Witaj!

Czy wiesz, że zalogowani użytkownicy mają dostęp do większej ilości materiałów?

Ulepszenia dotyczące zarządzania wylewaniem

Dodano April 8, 2018 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Wersja programu: 
2018

Ulepszenia dotyczące zarządzania wylewaniem

Ulepszenia dotyczące zarządzania wylewaniem

W Tekla Structures 2018 jednostka sekcji wylewania jest nowym typem obiektu podobnym do zespołów i zespołów betonowych. Jednostka sekcji wylewania łączy obiekt wylewany z innymi obiektami, które muszą być obecne zanim będzie możliwe wylanie betonu na miejscu. Jednostki sekcji wylewania są obecne w modelu, gdy XS_​ENABLE_​POUR_​MANAGEMENT ma wartość TRUE.

  • Hierarchia wylewania zmieniła się w taki sposób, że obiekt wylewany i inne obiekty znajdują się bezpośrednio pod jednostką sekcji wylewania, a obiekt wylewany i inne obiekty znajdują się na tym samym poziomie hierarchii.

    Wcześniej inne obiekty w jednostce sekcji wylewania były w hierarchii poniżej poziomu obiektu wylewanego.

  • Gdy przełącznik wyboruWybierz zespoły jest aktywny i w widoku sekcji wylewania zostanie wybrany obiekt wylewany, zostanie wybrany nowy typ obiektu, jednostka sekcji wylewania.
  • Teraz można badać i modyfikować właściwości jednostki sekcji wylewania za pomocą przełącznikaWybierz zespoły lub właściwości obiektu wylewanego za pomocą przełącznikaWybierz obiekty w zespołach.
  • Po wybraniu jednostki sekcji wylewania i kliknięciu prawym przyciskiem myszy te same polecenia są obecnie dostępne dla jednostki sekcji wylewania, jak dla zespołów i zespołów betonowych, na przykład Ukryj , Dopasuj obszar roboczy , Utwórz widok > Widok 3D (sąsiednie obiekty nie są wyświetlane) oraz Zoom > Zoom wybrane .

Właściwości sekcji wylewania w panelu właściwości

Właściwości jednostki sekcji wylewania i właściwości obiektu wylewanego są teraz widoczne w panelu właściwości.

Również właściwości przerwy roboczej są teraz dostępne w panelu właściwości. Na przykład można określić typ przerwy roboczej lub dodać komentarze

Filtrowanie i raportowania jednostek sekcji wylewania

W filtrowaniu i grupach obiektów Jednostka sekcji wylewania jest teraz dostępna jako kategoria oraz jako wartość typu obiektu wartość, gdy jest wybrana kategoria Obiekt.

W edytorze szablonów POUR_UNIT jest dostępna jako typ zawartości dla wierszy. Oznacza to, że można teraz tworzyć raporty dla jednostek sekcji wylewania.

Jeśli masz w szablonach wiersze podające właściwości obiektu, np. właściwości zbrojenia w ramach obiektów wylewanych, wiersze te będą puste. Zaktualizuj dotychczasowe szablony, aby stały się zgodne z nową hierarchią jednostek sekcji wylewania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat filtrowania, zobacz Filtrowanie obiektów i Przykłady filtrów.

Jednostki sekcji wylewania w Organizatorze

Obecnie można używać jednostek sekcji wylewania w kategoriach Organizator w taki sam sposób jak zespołów i zespołów betonowych, gdy XS_​ENABLE_​POUR_​MANAGEMENT ma wartość TRUE. Po wybraniu jednostki sekcji wylewania w modelu lub w kategoriach Przeglądarka obiektów wyświetla obiekty wylewane i inne obiekty dodane do jednostki sekcji wylewania poniżej jednostki sekcji wylewania w hierarchii.

Synchronizowanie narzędzia Organizator powoduje zaktualizowanie wszystkich właściwości zmienionych obiektów jednostki sekcji wylewania w bazie danych narzędzia Organizator. Właściwości położenia są teraz dodawane do jednostek sekcji wylewania w synchronizacji. Informacji o położeniu można używać podczas tworzenia raportów i w zapytaniach.

Jednostki sekcji wylewania w Menedżerze zadań

Obecnie można dodawać jednostki sekcji wylewania do zadań w Menedżerze zadań.

Nowe atrybuty szablonów dla jednostek sekcji wylewania

Tekla Structures 2018 zawiera nowe atrybuty szablonów, których można używać podczas raportowania informacji dotyczących jednostki sekcji wylewania.

Zarządzanie wylewaniem w modelach udostępnionych

  • Ulepszono udostępnianie informacji dotyczących jednostek sekcji wylewania. Gdy nowa opcja zaawansowana XS_​CALCULATE_​POUR_​UNITS_​ON_​SHARING ma wartość TRUE , Tekla Structures automatycznie oblicza teraz jednostki sekcji wylewania, jeśli użytkownicy zaczną udostępnianie, wyczytywanie lub wysyłanie. Wcześniej (i gdy opcja XS_CALCULATE_POUR_UNITS_ON_SHARING miała wartość FALSE ), każdy użytkownik musiał uruchomić polecenie Przelicz sekcje wylewania w swojej lokalnej wersji modelu udostępnionego, gdy potrzebne były aktualne informacje dotyczące jednostki sekcji wylewania.
  • Jednostki sekcji wylewania są obecnie wyświetlane na liście zmian udostępniania w dolnym okienku Tekla Structures. Na liście znajdują się zmiany po wczytaniu zmian modelu z usługi udostępniania.

Zestawy prętów w jednostkach sekcji wylewania

  • Obecnie Tekla Structures sprawdza tylko nowe i zmodyfikowane zestawy prętów podczas obliczania jednostek sekcji wylewania. Poprawia to wydajność. Wcześniej po uruchomieniu polecenia Przelicz sekcje wylewania były sprawdzane wszystkie zestawy prętów.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Ocena zawartości: 
Brak głosów