Witaj!

Czy wiesz, że zalogowani użytkownicy mają dostęp do większej ilości materiałów?

Nowa struktura dokumentacji

Dodano April 8, 2018 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Wersja programu: 
2018

Nowa struktura dokumentacji

Nowa struktura dokumentacji

Dokumentacji użytkownika została zreorganizowana w Tekla Structures 2018. Zawartość w dużym stopniu jest taka sama jak wcześniej, ale jest teraz mniej kategorii i są one bardziej ogólne na pierwszym poziomie spisu treści.

Wszystkie kategorie pierwszego poziomu zawierają teraz krótkie wprowadzenie lub opis procesu pracy. Ta sama struktura jest używana w usłudze online Tekla User Assistance, w pakiecie pomocy offline i w dokumentacji PDF.

Tutaj w Tekla User Assistance można przeszukiwać główne kategorie w strukturze na stronie początkowej podrozdziału Podręczniki. Można schodzić do niższych poziomów za pomocą list rozwijanych nad stroną tytułową lub łączy do innych stron w bieżącym podrozdziale, które są wyświetlane po prawej stronie u dołu każdej strony podręcznika zależnie od szerokości okna przeglądarki.

W poniższej tabeli opisano w skrócie bieżącą organizację treści.

Kategoria

Wyszukaj tutaj

Aktualizacja do tej wersji

Uwagi dotyczące wersji i instrukcje dotyczące uaktualniania.

Pierwsze kroki z Tekla Structures

Instrukcje dotyczące podstawowej instalacji i licencjonowania. Ogólne wprowadzenie do produktu.

Tworzenie modeli

Wszystkie instrukcje dotyczące codziennych zadań modelowania. Edytowanie komponentów użytkownika.

Utwórz rysunki

Wszystkie instrukcje dotyczące codziennych zadań tworzenia rysunku.

Udostępnianie modeli i plików

Model Sharing, Multiuser i instrukcje dotyczące wymiany danych.

Planowanie i śledzenie projektów

Instrukcje dotyczące Organizatora, Menedżera zadań, Raportowania i innych narzędzi planowania.

Analiza modeli

Instrukcje dotyczące analizy konstrukcji i projektowania.

Zarządzanie Tekla Structures

Instrukcje dotyczące zarządzania instalacjami Tekla Structures i dostosowanymi konfiguracjami. Instrukcje dotyczące zadań wykonywanych zazwyczaj centralnie przez administratora. Instrukcje dotyczące zaawansowanych instalacji i licencjonowania.

Odniesienie

Szczegółowe informacje dotyczące opcji zaawansowanych, atrybutów szablonu, pól i ustawień interfejsu użytkownika, wstępnie zdefiniowanych profili parametrycznych i komponentów systemowych.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Ocena zawartości: 
Brak głosów