Witaj!

Czy wiesz, że zalogowani użytkownicy mają dostęp do większej ilości materiałów?

Multi converter

Ostatnia aktualizacja January 3, 2017 by Construsoft PL serwis@construsoft.pl

Wersja programu: 
2016
Środowisko: 
Not environment-specific

Multi converter

Zawartość

Przeznaczenie i opis
Wymagania systemowe
Instalacja Multi converter
Korzystanie z Multi converter
Znane problemy
Przydatne wskazówki

Przeznaczenie i opis

Multi converter to narzędzie przeznaczone do eksportu obiektów Tekla Structures do wielu różnych formatów plików: IFC, STEP, IGES, OBJ ,STL, DGN, DWG, DXF, SKP.
Obiekty mogą być eksportowane według numeru elementu, numeru zespołu, fazy, ID obiektu lub według wyboru.
Stosowany format dla plików STEP to AP214.
Rury proste nie są eksportowane w formie płaszczyzn.

Wymagania systemowe

 • Wersja Tekla Structures: 2016
 • Wersja .NET Framework: 4.5.1
 • Środowisko:  Dowolne

Instalacja Multi converter

Jeżeli Tekla Structures nie jest uruchomiona:
 • Pobierz plik TSEP (Tekla Structures Extension Package) z Tekla Warehouse.
 • Kliknij dwukrotnie na zapisany plik .tsep.
 • W oknie Menedżer rozszerzeń Tekla Structures, zaznacz wersje, do których chcesz zainstalować rozszerzenie.
 • Kliknij Importuj.
 • Uruchom Tekla Structures.

Jeżeli Tekla Structures jest uruchomiona:
 • Pobierz plik TSEP (Tekla Structures Extension Package) z Tekla Warehouse.
 • Wejdź do katalogu Aplikacje i komponenty i uruchom Menedżer rozszerzeń (lub menu Plik - Rozszerzenia - Menedżer rozszerzeń).
 • Kliknij Importuj..
 • Wskaż zapisany plik .tsep i kliknij Otwórz.
 • Uruchom ponownie Tekla Structures aby zakończyć instalację.

Po instalacji rozszerzenie będzie widoczne w panelu bocznym katalogu Aplikacje i komponenty w grupie Multi converter.

Korzystanie z Multi converter

Numeracja musi być aktualna w przypadku eksportu według numeru elementu lub numeru zespołu.
 
 
1. Wybierz typ eksportu:
 • 1 plik wg znaku elementu
 • 1 plik wg znaku zespołu
 • 1 plik wg obiektu  (numer ID)
 • 1 plik wg fazy (cały model jest eksportowany według faz)
 • 1 plik wg wyboru (eksport obiektów wybranych w modelu)

Jeżeli wybrano opcję "1 plik wg wyboru" zostanie utworzonych kilka plików w celu uniknięcia pliku o zbyt dużym rozmiarze. Możesz kontrolować maksymalną liczbę obiektów w pliku. Domyślną wartością jest 500 obiektów. Nazwy plików pochodzą z nazwy projektu określonej we właściwościach projektu.
2. Wybierz format eksportu:
 • IFC
 • STEP
 • IGES
 • OBJ
 • STL
 • DGN
 • SKP
 • DWG
 • DXF

Dla formatu IFC możesz wybrać ustawienia z listy zapisanych ustawień. W zależności od wybranego formatu i typu eksportu konwerter możliwe jest wybranie dodatkowych opcji umożliwiających eksport śrub oraz uwzględnienie ilości elementów.
 • "Uwzględnij ilość": gdy zaznaczone nazwa pliku otrzymuje przedrostek "qty-" z liczą obiektów.
 • "Uwzględnij śruby" gdy zaznaczone śruby będą eksportowane.
UWAGA: Jeżeli odznaczysz opcję "Uwzględnij śruby", śruby nie zostaną wyeksportowane ale elementy będą posiadały otwory.
Opcja "Uwzględnij śruby" zaznaczona:

Opcja "Uwzględnij śruby" odznaczona:
 
3. Wybierz obiekty w Tekla Structures i kliknij "Konwertuj".

 • Upewnij się, że przełącznik  Wybierz zespołu jest aktywny dla eksportu według numeru (znaku) zespołu.
 • Upewnij się, że przełącznik Wybierz obiekty w komponentach jest aktywny dla innych typów eksportów.
 • Proces eksportu można przerwać klikając przycisk "Anuluj".

Znane problemy

 • Polibelki są eksportowane bez otworów.
 • Rury okrągłe modelowane jako polibelki są eksportowane jako płaszczyzny.

Przydatne wskazówki

 • Zawsze korzystaj z najnowszej dostępnej wersji
 • Numeracja musi być aktualna w przypadku eksportu według numeru elementu lub numeru zespołu.
 • W przypadku eksportu według numeru zespołu pamiętaj aby przełącznik Wybór zespołów był aktywny.
 • W przypadku pozostałych typów eksportu pamiętaj aby przełącznik Wybierz obiekty w komponentach był aktywny.
 • Unikaj znaków specjalnych w nazwie projektu oraz w jego właściwościach.
 • Jeżeli efekt eksportu jest niezadowalający pamiętaj, że możesz sprawdzić tymczasowe pliki IFC stosowane przy eksporcie poprzez odznaczenie opcji "Remove temporary files".

Ta strona jest napisana dla starszej wersji Tekla Structures

Komentarze i opinie na temat dokumentacji są zamknięte, ponieważ ta strona nie będzie już aktualizowana.

Ocena zawartości: 
Brak głosów