Witaj!

Czy wiesz, że zalogowani użytkownicy mają dostęp do większej ilości materiałów?

Nota lokalizacyjna dla środowiska Poland 2020

Ostatnia aktualizacja March 20, 2020 by Dominik Marsy dominik.marsy@construsoft.pl

Software version: 
2020
Environment: 
Poland

Nota lokalizacyjna dla środowiska Poland 2020

Dokument zawiera opis zmian i usprawnień wprowadzonych w środowisku Poland w wersji 2020. Wprowadzone zmiany zostały podzielone i opisane w ośmiu tematycznych kategoriach.

SPIS TREŚCI

1. Ustawienia ogólne
2. Pliki ini środowiska
3. Katalogi
4. Modelowanie
5. Szablony i raporty
6. Aplikcje i komponenty
7. Narzędzia
8. Rysunki

1. Ustawienia ogólne

 • W oknie Opcje zdefiniowano domyślną wartość otulenia dla zestawów prętów na 30mm. Tolerancję długości zestawów prętów ustawiono na 10mm, dzięki czemu drobne niedokładności są eliminowane już na etapie modelu (elementy mają wyrównywane długości) a nie podczas numeracji, której dokładność dla zbrojenia wynosi domyślnie 2mm.
      
 • Ze struktury folderów środowiska Poland usunięto zbędne i nieużywane lub zdublowane pliki oraz foldery.

2. Pliki ini środowiska

W głównym pliku inicjującym polskiego środowiska env_Poland.ini wprowadzono następujące zmiany:

 • W celu poprawy wydajności rysunków zmiennej XS_VISUALIZE_VIEW_IN_FATHER_VIEW_ONLY ustawiono wartość TRUE, dzięki czemu po utworzeniu nowych widoków ich granice są prezentowane tylko na widoku, z którego powstały zamiast na wszystkich. Takie ustawienie pozwala szybciej pracować z rysunkami zawierającymi wiele widoków tworzonych z innych widoków tego samego rysunku.
 • Zmiennej XS_USE_VERTICAL_PLACING_FOR_COLUMNS_IN ustawiono wartość ASSEMBLY_DRAWINGS, dzięki czemu słupy na rysunkach zespołów będą zawsze orientowane pionowo.
 • Zmienną XS_DRAW_CUT_FACES_WITH_OBJECT_COLOR ustawiono na TRUE, dzięki czemu przycięte krawędzie elementów będą prezentowane w kolorze obiektu.
 

W pliku inicującym role_Konstrukcje_betonowe_(wykonawca).ini wprowadzono następujące zmiany:

 • Zmienną XS_USE_HIDDEN_LINE ustawiono na FALSE (we wszytkich pozostałych rolach wartość TRUE) z uwagi lepszą wydajność modelu w przypadku pracy z dużą liczbą obiektów deskowań szczególnie tych utworzonych w starszych wersjach.
 • Do zmiennej XS_UEL_IMPORT_FOLDER dodano ścieżkę %XSDATADIR%\environments\common\components_sketches\concrete\Formwork dzięki czemu na tej roli domyślnie dostępne są komponenty użytkownika związane z narzędziami deskowania.
 • Do zmiennej XS_SYSTEM dodano ścieżkę %XSDATADIR%\environments\common\system\;%XSDATADIR%\environments\common\system\CIP\Formwork\ dzięki czemu dla tej roli domyślnie dostępne są komponenty oraz pzykładowe domyślne ustawienia dla narzędzi deskowań.

3. Katalogi

Katalog profili

 • Zaktulizowano dane profili UPE wg  DIN 1026-2-2002-10
 • Zaktualizowano dane kątowników równoramiennych i nierównoramiennych wg EN 10056-1:2017 (dodano nowe oraz zaktualizowano wymiary i parametry isniejących profili).
 • Do pliku profili parametrycznych profitab.inp dodano nowy przekrój RST, który jest niezbedny do prawidłowego działania komponentu Construsoft Krata pomostowa (znany również pod nazwą Rooster).
 • Do pliku profili parametrycznych profitab.inp dodano nowy przekrój zmienny SLEEVEF.

Katalog kształtów zbrojenia

 • Zaktualizowano plik RebarShapeRules.xml odpowiedzialny za katalog kształtów zbrojenia. Dla wszystkich typowych kształów giętych dla wartości długości L dodano definicję obliczania długości jako sumę długości segmentów SLL. Dzięki temu po ustawieniu opcji zaawansowanej XS_USE_USER_DEFINED_REBARSHAPERULES na TRUE uzyskamy wartość długości całkowietej jako sumę długości poszczególnych segmenrtów (SLL) zamiast domyślnej długości liczonej po osi.

4. Modelowanie

Nowy szablon modelu

 • Dodano nowy szablon modelu o nazwie Przykładowy model, który jest dostępny dla wszystkich ról i zawiera wiele zastosowanych komponentów połączeń stalowych oraz detali zbrojenia elementów betonowych. Przykładowy model zawiera także przykładowe modele referencyjne. Celem udostępnienia tego modelu jest możliwość wykorzystania go do nauki programu m.in. w oparciu o samouczki dostępne na Tekla User Assistance lub Tekla Campus.

Właściwości elementów

 • Wszystkie typy elementów mają domyślnie wyłączoną opcję Automatycznie ustaw domyślne wartości w Panelu właściwości dzięki czemu dostępna jest opcja Ustaw jako domyślne, która działa jak Zastosuj w starych oknach dialogowych.
 • Wszystkie obiekty betonowe mają dostępne na Panelu właściwości nowe opcje definicji otuliny dla zestawów prętów.
 • Zaktualizowano wszystkie domyślnie dostępne ustawienia dla wszystkich typów obiektów betonowych (pliki standard oraz wszystkie inne pliki ustawień właściwości).
 • Zaktualizowano wszystkie domyślnie dostępne ustawienia dla wszystkich typów obiektów stalowych (pliki standard oraz wszystkie inne pliki ustawień właściwości)*.

Filtry

  • Wszystkie typy filtrów dla modelu i rysunków zostały zaktualizowane, a ich nazewnictwo zostało zmienione i uzgodnione we wszystkich miejscach gdzie filtry występują.
  • Dodano wiele nowych filtrów zarówno dla konstrukcji stalowych jak i dla konstrukcji betonowych.
  • Poniżej lista kilku zaktualizowanych typów filtrów.
   • Filtry wyboru
  • Filtry prezentacji obiektu
  • Filtry widoczności grup obiektów.

   Numeracja

   • Utworzono nowe zestawy ustawień dla numeracji, zawierające zalecane ustawienia numeracji dla poszczególnych etapów pracy:
    • czyszczenie numeracji,
    • numeracja wstępna,
    • numeracja przed utworzeniem rysunków,
    • numeracja po utworzeniu rysunków,
    • numeracja po wydaniu rysunków.
   • Ustawienie standard odpowiada ustawieniu 1_Numeracja wstępna.

   5. Szablony i raporty

   • Zaktualizowano szablon raportu 1_Lista_profili.rpt. Teraz szablon działa poprawnie zarówno dla wybranych jak i wszystkich elementów.
   • Dodano 2 nowe szablony listujące elementy lub zbrojenie wg ID, które wymaga numeracji - zawiera "?" w swoim znaku.
   • Wszystkie raporty .rpt zawierające formułę kalkulacji wartości skoku zostały zaktualizowane dzięki czemu wyznaczana wartość skoku jest poprawna dla wszystkich rozkładów zbieżnych.
   • Dodano nowy raport 2_Lista_zespolow_betonowych_z_podzespolami.rpt, który umożliwia listowanie elementów będących podzespołami zespołu betonowego w taki sam sposób jak działa to dla elementów stalowych. Dodany szablon korzysta z nowego atrybuty HIERARCHIC_CAST_UNIT dodanego w wersji 2020.
   • Zaktualizowano szablony 2_Zestawienie_pretow_zbiorcze.rpt oraz 2_Zestawienie_pretow_wg_elementu.rpt. Pola stosujące funkcję GetFieldFormula zostały zaktualizowane a polecenie GetFieldFormula zostało zastąpione przez CopyField.
   • Dodano nowy szablon zestawień prętów 2_Zestawienie_pretow_wg_gatunku_i_srednicy.rpt oraz zaktualizowano szablon 2_Zestawienie_pretow_zbiorcze.rpt.

   6. Aplikacje i komponenty

   • Struktura katalogu Aplikacje i komponenty została zaktualizowana. Dodano nową grupę Narzędzia Construsoft, w której domyślnie znajdują się dwa nowe makra:
    • Construsofr-Tekla Warehouse - makro prowadzi do katalogu Construsoft na Tekla Warehouse, w którym znajdują się dodatkowe rozszerzenia jako pakiety TSEP, które nie są instalowane wraz z instalacją dodatków Construsoft dla wersji 2020.
    • Pobierz dodatki Construsoft - makro prowadzi do strony pobierania i instrukcji instalacji dodatków Construsoft dla wersji 2020.
   • We wszystkich rolach dostępna jest także nowa kategoria Beton-Deskowanie, gdzie zebrane zostały narzędzia tworzenia i edycji deskowań.
   • Dodatkowo dla roli Konstrukcje betonowe (wykonawca) narzędzia deskowania są dostępne bezpośrednio na wstążce Deskowanie oraz dostępne są przykładowe konfiguracje dla deskowań ścian i stropów (szczegółowe biblioteki poszczególnych producentów takich jak PERI czy DOKA są dostępne na Tekla Warehouse).
   • Zaktualizowano ustawienia następujących komponentów i makr dla konstrukcji stalowych:
    • Blacha podstawy (1042), (1047), (1042), (1014), (1004), (1016) oraz (1053),
    • Balacha podstawy z żebrami środnika (1016),
    • Detal schodów (1038),
    • Detal schodów (1039),
    • Blacha podstawy słupa rurowego (1066),
    • Połączenie kątownikami (44),
    • Prosta blacha podstawy 2 (1031),
    • Spawana blacha ścinana (43),
    • Blacha węzłowa narożna - rura (56),
    • Połączenie wzdłużne (77),
    • Budynek (S91) oraz (S58)

    

   • Zaktualizowano ustawienia następujących komponentów i makr dla konstrukcji betonowych:
    • Kotwa transportowa (80),
    • Zbrojenie słupa prostokątnego (83),
    • Wspornik betonowy (110),
    • Zbrojenie wspornika (81),
    • Modelowanie płyt kanałowych (66),
    • Otwory w płytach kanałowych,
    • Klasyfikacja zbrojenia,
    • Eksport BVBS,
    • Pręty płyty (18),
    • Narzędzie zbrojenia płyt,
    • Kratownica (89),
    • Zbrojenie belek ciągłych,
    • Dźwigar betonowy (S52),
    • Fundament betonowy (1030),
    • Schody betonowe (65),
    • Zbrojenie belki (90),
    • Tworzenie i zbrojenie otworu (85),
    • Startery słupa (86),
    • Startery słupa (87),
    • Zbrojenie belki (63),
    • Zbrojenie głowicy pala (76)
    • Zbrojenie obwodowe (92),
    • Układ stropu oraz Układ ścian.

   7. Narzędzia

   Organizator

   • Istniejące kategorie Elementy stalowe oraz Elementy betonowe zostały zaktualizowane w odniesieniu do zmian w filtrach. Kategorie te umożliwiają grupowanie i listowanie elementów stalowych lub betonowych w oddzielnych podkategoriach według rodzaju materiału.
   • Dodano nową domyślną kategorię Zbrojenie, która grupuje zbrojenie w kategorie według gatunku, a następnie według średnicy.
   • Zaktualizowano zawartość szablonów dostępnych w Przeglądarce obiektów.

   Zapytanie niestandardowe

   • Zaktualizowano plik InquiryTool.config dodając do niego atrybut LAYER, który odpowiada warstwę prętów wstawianych za pomocą zestawów prętów. Dodany atrybut warstwy został dodany do pliku szablonu raportu zapytania niestandardowego Zbrojenie.it dzięki czemu jest on standardowo widoczny dla zestawów prętów.

   8. Rysunki

   • Wszystkie układy, wszystkich rysunków w polskim środowisku zostały zaktualizowane.
    UWAGA: z uwagi na zmianę sposobu edycji układów w wersji 2020 nowe układy nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami. Układy utworzone w poprzednich wersjach działają w wersji 2020.
   • Wszystkie pliki skryptów AutoDrawings zostały zaktualizowane stosownie do zmian wprowadzonych w ustawieniach rysunków, ich nazw oraz w odniesieniu do nowego nazewnictwa filtrów.
   • Zaktualizowano i zmieniono nazewnictwo ustawień rysunku oraz widoków dla zespołów betonowych. Dostępne są ustawienia dla kilku typowych elementów betonowych. Wszystkie widoki sotosowane w ustawieniach rysunków zespołów betonowych posiadają prefiks CU (od Cast Unit), który umożliwia ich odróżnienie od pozostałych widoków, które mogą nie mieć zastosowania na rysunkach zespołów betonowych.
   • Przykład widoków rysunku z ustawieniami standard.
   • Zakutalizowano ustawienia znaków zbrojenia. Dodano nowe, typowe opcje opisu prętów.
   • Dodano nowe ustawienia wymiarowania dla elementów na rysunku zespołu betonowego CU_standard oraz dla zbrojenia CU_zbrojenie oraz CU_zbrojenie_2 do zastosowania dla polecenia znaku wymiaru dla zbrojenia.

    


   *Zmiana będzie dostępna w nowej wersji środowiska, która zostanie wydana wraz z SP1 dla Tekla Structures 2020.
    
   Content rating: 
   Average page rating: 5 (1 vote)
   Refresh page after voting to show updated result.