Witaj!

Czy wiesz, że zalogowani użytkownicy mają dostęp do większej ilości materiałów?

W jaki sposób uzyskać kolory w raporcie pdf?


Software version: Not version-specific

Ostatnia aktualizacja November 27, 2020 by Dominik Marsy dominik.marsy@construsoft.pl

Środowisko: 
Not environment-specific

W jaki sposób uzyskać kolory w raporcie pdf?

Problem:

Wszystkie raporty graficzne (.tpl) zapisane jako pliki .pdf.rpt (1) niezależnie od zdefiniowanych w ich szablonach kolorów obiektów graficznych lub tekstów w generowanym pliku pdf są prezentowane na czarno (2). Jedynym wyjątkiem są pliki graficzne zawarte w raportach, które drukowane są w kolorach.
Czy istnieje możliwość utworzenia pliku pdf raportu z uwzględnieniem zdefiniowanych w szablonie kolorów? 

Rozwiązanie:

Tak, istnieje możliwość utworzenia raportu pdf z uwzględnieniem kolorów zdefiniowanych w szablonie raportu. W tym celu należy przejść do trybu rysunku, otworzyć okno wydruku i na zakładce "Opcje" wybrać typ wydruku na "Kolor", na zakładce "Właściwości linii" określić mapowanie kolorów, a następnie zapisać plik ustawień o nazwie "Report".


W ustawieniach o nazwie "Report" można zdefiniować mapowanie kolorów i grubości linii szablonu na kolory i grubości linii w docelowym pliku pdf.
Zdefiniowane w tym pliku ustawienia zostaną zastosowane podczas tworzenia pliku pdf raportu.

Etykiety: 
PDF
raport
drukowanie
Kolor

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Ocena zawartości: 
Average page rating: 5 (2 votes)
Refresh page after voting to show updated result.