Zarządzanie kontami użytkowników w produktach Tekla

Added April 29, 2021 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Software version: 
Not version-specific

Zarządzanie kontami użytkowników w produktach Tekla

Zarządzanie kontami użytkowników w produktach Tekla

Jeśli jesteś użytkownikiem na poziomie administratora w Tekla Online, możesz dodawać konta użytkowników Twojej firmy i zarządzać nimi w systemie, a także przypisywać użytkownikom licencje online. Jeśli jesteś użytkownikiem na poziomie menedżera kontraktów, możesz również zarządzać odnowieniami kontraktów w systemie.

Narzędzie służące do zarządzania kontami i licencjami dla produktów Tekla nazywa się Tekla Online Admin Tool. Przypisywanie licencji online i monitorowanie istniejących kont użytkowników omówiono bardziej szczegółowo w części Zarządzanie licencjami online Tekla Structures. Aby uzyskać informacje na temat zarządzania odnowieniami, zobacz Zarządzanie odnowieniami w Tekla Online.

Obowiązki administratora organizacji

Administratorzy Tekla Online zarządzają dostępem użytkowników w firmie do usług i licencji Tekla Online. Funkcję administratora może pełnić jedna lub więcej osób w firmie. Pierwszy użytkownik jest zapraszany do organizacji Tekla Onlineprzez przedstawiciela firmy Trimble i otrzymuje uprawnienia administratora, a następnie ta osoba staje się odpowiedzialna za dodawanie innych użytkowników i administratorów według potrzeb.

Obowiązki administratora:

 • Dodawanie pracowników do organizacji Tekla Online. Członkostwo umożliwia pracownikom dostęp do usług zastrzeżonych, do których jest uprawniona dana firma.

 • Przypisywanie użytkownikom licencji online na produkty, funkcje i usługi Tekla zakupione przez firmę. Licencje przyznają użytkownikom dostęp, kiedy użytkownicy zalogują się przy użyciu konta Trimble Identityuser account to sign in to both Trimble and Tekla products and online services

  For a Tekla Structures user, Trimble Identity is a single sign-on account which enables the user’s online identity management. Trimble Identity is needed, for example, for Tekla Warehouse, Tekla User Assistance, and Tekla Campus.

  .

 • Usuwanie osób z organizacji Tekla Online w momencie opuszczenia firmy przez użytkownika. Użytkownicy mogą nadal korzystać z licencji firmy oraz powiązanych usług Tekla Online, dopóki ich konta nie zostaną usunięte z organizacji.

Oprócz administratorów firma może również posiadać osoby z uprawnieniami menedżera kontraktów, zobacz Zarządzanie odnowieniami w Tekla Online. Jako administrator możesz wyświetlić wszystkie przeszłe i oczekujące odnowienia, ale nie możesz ich przetworzyć.

Użytkownika można dodać jako pracownika o pełnym dostępie do usług Tekla lub jako zewnętrznego użytkownika licencji, aby przyznać mu jedynie dostęp do licencji pochodzącej z organizacji.

Dostęp do modeli udostępnionych w Tekla Model Sharingcloud service for collaboration and for storing and sharing a model

Tekla Model Sharing is one of the Tekla Online services.

jest kontrolowany niezależnie od licencji i organizacji Tekla Online:
 • Dołączenie do grupy organizacji Tekla Online nie zapewnia użytkownikowi dostępu do żadnych udostępnionych modeli.

 • Użytkownik nie musi należeć do Twojej organizacji Tekla Online ani do żadnej innej organizacji, aby mieć dostęp do udostępnionych modeli, o ile tylko posiada ważną licencję z dowolnej organizacji.

 • Do kontrolowania dostępu do udostępnionych modeli służy narzędzie Tekla Model Sharing Management Console.

Dodawanie użytkowników do organizacji Tekla Online

Wymagane jest działanie użytkownika. Poinstruuj użytkowników, w jaki sposób mogą tworzyć swoje konta i dołączać do organizacji przy użyciu preferowanej metody.

Note:

Aby zwiększyć poufność danych, Tekla Model Sharing zapamiętuje organizację Tekla Online użytkownika. Usunięcie z organizacji lub dołączenie do nowej organizacji powoduje wyłączenie konta użytkownika w Tekla Model Sharing. Użytkownik może utworzyć nowe konto albo zmienić adres e-mail, jeśli nadal chce korzystać z tego samego konta.

Istnieją inne metody dodawania użytkowników:

 1. Można zaprosić użytkowników, dodając ich adresy e-mail. Użytkownicy muszą kliknąć łącze w wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Opcjonalnie można przypisać licencje użytkownikom w zaproszeniu, tak aby mogli rozpocząć pracę natychmiast po zaakceptowaniu zaproszenia.
 2. Można udostępnić użytkownikom łącze, z którego mogą korzystać, aby wnioskować o dołączenie do organizacji Tekla Online. Użytkownik musi złożyć wniosek, a Ty musisz go zatwierdzić.
 3. Na stronie Tekla Online konta użytkownika znajduje się wniosek o dołączenie do organizacji jako pracownik. Zalogowani użytkownicy mogą uzyskać dostęp do strony profilu, klikając jej nazwę wyświetlaną u góry dowolnej strony internetowej Tekla, która umożliwia użytkownikom logowanie. Organizacje, które użytkownicy mogą widzieć, są ograniczone na podstawie nazwy domeny w adresie e-mail. Użytkownicy zostaną dodani do Twojej organizacji po zaakceptowaniu żądania.
 1. zaloguj się w narzędziu Tekla Online Admin Tool i przejdź do zakładki Pracownicy lub Zewnętrzni użytkownicy licencji.
 2. Jeśli chcesz dołączyć użytkowników przez dodanie ich adresów e-mail:
  1. U góry tabeli kliknij Zaproś użytkowników, aby wprowadzić adresy e-mail, przypisać licencje i wysłać zaproszenia.

  2. Dodaj jeden lub więcej adresów, kopiując je i wklejając lub importując je z pliku CSV.
   • Użytkownicy nie muszą mieć konta Trimble Identity; w razie potrzeby nowe konta zostaną utworzone na podstawie zaproszeń.
   • Można wprowadzić kilka adresów jednocześnie, rozdzielając je przecinkami, na przykład: uzytkownik1@przyklad.com, uzytkownik2@przyklad.com
  3. Wybierz rolę w organizacji dla wszystkich użytkowników w tym zaproszeniu.
   • Użytkownicy mogą być pracownikami jednocześnie tylko w jednej organizacji Tekla Online. Jeśli użytkownik jest już pracownikiem w jakiejś innej organizacji, jego dołączenie do Twojej organizacji spowoduje usunięcie go z poprzedniej organizacji.

    Administratorzy mogą zarządzać użytkownikami i licencjami. Menedżerowie kontraktów mogą zarządzać przedłużeniami kontraktów.

   • Użytkownika można dodać jako zewnętrznego użytkownika licencji, aby przyznać mu tylko dostęp do licencji. Dodanie użytkownika jako zewnętrznego użytkownika licencji nie spowoduje zmiany jego statusu jako pracownika czy zewnętrznego użytkownika licencji w innych organizacjach.

  4. Opcjonalnie, kliknij Edytuj przypisane licencje, aby przypisać licencje już w zaproszeniu.
   • Stanowiska licencji są rezerwowane w momencie wysyłania zaproszeń, aby nie można ich było przypadkowo przypisać innym użytkownikom.
   • Licencja jest przypisywana, gdy użytkownik akceptuje zaproszenie.
   • Rezerwacja licencji kończy się, jeśli adres e-mail jest nieprawidłowy, użytkownik odrzuci zaproszenie, administrator w firmie anuluje zaproszenie, zanim użytkownik go zaakceptuje lub kiedy zaproszenie wygaśnie.

  System Trimble wyśle e-maila do zaproszonych użytkowników. Każdy użytkownik musi zaakceptować zaproszenie w ciągu tygodnia (jeśli zaproszenie wygaśnie, konieczne będzie wysłanie nowego). Użytkownik może zaakceptować zaproszenie, klikając łącze w wiadomości e-mail, lub w swoim profilu Tekla Online. Jeśli będzie tworzone nowe konto dla użytkownika, musi on podać obowiązkowe informacje profilowe, aby móc przejść dalej.

 3. Jeśli chcesz, aby użytkownicy dołączyli za pomocą łącza statycznego, kliknij łącze w polu Skopiuj łącze, aby poprosić o zaproszenie tutaj.
  • Łącze może być używane przez kilka osób i nie wygasa. Można na przykład wysłać łącze w wiadomości e-mail do wielu użytkowników lub umieścić je w sieci intranet.
  • Za pomocą tego łącza użytkownicy mogą jedynie złożyć wniosek o dołączenie do organizacji. Wnioski należy zatwierdzić na karcie Zgłoszenia i zaproszenia w narzędziu Tekla Online Admin Tool.
  • Podczas korzystania z tej metody nie można wstępnie przypisywać licencji lub ról użytkownikom.
 4. Jeśli użytkownicy wysłali wnioski o dołączenie ze swojego profilu użytkownika, należy zatwierdzić żądania na karcie Zgłoszenia i zaproszenia w narzędziu Tekla Online Admin Tool.
 5. W narzędziu Tekla Online Admin Tool można sprawdzić, czy zaproszeni użytkownicy dołączyli do Twojej organizacji przed wygaśnięciem zaproszeń. Gdy użytkownicy akceptują zaproszenia:
  • Konto użytkownika pojawi się na liście użytkowników.
  • Jeśli użytkownik został dodany jako pracownik, dostęp firmy do dodatkowych zawartości oraz usług zostanie rozszerzony na użytkownika.
  • Jeśli w zaproszeniu zostały użytkownikowi przypisane role lub licencje, użytkownik może natychmiast z nich korzystać. Licencje zarezerwowane zmieniają stan na przypisane. Jeśli licencja ma ograniczoną liczbę przypisań, jedno przypisanie jest odejmowane od liczby pozostałych przypisać.
 6. Jeśli użytkownik nie dołączył za pomocą zaproszenia lub jeśli zaproszenie nie zawierało żadnych licencji, administrator musi przypisać niezbędne licencje i role po dodaniu użytkownika do organizacji.

Ponowne wysyłanie wygasłego zaproszenia

Jeśli zaproszony użytkownik nie zaakceptuje zaproszenia w ciągu tygodnia, łącze do zaproszenia przestanie działać. Aby móc dołączyć do organizacji, użytkownik musi otrzymać nowe łącze.

 1. Zaloguj się do narzędzia Tekla Online Admin Tool i przejdź na zakładkę Zgłoszenia i zaproszenia. Stany zaproszeń są następujące:
  • Nowe: zaproszenie jest ważne, a użytkownik nie podjął jeszcze działania.
  • Odrzucone: użytkownik odrzucił zaproszenie.
  • Wygasłe: użytkownik nie zaakceptował zaproszenia w ciągu tygodnia.
  • Gdy użytkownik zaakceptuje zaproszenie, zostanie usunięty z tej listy.
 2. Odszukaj wygasłe zaproszenie użytkownika i kliknij Wyślij ponownie. Do użytkownika zostanie wysłany nowy e-mail z nowym łączem, które będzie aktywne przez tydzień.
  Note: Uprzednio wygasłe łącze nadal nie działa. Użytkownik musi kliknąć nowe łącze.

Usuwanie użytkowników z organizacji Tekla Online

Note:

Aby zwiększyć poufność danych, Tekla Model Sharing zapamiętuje organizację Tekla Online użytkownika. Usunięcie z organizacji lub dołączenie do nowej organizacji powoduje wyłączenie konta użytkownika w Tekla Model Sharing. Użytkownik może utworzyć nowe konto albo zmienić adres e-mail, jeśli nadal chce korzystać z tego samego konta.

 1. Zaloguj się do Tekla Online Admin Tool i przejdź do zakładki Pracownicy.
 2. Kliknij konto użytkownika, które chcesz usunąć.

  Dodatkowe informacje i opcje zostaną wyświetlone w wierszu użytkownika.

 3. Kliknij Usuń z organizacji, aby usunąć użytkownika z organizacji.

  Użytkownik zostanie usunięty z listy, straci dostęp do Twoich licencji Tekla Online i nie będzie objęty usługą serwisową organizacji.

  Jeśli użytkownik miał status zewnętrznego użytkownika licencji, a jego konto było objęte usługą Tekla Model Sharing, będzie on nadal mieć dostęp do modeli udostępnionych w chmurze. Aby zablokować użytkownikowi dostęp do udostępnionych modeli, należy odebrać mu dostęp w narzędziu Tekla Model Sharing Management Console.

Dodawanie lub usuwanie uprawnień administratora Tekla Online

Uprawnienia administratora umożliwiają użytkownikowi zarządzanie innymi użytkownikami w narzędziu Tekla Online Admin tool.

Oprócz administratorów organizacja może również posiadać osoby z uprawnieniami menedżera kontraktów. Menedżerowie kontraktu mogą przetwarzać oczekujące odnowienia umów w oknie Tekla Online Admin Tooltool that is used in an organization to manage users’ licenses and access rights to Tekla Online services

Each user must have a Trimble Identity. The users can be the organization’s internal or external members.

. Zobacz Zarządzanie odnowieniami w Tekla Online. Administratorzy mogą wyświetlić wszystkie przeszłe i oczekujące odnowienia, ale nie mogą ich przetwarzać.

 1. Dodaj użytkowników do grupy Pracownicy w opisany powyżej sposób.
 2. Aktywuj lub dezaktywuj status administratora, zaznaczając lub usuwając zaznaczenie pola wyboru w wierszu użytkownika.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Content rating: 
No votes yet