Witaj!

Czy wiesz, że zalogowani użytkownicy mają dostęp do większej ilości materiałów?

Zmiany w opcjach zaawansowanych

Dodano April 8, 2018 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Wersja programu: 
2018

Zmiany w opcjach zaawansowanych

Zmiany w opcjach zaawansowanych

W Tekla Structures 2018 wprowadzono pewne aktualizacje opcji zaawansowanych. Są one wymienione poniższej.

Zmienione opcje zaawansowane

XS_DRAW_CUT_FACES_WITH_RED_COLOR

Opcja zaawansowana XS_DRAW_CUT_FACES_WITH_RED_COLOR została zastąpiona przez XS_​DRAW_​CUT_​FACES_​WITH_​OBJECT_​COLOR. Wartością domyślną jest teraz FALSE , co powoduje wyświetlenie powierzchni cięcia w ciemnoszarym kolorze w widokach modelu. W przypadku zmiany wartości na TRUE , powierzchnie cięcia są wyświetlane tym samym kolorem co inne płaszczyzny obiektu.

XS_​DRAW_​HIDDEN_​FACES

Do tej pory opcja XS_​DRAW_​HIDDEN_​FACES służyła do sterowania wyświetlaniem niewidocznych powierzchni elementów i zbrojenia. Obecnie opcja XS_​DRAW_​HIDDEN_​FACES umożliwia sterowanie wyświetlaniem tylko niewidocznych powierzchni elementów.

Można teraz używać nowej opcji zaawansowanej XS_​DRAW_​REBAR_HIDDEN_​FACES w kategorii Właściwości rysunku w obszarze Opcje zaawansowane do sterowania wyświetlaniem na rysunkach niewidocznych powierzchni zbrojenia. Wybór ustawienia TRUE powoduje wyświetlanie niewidocznych powierzchni zbrojenia. Wartością domyślną jest FALSE.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Ocena zawartości: 
Brak głosów