Witaj!

Czy wiesz, że zalogowani użytkownicy mają dostęp do większej ilości materiałów?

Ulepszenia edytora szablonów 3.6

Dodano April 8, 2018 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Wersja programu: 
2018

Ulepszenia edytora szablonów 3.6

Ulepszenia edytora szablonów 3.6

Edytor szablonów został zaktualizowany do wersji 3.6. Jeszcze bardziej ulepszono funkcjonalności Edytora szablonów i obecnie jednocześnie można mieć kilka otwartych okien dialogowych, otwierać nowe szablony w nowych oknach aplikacji, wyszukiwać atrybuty i wiele więcej.

Otwieranie wielu okien dialogowych edytora szablonów i nowe pliki szablonów

 • Obecnie jednocześnie można mieć otwartych wiele okien dialogowych. Dzięki temu przełączanie między polami wartości i kopiowanie wartości jest znacznie szybsze.

 • Obecnie nowy plik szablonu jest otwierany w nowym oknie aplikacji edytora szablonów. Wcześniej nowy plik szablonu był otwierany w bieżącym oknie aplikacji.

Wyszukiwanie atrybutów

 • Obecnie można wyszukiwać nazwy i opisy atrybutów na liście atrybutów. Można wpisać dowolną część nazwy atrybutu. Nie musi to być początkowy fragment. W wyszukiwaniu są równie uwzględniane opisy atrybutów, w tym przetłumaczone opisy. Lista atrybutów jest filtrowana na bieżąco podczas wpisywania w polu wyszukiwania.

Przeglądarka zawartości

 • Obecnie można rozwijać i zwijać drzewo Przeglądarka zawartości bez uprzedniego oddokowywania go.

 • Obecnie można określić, które obiekty można wybierać w obszarze roboczym (tekst, linie, pola, symbole itp.). Wcześniej możliwe było jedynie włączanie i wyłączanie widoczności tych obiektów w drzewie Przeglądarka zawartości.

  Edytor szablonów 3.6 zawiera też nowy pasek narzędzi wyboru dla obiektów.

Nowy pasek narzędzi wyrównania

Dodano nowy pasek narzędzi zawierający polecenia do wyrównywania wybranych obiektów do górnego, prawego, lewego lub dolnego obiektu.

Poprzednio te polecenia istniały tylko w menu Edytuj.

CopyField

 • Teraz można za pomocą CopyField skopiować rzeczywistą wartość wyjściową. Wcześniej można było jedynie skopiować formułę pola i użyć jej do obliczenia wartości.

 • Jeśli CopyField może uzyskać wartość z tego samego komponentu, w którym jest, wtedy używana jest ta wartość.

 • W przypadku użycia CopyField w nagłówku lub nagłówku strony, wówczas wartość jest wyszukiwana z kolejnych komponentów.

 • W przypadku użycia CopyField w stopce lub stopce strony, wówczas wartość jest wyszukiwana z poprzednich komponentów.

 • W przypadku użycia CopyField w wierszu, wartość jest najpierw wyszukiwana z poprzednich komponentów, a jeśli nie zostanie znaleziona, z następnych komponentów.

Obcięte wartości oznaczone jako ***

 • Jeśli wyjściowa wartość pola nie mieści się w komórce, trzy gwiazdki (***) wskazują, że wartość została ucięta.

  Na przykład, gdy szablon ma długość wartości ograniczoną do 10 znaków, a wyjściowa wartość ma 11 znaków lub więcej, na końcu wartości pojawi się ***.

  Wcześniejszą trudno było stwierdzić, czy część wartości został ukryta.

Przerwanie za pomocą Esc

 • Naciśnięcie klawisza Esc na klawiaturze kończy teraz bieżącą operację. Wcześniej naciśnięcie klawisza Esc przerwało kopiowanie i wycinanie, ale nie przerwało przeciągania ani rozciągania.

Automatyczne rozpoznanie opcji zaawansowanych w regułach

 • Opcje zaawansowane można wybierać z formuły pola wartości okna dialogowego oraz z reguł wiersza okna dialogowego w taki sam sposób jak Atrybuty i Pola wartości. Elementy na liście wyboru będą dokładnie takie jak w pliku definicji, co oznacza, że wszystkie duże litery i znaki podkreślenia będą miały znaczenie.

  Przykład użycia:

if GetValue("ADVANCED_OPTION.XS_IMPERIAL")=="TRUE" then
 ": X= "+format(GetValue("START_X"),"Length","ft-frac", 1/16) + "ft-in"
 else
 ": X= "+format(GetValue("START_X"),"Length","mm", 1)+" mm "
 endif

Używanie nagłówków/stopek stron jako nagłówków/stopek kolumn

 • Obecnie można używać nagłówków stron jako nagłówków kolumn w wyjściu szablonu. W tym celu wybierz nową opcję komponentu nagłówka strony Użyj kolumn. Stopki stron także mogą być używane jako stopki kolumn.

Inne ulepszenia edytora szablonów

 • Edytor szablonów nie jest już domyślnie minimalizowany.

 • Typ atrybutu dla typu zawartości prętów ZBROJENIE był nieprawidłowy w oknie dialogowym Zawartość reguły. Ten problem został usunięty.

 • Czasami elementy, które były niewidoczne w pliku DWG stawały się widoczne podczas importowania w szablonie rysunku Tekla Structures. Ten problem został usunięty.

 • Definicje osobnego wiersza używające kolumn były traktowane jako części osobnych tabel. Ten problem został naprawiony i wiersze używające kolumn są teraz obsługiwane jak uprzednio, zatem wszystkie wiersze używające kolumn należą do tej samej tabeli.

 • Ulepszono dokumentację Edytora szablonów, dzięki czemu informuje ona teraz, że funkcja IsSet jest też dostępna w przypadku formuł pól wartości. Nie ma jej wprawdzie na liście Funkcja , ale można ją wpisać ręcznie w polu formuły.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Ocena zawartości: 
Brak głosów