Witaj!

Czy wiesz, że zalogowani użytkownicy mają dostęp do większej ilości materiałów?

NC Marking Lines Optimizer

Ostatnia aktualizacja December 29, 2016 by Construsoft PL serwis@construsoft.pl

Wersja programu: 
2016i
Środowisko: 
Not environment-specific

NC Marking Lines Optimizer

Powyższe narzędzie konwertuje oznaczenia konturów elementów dołączonych w plikach NC. Otwory w miejscach charakterystycznych można zamienić na poziome linie a pełny obrys konturu elementów dołączonych na obrysy jedynie w narożach. Standardowo, jeżeli oznaczenie konturu oraz znaki maszynowe dla elementów dołączonych może dojść do sytuacji, gdy oznaczenia nachodzą na siebie i nie można ich jednoznacznie zidentyfikować.

Możliwości jakie daje zainstalowane rozrzerzenie

Marking lines optimizer

  • Użycie tego narzędzia pozwala zamienić ciągły obrys elementów dołączonych na częściowe linie w narożach po to aby zmniejszyć długość linii obrysu a tym samym zoptymalizować czas pracy maszyny NC.
  • Znaki maszynowe są konwertowane na poziome linie w celu bardziej przejrzystego pliku NC.

Gdzie znaleźć rozszerzenie

Roszerzenie NC Marking Lines Optimizer jest częścią pakietu NC File Updater dostępnego do pobrania z Tekla Wareouse (link do strony). Po pobraniu i instalacji NC File Updater narzędzie NC Marking lines optimizer będzie dostępne w panelu "Aplikacje i komponenty", gdzie została dodana nowa grupa "NC File Updater".
  

Użycie

W pierwszej kolejności należy utworzyć pliki NC zawierające znaki maszynowe dla elementów dołączonych ("otwory na lewej stronie", "otwory po prawej stronie" lub "otwory obustronne") oraz oznaczenia konturów.

Po utworzeniu plików NC kliknij dwukrotnie na ikonę rozszerzenia którą pokazano powyżej. Wyświetli się okno właściwości narzędzia Marking lines optimizer.

Marking lines optimizer

  

Opis opcji:

Source Directory -> Wskazuje ścieżkę do lokalizacji utworzonych standardowo plików NC. Domyślną lokalizacją jest folder modelu.

Contour marking (PL: Oznaczenie konturu)

Partial lines required Określa czy zamienić ciągły obrys elementów dołączonych na częściowe linie w narożach
Ignore internal hollow lines Opcja ignorowania profili rurowych jeżeli dołączony element to profil rurowy np. RHS.  
Partial line length (TYP) Długość każdego segmentu linii częściowych.
Partial single line length Długość pojedynczej linii w oznaczeniu konturu.

Pop-mark (PL: Znaki maszynowe)

Bolt hole line length Długość poziomej linii konwertowanej ze znaku maszynowego.
Pop-mark location Lokalizacja znaków maszynowych. Dostępne opcje to: vailable options are “Both sides”, “Left side” and “Right side”. Takie same opcje dostępne są standardowo w oknie ustawień znaków maszynowych dla plików NC w Tekla Structures.
Pop-mark converted to Dostępne opcje to “Punch” oraz “Powder”(PL: "dziurkownie" i "proszkowanie")
Line Direction Orientacja linii znaku maszynowego. Dostępne opcje to "Horizontal" oraz '"Vertical" (PL: "poziomo" i "pionowo")

Toggle Selection-> Zaznacza/odznacza wygenerowane pliki NC na liście.

Refresh -> Odświeża infomrajcę o plikach NC dostepnych lokalizacji źródłowej

Destination Directory ->Lokalizacja docelowa dla modyfikowanych plików NC. Domyślna ścieżka to ‘<Model Folder>\copied’.

Create -> Tworzy zmodyfikowane pliki NC dla wybranych elementów w docelowej lokalizacji
 

UWAGA: 

Wraz z rozszerzeniem Marking lines optimizer pakiet NC File Updater instaluje drugie rozszerzenie Saw Cut Position updater do aktualizacji plików NC dla podcinanych elementów, którego opis działania znajduje się TUTAJ.

 

Ta strona jest napisana dla starszej wersji Tekla Structures

Komentarze i opinie na temat dokumentacji są zamknięte, ponieważ ta strona nie będzie już aktualizowana.

Ocena zawartości: 
Brak głosów