Witaj!

Czy wiesz, że zalogowani użytkownicy mają dostęp do większej ilości materiałów?

Nowe opcje kontrolowania elementów wizualnych oraz inne ulepszenia renderowania DirectX

Dodano April 8, 2018 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Wersja programu: 
2018

Nowe opcje kontrolowania elementów wizualnych oraz inne ulepszenia renderowania DirectX

Nowe opcje kontrolowania elementów wizualnych oraz inne ulepszenia renderowania DirectX

Od wersji Tekla Structures 2016 można było używać mechanizmu renderingu DirectX oprócz domyślnego mechanizmu renderowania opartego na OpenGL. W Tekla Structures 2018 ulepszono rendering DirectX. Tekla Structures 2018 używa DirectX 11 w silniku renderingu DirectX.

Rendering DirectX można włączać i wyłączać w menu Plik > Ustawienia > Przełączniki . Ustawienie renderingu jest przypisane do widoku, dzięki czemu w różnych widokach można używać renderingu DirectX lub renderingu OpenGL. W przypadku zmiany rodzaju renderingu należy w celu jego uaktywnienia ponownie otworzyć widok.

W porównaniu z renderingiem OpenGL rendering DirectX zwiększa jakość renderingu i dodaje efekt delikatnego cieniowania do obiektów Tekla Structures , dzięki czemu wizualizacje 3D są przejrzystsze i lepiej określone. Jeśli używasz karty graficznej zoptymalizowanej pod kątem DirectX, ogólna wydajność poprawia się w czasie używania renderingu DirectX. Wydajność grafiki DirectX jest lepsza na zalecanych kartach graficznych NVIDIA Geforce GTX niż na kartach graficznych, które mają słabszy procesor graficzny lub w ogóle go nie mają.

W celu dostosowania renderingu DirectX korzystaj z następujących opcji zaawansowanych:

 • XS_SHOW_SHADOW_FOR_PERSPECTIVE_IN_DX określa, czy w widokach DirectX są wyświetlane cienie, gdy tryb perspektywiczny jest włączony. Cienie są bardziej widoczne w trybie perspektywicznym, niż w trybie ortogonalnym.

  Wartością domyślną tej opcji zaawansowanej jest TRUE.

  W przypadku zmiany wartości w celu uaktywnienia nowej wartości należy ponownie otworzyć model.

 • XS_SHOW_SHADOW_FOR_ORTHO_IN_DX określa, czy w widokach DX są wyświetlane cienie, gdy tryb orto jest włączony.

  Ta opcja zaawansowana domyślnie ma wartość FALSE.

  W przypadku zmiany wartości w celu uaktywnienia nowej wartości należy ponownie otworzyć model.

 • XS_USE_ANTI_ALIASING_IN_DX określa, czy antyaliasing jest używany w widokach DirectX. Antyaliasing powoduje, że krawędzie są gładsze, ale przy niskiej rozdzielczości ekranu linie mogą wydawać się grubsze.

  Wartością domyślną tej opcji zaawansowanej jest TRUE.

 • XS_HATCH_OVERLAPPING_FACES_IN_DX określa, czy w widokach DirectX jest wyświetlane kreskowanie dla nakładających się powierzchni.

  Wartością domyślną tej opcji zaawansowanej jest TRUE.

  W przypadku zmiany wartości w celu uaktywnienia nowej wartości należy ponownie otworzyć model.

Uwaga:

Jeśli używasz Tekla Structures za pośrednictwem połączeń zdalnych, rendering DirectX może nie działać zgodnie z oczekiwaniami: utworzone elementy mogą nie być wyświetlane w modelu lub model działa powoli. Jeśli występują takie problemy, wyłącz rendering DirectX.

Przykłady renderingu DirectX

Wizualizacja odległości

Wizualizacja odległości w DirectX używa delikatnych cieni i rozproszonego światła otoczenia. To zapewnia lepszą ocenę struktury i odległości.

DirectX OpenGL

Ulepszona dokładność głębokości

Poprawiono dokładność bufora na głębokość, dzięki czemu, gdy model jest przybliżony, elementy nie są tak często wyświetlane przez powierzchnie innych elementów, jak to miało miejsce wcześniej.

DirectX OpenGL

Stany dynamiczne

W stanach dynamicznych, takich jak wybór i podświetlenie obiektów do wybrania, wybór jest bardziej oczywisty i podświetlenie jest mniej inwazyjne.

DirectX OpenGL

Antyaliasing w celu zapewnienia większej dokładności

Jakość obrazu jest dużo lepsza i mniejsze jest też migotanie.

DirectX OpenGL

Wysokiej jakości linia krawędzi

Nie pojawiają się migoczące linie, tylko ciągłe, gładkie krawędzie.

DirectX OpenGL

Dokładne pręty zbrojeniowe

Pręty zbrojeniowe mają linie krawędzi w renderingu DirectX. Podczas przybliżania pręty zbrojeniowe są wyświetlane jako okrągłe.

DirectX OpenGL

Automatyczne linie krawędzi dla materiałów przecinających się w widoku przezroczystym

Łatwo zobaczyć, gdzie przecinają się materiały w modelu.

DirectX OpenGL

Większa dokładność i przejrzystość szczegółów

DirectX OpenGL

Automatyczne kreskowanie pokrywających się powierzchni na tej samej płaszczyźnie

Można łatwo wykrywać zdublowane obiekty lub nakładające się elementy bez konieczności przeprowadzania kontroli kolizji.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Ocena zawartości: 
Brak głosów