Witaj!

Czy wiesz, że zalogowani użytkownicy mają dostęp do większej ilości materiałów?

Trimble Connector oraz inne ulepszenia interoperacyjności

Dodano April 8, 2018 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Wersja programu: 
2018

Trimble Connector oraz inne ulepszenia interoperacyjności

Trimble Connector oraz inne ulepszenia interoperacyjności

Ulepszenia Trimble Connector

Tekla Structures 2018 zawiera następujące ulepszenia i zmiany Trimble Connector :

 • Można dodawać załączniki do uwag Zadania.

 • Obecnie eksport IFC2x3 w Trimble Connector obsługuje pliki ustawień IFC.

 • Można współpracować z Trimble Connect Desktop.

 • Układ współrzędnych został usunięty z ustawień Trimble Connector , ponieważ obecnie jest zgodny z tym, co ustawiono w obsłudze płaszczyzny roboczej.

Dodawanie załączników

Najpierw należy otworzyć model Tekla Structures i Trimble Connector , otworzyć projekt w Trimble Connector , i wybrać odpowiednie obiekty z modelu.

Aby dodać załącznik:

 1. Utwórz uwagę Zadania , wykonując instrukcje podane w sekcji Trimble Connector. Następnie kliknijDodaj załącznik i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Klikniji, aby poszukać pliku na komputerze i dodać ten plik do wybranego folderu Trimble Connect.

  • Kliknij, aby poszukać pliku na komputerze, kliknij Dodaj z komputera i dołącz plik do aktualnej uwagi Zadania.

 2. Kliknij OK , a następnie kliknij Zapisz , aby zsynchronizować Zadania zawierające załącznik z Trimble Connect.

Dwukrotne kliknięcie załącznika powoduje otwarcie pliku, jeśli w systemie Windows istnieje skojarzenie z rozszerzeniem nazwy pliku. Pliki modelu nie są otwierane.

Eksport IFC2x3 oparty na ustawieniach pliku standard

Obecnie można eksportować pliki IFC2x3 w Trimble Connector przy użyciu zapisanych ustawień IFC. Plik ustawień musi znajdować się w folderze \attributes modelu. Jeśli nie zostanie wybrany plik ustawień, model IFC jest tworzony wyłącznie z elementów, a nie z zespołów.

Aby użyć pliku ustawień:

 • W Tekla Structures przejdź do Plik > Eksport > IFC , zmień ustawienia stosownie do potrzeb i zapisz ustawienia pod niepowtarzalną nazwą.
 • W Trimble Connector otwórz projekt i folderu projektu, kliknij , aby rozpocząć eksport, wprowadź wymagane informacje i wybierz plik ustawień z listy Ustawienia eksportu ze standardowego pliku.

Aby uzyskać więcej informacji na temat eksportu IFC w Trimble Connector , zobacz podrozdział Trimble Connector.

Współpraca z Trimble Connect Desktop

Nowy narzędzie wymiany danych Tekla Structures - Trimble Connect Desktop w Trimble Connector umożliwia współpracę między Trimble Connect Desktop i Tekla Structures. Współpraca wymaga Trimble Connect Desktop , ważnej licencji i Trimble Identity.

Trimble Connect Desktop można pobrać z https://app.connect. trimble.com/tc/app#/store. Narzędzie wymiany danych Tekla Structures - Trimble Connect Desktop można pobrać z Tekla Warehouse.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Współdziałanie Tekla Structures - Trimble Connect Desktop.

Przed rozpoczęciem współpracy należy wykonać następujące czynności:

 • W Trimble Connect Desktop otwórz projekt, a następnie w Tekla Structures otwórz model.
 • W Trimble Connector wyeksportuj model Tekla Structures do Trimble Connect w formacie IFC.
 • Pobierz i włącz widoczność modelu w Trimble Connect Desktop.

Poniższe przyciski są dostępne w Trimble Connector do współpracy między Tekla Structures i Trimble Connect Desktop :

Aby współpracować:

 • Aby skorygować widok Trimble Connect Desktop , wybierz widok Tekla Structures , a następnie kliknij w Trimble Connector.
 • Aby skorygować widok kamery i rzutowania Tekla Structures na podstawie widoku Trimble Connect Desktop , wybierz widok Trimble Connect Desktop , a następnie kliknij w Trimble Connector.
 • Aby wybrać natywne obiekty modelu Tekla Structures na podstawie wyboru obiektów Trimble Connect Desktop , kliknij w Trimble Connector.
 • Aby wybrać obiekty Trimble Connect Desktop na podstawie wyboru obiektów Tekla Structures , kliknij w Trimble Connector. Wybór obsługuje również poziom zespołu.

Dodatki importu modelu referencyjnego dostępne jako pakiety .tsep

Aktualizacje dodatków modelu referencyjnego są teraz dostępne jako pakiety .tsep w Tekla Warehouse. Instalacja Tekla Structures zawiera wtyczki na poziomie wersji, ale można uzyskać nowsze z Tekla Warehouse. Najpierw należy pobrać niezbędny pakiet z Tekla Warehouse , a następnie zaimportować go do katalogu Aplikacje i komponenty. Istnieją pakiety .tsep dla następujących dodatków:

AutoCAD ( .dxf )

AutoCAD ( .dwg )

Cadmatic ( .3dd )

IFC ( .ifc , .ifczip , .ifcxml )

IGES ( .igs , .iges )

LandXML ( .xml )

MicroStation ( .dgn , .prp )

Tekla Collaboration ( .tczip )

SketchUp ( .skp )

STEP ( .stp , .STEP )

Aby uzyskać więcej informacji na temat pakietów .tsep , zobacz Importowanie rozszerzenia .tsep do katalogu Aplikacje i komponenty.

Nowe dodatki

Tekla Structures 2018 zawiera następujące nowe dodatki:

 • Nowe dodatki DWG: Wersja 1.37, który obsługuje AutoCAD 2018, oraz wersja 1.28, która obejmuje integrację do Teigha 4.3.1.

 • Nowa wersja 1.37 dodatku DGN, która obejmuje integrację do Teigha 4.3.1.

 • Nowa wersja 1.55 dodatku SketchUp.

 • Nowy dodatek Step/IGES 3.15.

Ulepszenia NC/DSTV

 • Obecnie można wyświetlać informacje o linii gięcia dla blach giętych i dla blach z polibelek w bloku KA pliku NC. Przejdź do zakładki Opcje zaawansowane w oknie dialogowym Ustawienia pliku NC i w obszarze Utwórz blok KA dla wybierz opcję Rozwinięte blachy gięte i Rozwinięte blachy z polibelek.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Ocena zawartości: 
Brak głosów