Witaj!

Czy wiesz, że zalogowani użytkownicy mają dostęp do większej ilości materiałów?

Ulepszenia komponentów

Dodano April 8, 2018 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Wersja programu: 
2018

Ulepszenia komponentów

Ulepszenia komponentów

W Tekla Structures 2018 wprowadzono kilka ulepszeń komponentów betonowych i komponentów stalowych.

Komponenty betonowe

Kratownica (88), Kratownica (89)

Na zakładce Obraz można teraz wybrać dodanie dwóch prętów zbrojeniowych u góry i określić odległość tych prętów od góry łączących prętów zbrojeniowych.

W komponencie Kratownica (88) :

W komponencie Kratownica (89) :

Narzędzia łączników i zakotwień prętów

  • Łącznik prętów został zmieniony, aby podczas tworzenia łączników dla zestawu prętów Łącznik prętów tworzył linię podziału jako punkt wejściowy łącznika. Wybierz zestaw prętów i wskaż dwa punkty, aby określić położenia linii podziału. Następnie wskaż punkt, aby określić stronę głównych prętów zbrojeniowych. Można również użyć istniejącej linii podziału jako obiektu wejściowego dla opcji Łącznik prętów.

    Należy pamiętać, że po usunięciu łączników linia podziału nie jest modyfikowana ani usuwana. Należy zmodyfikować lub usunąć ją oddzielnie.

  • Komponent Kotwa na końcu pręta został zmieniony, aby podczas tworzenia kotew końcowych dla zestawów prętów Kotwa na końcu pręta tworzył modyfikator detalu końcowego jako punkt wejściowy kotwy końcowej. Wybierz zestaw prętów i wskaż dwa punkty, aby określić położenie modyfikatora detalu końcowego. Można również użyć istniejącego modyfikatora detalu końcowego jako obiektu wejściowego dla komponentu Kotwa na końcu pręta.

    Należy pamiętać, że po usunięciu kotew końcowych modyfikator detalu końca jest nie modyfikowany ani usuwany. Należy zmodyfikować lub usunąć ją oddzielnie.

Komponenty stalowe

Oparcie belki na żebrze (12)

Na zakładce Elementy można teraz określać materiał i nazwę osadzenia.

Słup - 2 belki (14)

Można teraz określić otwory podłużne, zespół śrub i zwiększenie długości śruby na zakładkach Śruby 1-2 , Śruby 3 i Śruby 4.

Generowanie płatwi (50)

Na zakładce Elementy można teraz nadać opcji Użyj dodatkowego rozmieszczenia płatwi wartość Tak , aby zmienić położenie i obrót płatwi parzystych lub nieparzystych.

Połączenie diagonalne (53)

Na zakładce Elementy można teraz wybrać tworzenie blachy łączącej lub profilu.

Schody (S71)

Obecnie można ustawić typ śruby na zakładce Ustawienia schodów podczas tworzenia stopni z katalogu. W przypadku wybrania opcji Warsztat Śruby są widoczne na rysunkach warsztatowych zespołu na liście śrub warsztatowych.

Połączenie wzdłużne (77)

Obecnie można tworzyć połączenia żebra jako profile lub blachy. Wcześniej można było tworzyć je tylko jako blachy.

Połączenie śrubą rzymską (126)

Po określeniu, że gwinty nie są ucinane, można teraz wybrać rozmiar gwintu i utworzyć gwint o 1 mm mniejszy. Na zakładce Parametry dostępna jest nowa opcja.

Połączenie sztywne na śruby (134)

Obecnie można określić oddzielne wartości odstępu między bliższym bocznym żebrem a krawędzią środnika belki oraz dalszym bocznym żebrem a krawędzią środnika belki. Wcześniej można było określić odstępu między bliższym bocznym żebrem a krawędzią środnika belki.

Pełna głębokość S (185)

Na zakładce Żebra można teraz określić offset żebra przeciwległego środnika od osi blachy ścinanej.

Słup z żebrami (188)

Obecnie można użyć spoiny o numerze 10, aby sterować spoinami między blachą wzmacniającą a elementem głównym.

Blacha wzmacniająca (1022), Słup spawany z żebrami (128), Połączenie sztywne na śruby (134), Połączenie momentowe (181), Słup z żebrami W (182), Przygotowanie belki (183), Słup z żebrami (186), Słup z żebrami S (187), Słup z żebrami (188)

Na zakładce Blacha wzmacniająca można teraz określić, czy blachy wzmacniające mają być cięte w obszarze, który łączy środnik elementu głównego z półką.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Ocena zawartości: 
Brak głosów