Witaj!

Czy wiesz, że zalogowani użytkownicy mają dostęp do większej ilości materiałów?

Rezerwuj następne wysłanie oraz inne ulepszenia Tekla Model Sharing

Dodano April 8, 2018 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Wersja programu: 
2018

Rezerwuj następne wysłanie oraz inne ulepszenia Tekla Model Sharing

Rezerwuj następne wysłanie oraz inne ulepszenia Tekla Model Sharing

W Tekla Model Sharing można teraz zarezerwować następne wysłanie w modelu udostępnionym. Można również utworzyć plan bazowy modelu za pomocą Narzędzie automatyzacji udostępniania.

Rezerwuj następne wysłanie

W Tekla Model Sharing można teraz zarezerwować następne wysłanie w modelu udostępnianym w celu wysłania zmian do usługi udostępniania. Rezerwowanie następnego wysłania jest przydatne, jeśli należy się upewnić, że inni użytkownicy nie będą zapisywać wprowadzonych zmian, które mogłyby zastąpić zmiany wprowadzane przez Ciebie. Taką zmianą może być na przykład numeracja modelu lub tworzenia planu bazowego modelu, bądź inne zmiany, które muszą być dostępne dla wszystkich użytkowników modelu.

Wszyscy użytkownicy modelu udostępnionego mogą rezerwować następne wysłanie , z wyjątkiem użytkowników mających rolę Obserwator. Aby zarezerwować następnego wysłanie, w menu Plik kliknij Udostępnianie > Rezerwuj następne wysłanie.

Polecenie Rezerwuj następne wysłanie otwiera okno dialogowe Rezerwuj następne wysłanie , w którym należy wprowadzić komentarz dotyczący dlaczego są rezerwowane wysłania. Kliknij Rezerwuj , aby zarezerwować wysłania.

Gdy zarezerwujesz następne wysłanie, na ikonie Wyślij na pasku narzędzi szybkiego dostępu jest wyświetlana żółta strzałka u wszystkich użytkowników modelu. Inni użytkownicy nie mogą wykonać wysłania, gdy następne wysłanie jest zarezerwowane. Ustawienie wskaźnika myszy nad ikoną powoduje wyświetlenie informacji, kto zarezerwował następne wysłanie, oraz komentarz wpisany w oknie dialogowym Rezerwuj następne wysłanie.

Gdy wprowadzisz zmiany w modelu, w menu Plik kliknij Udostępnianie > Wyślij. W oknie dialogowym Rezerwuj następne wysłanie wpisz komentarz dotyczący wprowadzonych zmian i kliknij Zwolnij. Gdy wysłanie zostanie wykonane, strzałka w ikonie Wyślij ponownie zmieni się na zieloną. Inni użytkownicy mogą teraz normalnie wysyłać zmiany.

Można również zwolnić rezerwację wysłania bez wykonywania operacji wysłania. W tym celu w menu Plik kliknij Udostępnianie > Zwolnij rezerwację bez wysłania.

Tworzenie planu bazowego przy użyciu narzędzie automatyzacji udostępniania

Jeśli masz rolę Właściciel udostępnionego modelu, możesz zastosować Narzędzie automatyzacji udostępniania do utworzenia planu bazowego modelu podczas wysyłania. Podczas tworzenia planu bazowego pełny model jest wysyłany do usługi udostępniania.

Narzędzie automatyzacji udostępniania jest dostępne w katalogu Aplikacje i komponenty. Aby utworzyć plan bazowy podczas wysłania, wybierz Utwórz linię bazową w oknie dialogowym Narzędzie automatyzacji udostępniania.

Ulepszone i bardziej niezawodne działanie w Tekla Model Sharing

Praca z Tekla Model Sharing jest teraz jeszcze bardziej wydajna niż wcześniej. Kilka ulepszeń w obsłudze zmian i konfliktów skutkuje solidniejszym i bardziej niezawodnym działaniem.

  • Lista wczytania zmian jest teraz dokładniejsza, gdyż zbędne flagi nie są już wyświetlane dla elementów, zespołów i zespołów betonowych, oraz wycięć elementów.
  • Zmiany w folderze modelu są teraz lepiej kontrolowane.
  • Wszystkie luki w numeracji i ponownej numeracji standardowych elementów zostały wyeliminowane.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Ocena zawartości: 
Brak głosów