Witaj!

Czy wiesz, że zalogowani użytkownicy mają dostęp do większej ilości materiałów?

Tekla Structures nie uruchamia się, zawiesza lub nie działa poprawnie


Software version: Not version-specific

Ostatnia aktualizacja September 14, 2020 by Dominik Marsy dominik.marsy@construsoft.pl

Środowisko: 
Not environment-specific

Tekla Structures nie uruchamia się, zawiesza lub nie działa poprawnie

Niewłaściwe działanie, zawieszanie lub brak możliwości uruchomienia Tekla Structures może wynikać z różnych przyczyn. Poniższa lista kontrolna pozwoli określić przyczyny problemu z pracą w Tekla Structures. Zapoznaj się z kolejnymi punktami listy, aby rozwiązać występujące problemy.
 

  Lista kontrolna Tak Nie
1 Z jakiego systemu operacyjnego korzystasz? 
Windows 10 lub Windows 8.1 = Tak
Windows 7 = Nie.
  
(Tekla Structures 2017i jest kompatybilna z Windows 10, Windows 8.1/8 oraz Windows 7 SP1.
Tekla Structures 2018, 2018i, 2019, 2019i oraz 2020 są kompatybilne z Windows 10 oraz Windows 8.1).
   
2 Czy masz zainstalowany najnowszy Service Pack dla swojej wersji Tekla Structures?    
3 Czy wymagane pakiety C ++ oraz .NET właściwe dla danej wersji Tekla Structures są zainstalowane?
Sprawdź, które wersje Microsoft Visual C++ Redistributables oraz .NET Framework są wymagane dla Twojej wersji Tekla Structures. Informacje te są dostępne w wymaganiach sprzętowych poszczególnych wersji.
   
4 Czy błąd lub problem jest związany z wydajnością Twojego komputera? Sprawdź wymagania sprzętowe dla Tekla Structures, aby upewnić się, że Twój komputer spełnia minimalne zalecane wymagania dla wersji, na której pracujesz.    
5 Czy posiadasz aktualne sterowniki dla karty graficznej? Sprawdź aktualne sterowniki dla kart graficznych Nvidia lub Radeon.    
6 Czy system Windows jest aktualny i ma zainstalowane wszystkie niezbędne aktualizacje oraz sterowniki dla Twojego sprzętu?    
7 Czy korzystasz z programu antywirusowego, który może uniemożliwić uruchomienie lub prawidłowe działanie Tekla Structures? Sprawdź ustawienia swojego systemu ochrony.    
8 Czy na Twoim komputerze zainstalowane są jakieś aplikacje typu malware? W internecie można znaleźć bezpieczne skanery lub aplikacje pozwalające wykryć i usunąć takie aplikacje.    
9 Czy problem występuje tylko w wersji Tekla Structures, na której aktualnie pracujesz (=Tak) czy też problem dotyczy także innych wersji Tekla Structures (=Nie)?    
10 Czy restartowałaś/restartowałeś swój komputer?    
11 Czy uruchamiałaś/uruchamiałeś ponownie Tekla Structures?    
12 Czy wykonywałaś/wykonywałeś ponowną instalację Tekla Structures?    
13 Czy otwierasz model w tej wersji Tekla Structures, w której został on utworzony? Zalecamy, aby projekty były kontynuowane na wersji, w której zostały rozpoczęte.    
14 Czy występowanie problemu pojawiło się wraz z instalacją jakiegoś innego oprogramowania na Twoim komputerze?    
15 Czy problem występuje w związku z dodaniem jakiejś zawartości z Tekla Warehouse do Twojej instalacji/modelu Tekla Structures? Spróbuj usunąć tą zawartość i sprawdź czy problem nadal występuje.    
16 Czy w ostatnim czasie zmieniłaś/zmieniłeś sprzęt z jakiego korzystasz? Zoomowanie i przesuwanie za pomocą niektórych myszy Logitech w połączeniu z ich oprogramowaniem SetPoint może prowadzić do występowania błędów/awarii o następującej treści: Crash when zooming: System.OverflowException: Arithmetic operation resulted in an overflow.    
17 Czy występujący błąd/problem pojawił się po instalacji któregoś Service Pack'a?    
18 Czy model, nad którym pracujesz jest dużym modelem? Sprawdź zalecenia dostępne w tym artykule: Wskazówki dotyczące dużych modeli.    
19 Czy model, nad którym pracuje jest modelem jednego użytkownika? Jeśli pracujesz w modelu multi-user model zapoznaj się z następującą instrukcją: Eliminowanie niespójności z bazy danych wielu użytkowników.    
20 Czy model, nad którym pracujesz jest modelem Model Sharing? Sprawdź wymagania wstępne dotyczące Tekla Model Sharing.    
21 Czy problem występuje tylko na specyficznym modelu (=Tak) czy też we wszystkich modelach (=Nie)?    
22 Jeżeli problem dotyczy tylko danego modelu to czy ten sam problem występuje u innych użytkowników na ich stanowiskach?
Jeśli problem dotyczy specyficznego modelu, wykonaj diagnozę i naprawę modelu (zawsze w trybie jednego uzytkownika).Aby to wykonać przejdź do Plik > Diagnozuj i napraw > Napraw model.
   
23 Czy model był tworzony na podstawie szablonu? Jeśli tak to czy w innych modelach tworzonych na podstawie tego samego szablonu również występuje ten sam problem? Jeśli problem wynika z użytego szablonu zaktualizuj szablon modelu do wersji Tekla Structures, w której pracujesz.    

 

"Cicha" awaria (silent crash - bez komunikatu błędu)

"Cicha" awaria /silent crash/ może mieć miejsce zarówno podczas uruchamiania kiedy dwukrotne kliknięcie na ikonę programu nie powoduje jego uruchomienia lub też może wystąpić w trakcie pracy z programem powodując jego nagłe zamknięcie bez żadnego komunikatu błędu. Tego typu problem może być spowodowany brakiem instalacji właściwych pakietów C ++ oraz .NET (patrz pkt 2). Awaria przy uruchamianiu może być także związana z awarią w Kernelbase.dll lub też z powodu innego oprogramowania wiążącego się do procesów innych aplikacji. Sprawdź artykuł: Tekla Structures nie uruchamia się.

Jeśli Tekla Structures ulega awarii bez wyświetlania żadnego błędu sprawdź Podgląd zdarzeń w Windows:

- Kliknij Start  i wpisz "zdarzeń".
- Uruchom  Podgląd zdarzeń.
- Przejdź do Dziennik systemu Windows, następnie Aplikacja:

- W kolumnie Poziom sprawdź zdarzenia typu Błąd.
- Kliknij na wiersz błędu, aby sprawdzić jego szczegóły dostępne w dolnej części okna w zakładkach Ogólne oraz Szczegóły.

W tym przykładzie błąd dotyczył pliku KernelBase.dll, a szczegółowy opis tego problemu jest dostępny tutaj.

Jeśli nie pojawia się komunikat błędu opis dostępny w podglądzie zdarzeń umożliwi znalezienie plików powiązanych z błędem. Jeśli znajdziesz nazwę pliku, wyszukaj go Tekla User Assistance lub sprawdź w internecie czy jest to znany problem wyszukując frazy zawarte w logu dostępnym w dzienniku zdarzeń.

Wyślij informacje o błędzie do pomocy technicznej Construsoft

Aby znaleźć przyczynę problemu oraz pomóc go rozwiązać niezbędne jest dostarczenie możliwie dużo informacji na temat problemu oraz przekazanie odpowiedzi na pytania z powyższej listy kontrolnej. Jeśli chcesz wysłać raport błędu do pomocy technicznej Construsoft:

1. W Podglądzie zdarzeń zaznacz wiersz/e dotyczące błędu.
2. Kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz Zapisz wybrane zdarzenia.

3. Jeśli to możliwe, otwórz model Tekla Structures i katalogu Aplikacje i komponenty uruchom makro Zapisz katalogi. Makro zapisuje katalogi materiałów- (matdb.bin), śrub- (screwdb.bin) oraz zespołów śrub (assdb.bin) w folderze modelu.

4. Skontaktuj się z pomocą techniczną Construsoft i przekaż (jeśli to możliwe) następujące informacje:
   a. Zapisany plik *.evtx (Podgląd zdarzeń).
   b. Uzupełnioną listę kontrolną.
   c. Cały folder modelu (łącznie z plikami *.log).
   d. Zrzuty ekranu przedstawiające problem, błąd.
   e. Opis czynności wywołujących powstanie błędu.

Utwórz i prześlij plik dump awarii/błędu

W niektórych przypadkach błędów Tekla Structures niezbędne może okazać się przygotowanie pliku zrzutu czyli tzw. "crash dump", który pozwoli deweloperom określić źródło problemu. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z instrukcją na temat tworzenia pliku zrzutu "crash dump".

 
 
Inne przydatne linki z opisem znanych problemów:

Tekla Structures nie uruchamia się: błąd System.DllNotFoundException

Tekla Structures przestaje działać: APPCRASH TeklaStructures.exe ntdll.dll

Awaria/crash przy uruchamianiu: błąd Kernelbase.dll

System.Runtime.Remoting.RemotingException

Tekla Structures przestaje działać - nazwa zdarzenia: CLR20r3

Etykiety: 
crash
System.ArgumentException
błąd

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Ocena zawartości: 
Brak głosów