili może spowodować spadek wydajności modelowania w przypadku dużych modeli. Zalecamy by zmienną XS_SOLID_USE_HIGHER_ACCURACY=TRUE używać tylko gdy jest to niezbędne. 
by Construsoft PL
5
 • ciężar netto
 • weight net
 • ciężar profili
 • waga profili

Jak działa parametr Długość cięcia we właściwościach śruby?

Pytanie: Na co wpływa i jak działa parametr Długość cięcia definiowany w panelu właściwości Śruba? Odpowiedź:Długość cięcia określa odległość w jakiej Tekla Structures szuka elementów do połączenia przy pomocy grupy śrub. Długość cięcia to suma odległości w obu kierunkach względem punkty wstawienia śruby. Jeżeli element do śrubowania znajdzie się poza połową wartość tej odległości to nie będzie uwzględniony podczas śrubowania. Przykład Położenie punktu wstawienia grupy śrub na krawędzi styku łączonych elementów i wpływ różnych wartości parametrów Długość cięcia na dobieraną długość śruby
by Construsoft PL
5
 • Właściwości śruby
 • długość śruby
 • długość cięcia
 • długość skleszczenia

Wyświetlenie wszystkich komponentów użytkownika w panelu Aplikacje i komponenty

Pytanie: Czy w panelu Aplikacje i komponenty jesteśmy wstanie wyświetlić tylko wszsytkie komponenty użytkownika w modelu? W starym interfejsie programu w oknie "Katalog komponetnów" znajdowałą się grupa "Custom Component", która nie jest dostępna od wersji 21.1. Odpowiedź: Od wersji 21.1 wraz z wprowadzaniem nowego panelu bocznego zmienił się sposób ogranizacji i zarządzania komponentami i aplikacjami. Aby w oknie Aplikacje i komponenty wyświetlić wszsytkie komponenty użytkownika w modelu należy w polu wyszukiwania wpisać nastepujęcy tekst: typ:użytkownika Zobacz również:Korzystanie z
by Construsoft PL
5
 • komponenty użytkownika
 • połączenia użytkownika
 • katalog komponentów
 • aplikacje i komponenty
 • własne komponenty
 • wyszukiwanie komponentów

Teksty eksportowane do plików DWG/DXF otrzymują różne czcionki na różnych komputerach

Problem: Podczas eksportu rysunków do plików DWG/DXF na stanowisku 1 teksty są wyświetlane z taką samą czcionką jak w Tekla Structures podczas, gdy na stanowiku 2 wyświetlana czcionka to Arial. W jaki sposób wyświetlić właściwą czcionkę na stanowisku 2 dla eksportowanych rysunków? stanowisko 1: stanowisko 2: Odpowiedź: Należ użyć konwersji czcionku podczas dla eksportu do pliku DWG/DXF: Tekla Structures wyszukuje konwersję czcionki zgodnie z plikiem konwersji okreslonym przez zmienną XS_DXF_FONT_CONVERSION_FILE. Jeżeli plik nie zostanie odnaleziony, w następnej kolejności sprawdzana
by Construsoft PL
0
 • mapowanie czcionek
 • konwersja czcionek
 • czcionki
 • błędne czcionki
 • Eksport DWG
 • eksport dxf

Instrukcja instalacji Tekla Structures 2018

Ogólne Informacje o wersji Zalecamy pozostawienie zainstalowanych dotychczasowych wersji Tekla Structures dopóki najnowsza wersja zostanie poprawnie zainstalowana i uruchomiona.Możliwe jest otwarcie i edytowanie istniejących modeli w wersji Tekla Structures 2018 ale sugerujemy dokończenie modeli na poprzednich wersjach.Jeśli zapiszemy model w Tekla Structures 2018 nie będzie możliwe otwarcie go w starszej wersji. System operacyjny Tekla Structures 2018 jest kompatybilna z Windows 7 SP1 i Windows 8.1 oraz Windows 10 Licencja Licencja dostarczana jest w postaci pliku, który może zawierać
by Construsoft PL
0
 • instalacja Construsoft

Tekla Structures 2018 — zalecenia sprzętowe

Zalecenia dotyczące stacji roboczych Tekla Structures Zalecenia dotyczące sprzętu do obsługi Tekla Structures oparto na konfiguracjach, które służyły do testowania Tekla Structures i okazały się z nim zgodne. Oprócz konfiguracji przedstawionych w niniejszym dokumencie dostępnych jest wiele innych, które również są odpowiednie. Można korzystać z tego dokumentu jako wskazówki przy wyborze nowego sprzętu, ale należy mieć na uwadze, że sprzęt i opisy przedstawione w niniejszym dokumencie nie są jedyną odpowiednią konfiguracją sprzętową. Głównym kryterium przy wyborze sprzętu jest niezawodne
by Tekla User Assistance
0
 • Tekla Structures 2018 Hardware Recommendations
 • hardware recommendations

Instrukcja instalacji Tekla Structures 2017i

Ogólne Informacjeo  wersji Zalecamy pozostawienie zainstalowanych dotychczasowych wersji Tekla Structures dopóki najnowsza wersja zostanie poprawnie zainstalowana i uruchomiona.Możliwe jest otwarcie i edytowanie istniejących modeli w wersji Tekla Structures 2017i ale sugerujemy dokończenie modeli na poprzednich wersjach.Jeśli zapiszemy model w Tekla Structures 2017i nie będzie możliwe otwarcie go w starszej wersji. System operacyjny Tekla Structures 2017i jest kompatybilna z Windows 7 SP1 i Windows 8.1 oraz Windows 10 Licencja Licencja dostarczana jest w postaci pliku, który może zawierać
by Construsoft PL
0
 • instalacja Construsoft

Wymagania dotyczące łączenia się z Tekla Online services

Tekla Online services uzupełnia oprogramowanie Tekla. Zapewnia materiały szkoleniowe, kompleksowe usługi oparte na wiedzy, fora dyskusyjne, kursy i usługi pobierania pakietów instalacyjnych, aktualizacji oprogramowania i dodatkowych narzędzi. Należy utworzyć osobiste konto Trimble Identity, aby w maksymalnym stopniu korzystać z naszych usług. Trimble Identity Tekla Structures, Tekla Model Sharing, Tekla Field3D i wszystkie usługi Tekla Online services używają do identyfikacji konta Trimble Identity. Oprócz usług Tekla konta Trimble Identity mogą używać także niektóre inne usługi Trimble,
by Tekla User Assistance
0
 • Tekla Online Services
 • Trimble identity
 • download
 • free Tekla Structures version
 • maintenance agreement
 • forum
 • elearning
 • Internet connection
 • settings
 • firewall

Tekla Structures 2017i – zalecenia sprzętowe

Zalecenia dotyczące stacji roboczych Tekla Structures Zalecenia dotyczące sprzętu do obsługi Tekla Structures oparto na konfiguracjach, które służyły do testowania Tekla Structures i okazały się z nim zgodne. Oprócz konfiguracji przedstawionych w niniejszym dokumencie dostępnych jest wiele innych, które również są odpowiednie. Można korzystać z tego dokumentu jako wskazówki przy wyborze nowego sprzętu, ale należy mieć na uwadze, że sprzęt i opisy przedstawione w niniejszym dokumencie nie są jedyną odpowiednią konfiguracją sprzętową. Głównym kryterium przy wyborze sprzętu jest niezawodne
by Tekla Global Support
0
 • Tekla Structures 2017i Hardware Recommendations
 • hardware recommendations

Instrukcja instalacji Tekla Structures 2017

Ogólne Informacjeo  wersji Zalecamy pozostawienie zainstalowanych dotychczasowych wersji Tekla Structures dopóki najnowsza wersja zostanie poprawnie zainstalowana i uruchomiona.Możliwe jest otwarcie i edytowanie istniejących modeli w wersji Tekla Structures 2017 ale sugerujemy dokończenie modeli na poprzednich wersjach.Jeśli zapiszemy model w Tekla Structures 2017 nie będzie możliwe otwarcie go w starszej wersji. System operacyjny Tekla Structures 2017 jest kompatybilna z Windows 7 SP1 i Windows 8.1 oraz Windows 10 Licencja Licencja dostarczana jest w postaci pliku, który może zawierać
by Construsoft PL
4
 • instalacja Construsoft

Jak znaleźć w modelu otwory utworzone narzędziem Śruba?

Pytanie:  Jak mogę znaleźć i zaznaczyć w modelu otwory utworzone narzędziem Śruba? Odpowiedź: Aby wybrać modelu otwory utworzone za pomocą narzędzia "Śruba" należy utworzyć filtr wyboru składający się z dwóch warunków.Obiekt - Typ obiektu - Równa się - Grupa śrub i Szablon - HOLE.BOLT_TYPE2 - Równa się - 00000 Atrybut HOLE.BOLT_TYPE2 należy wpisać w polu "Właściwość".  
by Construsoft PL
5
 • filtr otworów

Jak znaleźć w modelu elementy luźne - zespoły jednoelementowe?

Pytanie: Jak w modelu mogę znaleźć elementy luźne - zespoły jednoelementowe? Odpowiedź: Do filtrowania tzw. elementów luźnych w filtrze wyboru można posłużyć się atrybutem szablonu ASSEMBLY.SUPPLEMENT_PART_WEIGHT oraz warunkiem wybierającym obiekty typu Element. Atrybut ten nie jest dostępny na liście ale można go wpisać w polu "Właściwość". Przy wartości 0 atrybutu ASSEMBLY.SUPPLEMENT_PART_WEIGHT otrzymamy elementy, które są zespołami składającymi się tylko z pojedynczego elementu.
by Construsoft PL
5
 • elementy luzem
 • elementy luźne
 • zespoły jednoelementowe

Dlaczego nie można usunąć fazy?

Pytanie:   Nie mogę usunąć kilku faz z modelu. Niektóre elementy znajdują się na fazie ale nie mogę ich wyświetlić w modelu oraz nie mogę ich usunąć. W jaki sposób mogę usunąć tą fazę? Odpowiedź: Podczas tworzenia elementów zostały utworzone niewidoczne punkty na początku i końcu elementu. Punkty zostały utworzone na bieżącej fazie. Podczas przesunięcia elementu z jednej fazy na inną punkty nie są przenoszone automatycznie. Pomimo tego, że faza wygląda na pustą, znajdują się na niej niewidoczne punkty. Niewidoczne punkty nie mogą zostać usunięte jeżeli nie usuniemy elementu do którego
by Construsoft PL
0
 • fazy
 • faza
 • zablokowane elementy
 • punkty
 • blokada
 • usunięcie punktów
 • usunięcie fazy
 • menedżer faz

Tymczasowe wyłączenie ramki obszaru roboczego

Pytanie: W jaki sposób można wyłączyć tymczasowo ramkę określającą obszar roboczy? Odpowiedź:  Przytrzymaj klawisze CTRL+SHIFT, kliknij PPM i wybierz "Przerysuj widok". Operacja spowoduje ukrycie tymczasowe obszaru roboczego na wybranym widoku.   Aby włączyć ponownie granicę obszaru roboczego ponownie użyj opcji "Przerysuj widok".
by Construsoft PL
5
 • obszar roboczy
 • wyświetlenie
 • wygaszenie
 • ramka

Pokazanie połączeń użytych dla wybranych elementów

Pytanie: W jaki sposób mogę sprawdzić, które połączenia zostały użyte dla wybranych elementów?  Odpowiedź: Zaznacz oknem obszar zawierający wszystkie połączenia, które chcesz wyświetlić na liście. Następnie otwórz panel Aplikacje i komponenty i kliknij opcję "Pokaż wybrane". Wszystkie wybrane w modelu komponenty zostaną wyświetlone na liście w kategorii "Wybrane komponenty".  
by Construsoft PL
5
 • połączenia
 • aplikacje i komponenty
 • wybrane połączenia
 • lista połączeń

Jak sprawdzić elementy objęte ochroną przy automatycznym rozmieszczaniu?

Tekla Structures automatycznie opisuje oraz wymiaruje elementy na rysunkach. Automatyczne rozmieszczenie elementów uwzględnia reguły zawarte w ustawieniach chronionych obszarów na rysunkach. W sytuacji, gdy wykonujemy rysunki złożonych zespołów czy rysunki zestawieniowe zawierające dużą ilość elementów, które chcemy automatycznie opisać czy zwymiarować, przydatną możliwością jest sprawdzenie, które elementy (elementy wymiarów, opisy, spoiny, linie przekroju oraz inne) automatycznie mogą nachodzić na siebie. Pytanie:  Czy jesteśmy sprawdzić na rysunku elementy uwzględnione w ustawieniach
by Construsoft PL
5
 • ochrona
 • opisy
 • nachodzenie
 • obszary chronione
 • wymiarowanie
 • rozmieszczenie
 • nakładanie się

Istniejące płaszczyzny tnące i operacje dopasowania elementu moga powodować błędy w wyświetlaniu elementów w modelu

Pytanie: Pojawił się problem z płaszczyznami tnącymi, operacja cięcia nie przynosi efektu. Wiele elementów w modelu posiada przeźroczyste powierzchnie - patrząc z jednej strony wyglądają poprawnie, ale po obrocie elementu niektóre z nich stają się przeźroczyste? Jak naprawić model? Odpowiedź: Problem spowodowany jest błędami w wyświetlaniu elementów, które wynikają z płaszczyzn tnących lub operacji dostosowania elementu. Jeśli model jest mały, bardzo łatwo widać problem, jednak przy większych modelach może to wymagać więcej czasu i starań. Poniżej kilka kroków, które mogą rozwiązać
by Construsoft PL
5
 • Solid error
 • transparent elements

Tworzenie pręta z gwintem częściowym

Komponenty systemowe jak np. Makro ściągu (S3) automatycznie wstawiają częściowy gwint na prętach. W niektórych przypadkach, gdy występuje konieczność "ręcznego" zamodelowania pręta z częściowym gwintem tak, aby automatycznie zobaczyć wymiary gwintu na rysunkach.  W pierwszej kolejność zamodeluj tą część profilu pręta, która nie będzi gwintowana. Ten element będzie główną częścią. Następnie zamodeluj części profilu które będą gwintowane - użyj średnicy pręta minimalnie mniejszej jak części niegwintowanej.  Wstawione elementy są oddzielne i aby były traktowane jako jeden pręt można połączyć
by Construsoft PL
5
 • gwint
 • pręt gwintowany
 • stężenie prętowe
 • rysunek pręta

Strony