Gebruikersaccounts voor Tekla-producten beheren

Added April 29, 2021 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Software version: 
Not version-specific

Gebruikersaccounts voor Tekla-producten beheren

Gebruikersaccounts voor Tekla-producten beheren

Als u een gebruiker op beheerdersniveau bent in Tekla Online, voegt u de gebruikersaccounts van uw bedrijf toe in het systeem, beheert u deze accounts en wijst u online licenties toe aan gebruikers. Als u een gebruiker op het niveau van een contractbeheerder bent, beheert u ook contractverlengingen in het systeem.

De tool die u gebruikt om deze accounts en licenties voor Tekla-producten te beheren, heet Tekla Online Admin Tool. De online licentietoewijzing en -controles voor bestaande gebruikersaccounts wordt uitvoeriger behandeld in Online licenties voor Tekla Structures beheren. Raadpleeg Verlengingen beheren in Tekla Online voor informatie over contractverlengingen.

Verantwoordelijkheden van de beheerder van de organisatie

Beheerders van Tekla Online beheren de toegang van de gebruikers van het bedrijf tot de services en licenties van Tekla Online. Een of meer personen in uw bedrijf kunnen beheerder zijn. De eerste gebruiker wordt voor uw Tekla Online-organisatiegroep uitgenodigd door een Trimble-vertegenwoordiger en krijgt beheerdersrechten. Die persoon is vervolgens desgewenst verantwoordelijk voor het toevoegen van andere gebruikers en beheerders.

Als beheerder bent u verantwoordelijk voor:

 • Werknemers toevoegen aan uw Tekla Online-organisatie. Met het lidmaatschap hebben ze toegang tot beperkte services waar uw bedrijf recht op heeft.

 • Online licenties toewijzen aan uw gebruikers voor de Tekla-producten, functies en services die uw bedrijf heeft gekocht. Licenties geven gebruikers toegang wanneer ze inloggen met hun Trimble Identityuser account to sign in to both Trimble and Tekla products and online services

  For a Tekla Structures user, Trimble Identity is a single sign-on account which enables the user’s online identity management. Trimble Identity is needed, for example, for Tekla Warehouse, Tekla User Assistance, and Tekla Campus.

  .

 • Personen verwijderen uit uw Tekla Online-organisatie wanneer ze uw bedrijf verlaten. Gebruikers kunnen de licenties en de gekoppelde Tekla Online-services van uw bedrijf blijven gebruiken totdat u hun account van de organisatie verwijdert.

Behalve beheerders kan uw bedrijf ook personen met de rechten van een contractbeheerder hebben, zie Verlengingen beheren in Tekla Online. Als beheerder kunt u alle afgelopen en in behandeling zijnde verlengingen bekijken, maar u kunt ze niet verwerken.

U kunt een gebruiker als een medewerker met volledige toegang tot de services van Tekla of als een externe licentiegebruiker toevoegen om de gebruiker alleen toegang tot een licentie van uw organisatie te verlenen.

Toegang tot gedeelde modellen in Tekla Model Sharingcloud service for collaboration and for storing and sharing a model

Tekla Model Sharing is one of the Tekla Online services.

wordt apart van licenties en Tekla Online-organisaties bepaald:
 • Het deelnemen aan uw Tekla Online-organisatie geeft de gebruiker geen toegang tot gedeelde modellen.

 • De gebruiker hoeft zich niet in uw Tekla Online-organisatie of een andere organisatie te bevinden om toegang tot gedeelde modellen te krijgen zolang ze een geldige licentie van een organisatie of hebben.

 • Gebruik het Tekla Model Sharing Management Console om toegang tot uw gedeelde modellen te bepalen.

Gebruikers aan uw Tekla Online-organisatie toevoegen

De gebruikersactie is vereist. Instrueer uw gebruikers hoe ze hun accounts kunnen maken en aan de organisatie kunnen deelnemen met uw voorkeursmethode.

Note:

Tekla Model Sharing slaat de Tekla Online-organisatie van de gebruiker op om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te verbeteren. Als het account van de gebruiker uit een organisatie wordt verwijderd of aan een nieuwe organisatie deelneemt, wordt het account in Tekla Model Sharing uitgeschakeld. De gebruiker kan een nieuw account maken of het e-mailadres wijzigen als de gebruiker met hetzelfde account wil blijven doorgaan.

Er zijn alternatieve manieren om de gebruikers toe te voegen:

 1. U kunt gebruikers uitnodigen door zelf hun e-mailadressen toe te voegen. De gebruikers moeten in een bevestigingse-mail op een koppeling klikken. Optioneel kunt u in de uitnodiging licenties toewijzen aan de gebruikers, zodat ze direct na het accepteren van de uitnodiging aan de slag kunnen.
 2. U kunt een koppeling aan uw gebruikers ter beschikking stellen die deze kunnen gebruiken om medewerkerslidmaatschap in uw Tekla Online-organisatie aan te vragen. De gebruikers moeten het verzoek indienen en u moet de verzoeken goedkeuren.
 3. Gebruikers kunnen op de pagina van hun Tekla Online gebruikersprofiel zoeken naar organisaties en deze verzoeken om als medewerker te mogen deelnemen. Aangemelde gebruikers hebben toegang tot de profielpagina door te klikken op de naam die aan de bovenzijde op een Tekla-webpagina wordt weergegeven waarmee gebruikers zich kunnen aanmelden. De organisaties die gebruikers kunnen zien, worden beperkt op basis van de domeinnaam in hun e-mail adres. Gebruikers worden aan uw organisatie toegevoegd wanneer u de aanvraag goedkeurt.
 1. Log in bij de Tekla Online Admin Tool en schakel naar het tabblad Medewerkers of Externe licentiegebruikers.
 2. Als u gebruikers wilt laten deelnemen door hun e-mailadressen toe te voegen:
  1. Klik bovenaan de tabel op Gebruikers uitnodigen om de e-mailadressen in te voeren, licenties toe te wijzen en de uitnodigingen te verzenden.

  2. Voeg een of meer adressen toe door ze te kopiëren en te plakken of door ze te importeren uit een CSV-bestand.
   • Het is voor de gebruikers niet nodig om een Trimble Identity te hebben. Nieuwe accounts worden indien nodig op basis van uw uitnodigingen gemaakt.
   • U kunt meerdere adressen tegelijk invoeren door adressen te scheiden met een komma, bijvoorbeeld: user1@example.com,user2@example.com
  3. Kies de Rol in de organisatie voor alle gebruikers in deze uitnodiging.
   • Gebruikers kunnen alleen medewerkers in één Tekla Online-organisatie tegelijk zijn. Als een gebruiker al een medewerker in een andere organisatie is, verwijdert het deelnemen aan uw organisatie de gebruiker uit de andere organisatie.

    Beheerders mogen gebruikers en licenties beheren. Contractbeheerders mogen contractverlengingen beheren.

   • U kunt de gebruiker als een externe licentiegebruiker toevoegen om de gebruiker slechts toegang tot een licentie te geven. Het toevoegen van een gebruiker als externe licentiegebruiker wijzigt de gebruikersstatus van de medewerker of externe licentie met een andere organisaties niet.

  4. Klik desgewenst op Toegewezen licenties bewerken om licenties toe te wijzen die al in de uitnodiging staan.
   • De beschikbare licenties worden gereserveerd wanneer u de uitnodigingen verzendt, zodat ze niet per ongeluk aan andere gebruikers kunnen worden toegewezen.
   • De licentie wordt toegewezen wanneer de gebruiker de uitnodiging accepteert.
   • De reservering van de licentie eindigt als het e-mailadres niet geldig is, als de gebruiker de uitnodiging weigert, als een beheerder in uw bedrijf de uitnodiging annuleert voordat de gebruiker deze accepteert of als de uitnodiging verloopt.

  Het systeem van Trimble verzendt een e-mail naar de uitgenodigde gebruikers. Elke gebruiker moet de uitnodiging binnen een week accepteren (als de uitnodiging verloopt, moet een nieuwe uitnodiging worden verzonden). De gebruiker kan de uitnodiging accepteren door op een e-mailkoppeling of in zijn of haar Tekla Online-profiel te klikken. Als een nieuw account voor een gebruiker wordt gemaakt, moet de gebruiker vóór het doorgaan de verplichte profielgegevens invullen.

 3. Als u wilt dat gebruikers deelnemen via een statische koppeling, klikt u op de koppeling in Kopieer een koppeling om hier een uitnodiging aan te vragen.
  • De koppeling kan door meerdere personen worden gebruikt en deze vervalt niet. U kunt de koppeling bijvoorbeeld naar meerdere gebruikers e-mailen of deze op uw intranet plaatsen.
  • Door deze koppeling te volgen, kunnen gebruikers alleen verzoeken om aan uw organisatie te mogen deelnemen. U moet de verzoeken op het tabblad Verzoeken en uitnodigingen in de Tekla Online Admin Tool goedkeuren.
  • Het is niet mogelijk om licenties of rollen vooraf toe te wijzen aan gebruikers wanneer u deze methode gebruikt.
 4. Als uw gebruikers vanuit hun gebruikersprofiel verzoeken om deel te nemen, moet u de verzoeken op het tabblad Verzoeken en uitnodigingen in de Tekla Online Admin Tool goedkeuren.
 5. Kijk in de Tekla Online Admin Tool om te zien of uitgenodigde gebruikers lid zijn geworden van uw organisatie voordat de uitnodigingen verlopen. Wanneer gebruikers de uitnodigingen accepteren:
  • Het gebruikersaccount wordt weergegeven in de gebruikerslijst.
  • Als u de gebruiker als een medewerker hebt toegevoegd, wordt de toegang tot aanvullende inhoud en services van het bedrijf uitgebreid naar de gebruiker.
  • Als u een rol of licenties hebt toegewezen aan de gebruiker in de uitnodiging, kan de gebruiker deze onmiddellijk gebruiken. De status van gereserveerde licenties verandert naar Toegewezen. Als de licentie beperkte toewijzingen heeft, wordt het aantal resterende toewijzingen verminderd met één toewijzing.
 6. Als de gebruiker niet via een uitnodiging lid is geworden of als de uitnodiging geen licenties bevatte, moet een beheerder de benodigde licenties en rollen toewijzen nadat de gebruiker aan de organisatie is toegevoegd.

Een verlopen uitnodiging opnieuw verzenden

Als de uitgenodigde gebruiker de uitnodiging niet binnen een week accepteert, werkt de uitnodigingskoppeling niet meer. Als de gebruiker aan de organisatie wilt kunnen deelnemen, moet deze een nieuwe koppeling ontvangen.

 1. Log in bij de Tekla Online Admin Tool en schakel naar het tabblad Verzoeken en uitnodigingen. Uitnodigingsstatussen zijn:
  • Nieuw: de uitnodiging is geldig; de gebruiker heeft nog geen actie ondernomen.
  • Geweigerd: de gebruiker heeft de uitnodiging geweigerd.
  • Verlopen: de gebruiker heeft de uitnodiging niet binnen een week geaccepteerd.
  • Als de gebruiker de uitnodiging accepteert, wordt deze uit deze lijst verwijderd.
 2. Zoek de verlopen uitnodiging voor de gebruiker en klik op Opnieuw verzenden. Er wordt een nieuwe uitnodigingse-mail naar de gebruiker verzonden met een nieuwe koppeling die een week geldig is.
  Note: De vorige verlopen koppeling werkt nog steeds niet. De gebruiker moet op de nieuwe koppeling klikken.

Gebruikers uit uw Tekla Online-organisatie verwijderen

Note:

Tekla Model Sharing slaat de Tekla Online-organisatie van de gebruiker op om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te verbeteren. Als het account van de gebruiker uit een organisatie wordt verwijderd of aan een nieuwe organisatie deelneemt, wordt het account in Tekla Model Sharing uitgeschakeld. De gebruiker kan een nieuw account maken of het e-mailadres wijzigen als de gebruiker met hetzelfde account wil blijven doorgaan.

 1. Meld u aan bij de Tekla Online Admin Tool en schakel naar het tabblad Medewerkers.
 2. Klik op de gebruikersaccount die u wilt verwijderen.

  Er worden extra gegevens en opties op de regel van de gebruiker weergegeven.

 3. Klik op Uit organisatie verwijderen om de gebruiker uit uw organisatie te verwijderen.

  De gebruiker wordt uit uw lijst verwijderd, kan uw Tekla Online-licenties niet meer gebruiken en wordt niet langer door het onderhoud van uw organisatie gedekt.

  Als de gebruiker als een externe licentiegebruiker werd weergegeven en het account met Tekla Model Sharing is gebruikt, houdt het account toegang tot uw gedeelde modellen in de cloud. Als u wilt voorkomen dat de gebruiker toegang tot uw gedeelde modellen heeft, moet u de toegang in Tekla Model Sharing Management Console verwijderen.

Tekla Online-beheerdersrechten toevoegen of verwijderen

Met beheerdersrechten kan een gebruiker andere gebruikers in de Tekla Online Admin Tool beheren.

Behalve beheerders kan uw organisatie ook contractbeheerders hebben. Contractbeheerders kunnen in behandeling zijnde contractverlengingen verwerken in de Tekla Online Admin Tooltool that is used in an organization to manage users’ licenses and access rights to Tekla Online services

Each user must have a Trimble Identity. The users can be the organization’s internal or external members.

. Raadpleeg Verlengingen beheren in Tekla Online. Beheerders kunnen alle afgelopen en in behandeling zijnde verlengingen bekijken, maar kunnen ze niet verwerken.

 1. Voeg de gebruikers aan de groep Medewerkers toe zoals hierboven beschreven.
 2. Schakel de beheerdersstatus in of uit door het selectievakje op de regel van de gebruiker in of uit te schakelen.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Content rating: 
No votes yet