Witaj!

Czy wiesz, że zalogowani użytkownicy mają dostęp do większej ilości materiałów?

Cofanie zmian modelowania i rysunku za pomocą nowego polecenia Cofnij - historia

Dodano April 8, 2018 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Wersja programu: 
2018

Cofanie zmian modelowania i rysunku za pomocą nowego polecenia Cofnij - historia

Cofanie zmian modelowania i rysunku za pomocą nowego polecenia Cofnij - historia

W Tekla Structures 2018 wszystkie uruchomione polecenia i wprowadzone modyfikacje są teraz wyświetlane w nowym oknie dialogowym Cofnij - historia. Wybierając polecenie lub czynność w oknie dialogowym Cofnij - historia , można cofnąć lub powtórzyć kilka poleceń za jednym razem i w ten sposób poruszać się po historii modelu. Lista Cofnij - historia pomaga w sprawdzeniu, które polecenia i modyfikacje została wykonane i cofnięte oraz przy śledzeniu zmian. Lista Cofnij - historia jest dostępna zarówno w trybie modelowania, jak i w trybie rysunku.

Polecenia Cofnij i Ponów działają tak jak uprzednio. Za pomocą tych poleceń można cofać i ponawiać kolejne czynności.

Używanie listy Cofnij - historia

Aby otworzyć okno dialogowe Cofnij - historia , kliknij przycisk na Pasku narzędzi szybkiego dostępu obok przycisków Cofnij i Ponów. Można też użyć Szybkie uruchamianie , aby otworzyć okno dialogowe.

Czynność Procedura

Cofanie poleceń

Kliknij dowolny wiersz na liście.

Jeśli operacja cofania trwa długo, Tekla Structures wyróżnia kliknięty wiersz, aby pokazać, co zostało wybrane.

Wszystkie modyfikacje wprowadzone po wykonaniu wybranego polecenia zostaną cofnięte. Modyfikacje, które zostały cofnięte, mają ciemnoszare tło na liście.

Powtarzanie cofniętych poleceń

Kliknij na liście dowolny wiersz z ciemnoszarym tłem.

Wszystkie modyfikacje wprowadzone przed wybranym poleceniem zostaną ponowione.

Dodawanie znacznika

Ustaw wskaźnik myszy nad dowolnym wierszem. Pojawi się ikona znacznika. Kliknij ikonę znacznika, aby oznaczyć pewne polecenia.

Użyj znaczników, aby oznaczyć ważne polecenia lub czynności. Można później powrócić do tych poleceń lub działań, jeśli zmiany w modelu nie są zadowalające.

Aby usunąć znacznik, ponownie kliknij ikonę znacznika.

Okno dialogowe Cofnij - historia

 • zawiera listę uruchomionych poleceń i wprowadzonych modyfikacji. Najnowsze polecenia i modyfikacje znajdują się u dołu listy.
 • jest nieustannie aktualizowane zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w modelu lub w rysunku.
 • tworzy hierarchię niektórych używanych poleceń. Hierarchia jest tworzona przy pierwszym uruchomieniu polecenia, następnym cofnięciu pewnych poleceń do określonego punktu listy i uruchomieniu innego polecenia.

  Hierarchia jest oznaczana na liście strzałką. Można cofnąć lub ponowić polecenia w dowolnym miejscu hierarchii, co umożliwia cofnięcie poleceń, które zostały wykonane ponownie.

  Oznacza to, że po cofnięciu polecenia można kontynuować pracę z modelem i nadal mieć możliwość wrócenia do poleceń użytych wcześniej.

 • wyświetla cofnięte polecenia i modyfikacje z ciemnoszarym tłem na liście

Lista Cofnij - historia jest czyszczona po

 • zapisaniu modelu
 • otwarciu lub zamknięciu rysunku
 • zsynchronizowaniu Organizatora z modelem
 • wczytaniu lub wysłaniu zmian modelu przy użyciu Tekla Model Sharing
 • użyciu poleceń importu CIS/2 lub SDNF.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Ocena zawartości: 
Brak głosów