Support articles

Een schone installatie van Tekla Structures uitvoeren

Een schone installatie van Tekla Structures uitvoeren In dit artikel leest u hoe u een schone installatie van Tekla Structures uitvoert. Mogelijk wilt u dit doen als er compatibiliteitsproblemen zijn met Tekla Structures. Vereisten voordat u begint 1. Sla alle aanpassingen of add-on-bestanden op die u in lokale installaties hebt gemaakt. 2. Maak een back-up van de modellen op een veilige locatie voordat u systeembestanden wijzigt.   Tekla Structures de-installeren Ga op uw computer naar de Windows-knop en klik op het tandwiel-symbool. Ga naar de instellingen en klik op de Apps-knop. Zoek
Vereist Tekla Maintenance
by Construsoft NL
0
 • clean install
 • clear registry
 • crash

Een standaard kleur voor het stramien instellen

U beschikt in Tekla Structures over de mogelijkheid om een zelfgekozen kleur als standaard kleur voor het stramien in te stellen, wellicht omdat u in Tekla Structures de achtergrondkleur in modelvensters hebt aangepast en zodoende het stramien beter wilt kunnen zien. Standaard wordt een witte achtergrondkleur voor modelvensters en een zwarte stramienkleur gebruikt: ...maar wellicht gebruikt u liever een grijze achtergrondkleur voor modelvensters en een gele stramienkleur: ...of een zwarte achtergrondkleur voor modelvensters en een witte stramienkleur: Om de zwarte (standaard) kleur voor
Vereist Tekla Maintenance
by Construsoft NL
0
 • stramien

Tekla Structures 2020 SP2

Tekla heeft een Service Pack voor Tekla Structures 2020 vrijgegeven. 1. Klik hier voor de Tekla Structures 2020 SP2 installatie.     De complete lijst met verbeteringen vindt u in de Release Notes (Engelstalig).     Na de installatie van de Service Pack moeten de Construsoft ontwikkelingen nogmaals gedownload en uitgevoerd worden! Zie stap 2. 2. Klik hier voor de Construsoft ontwikkelingen, pak na het downloaden het zip-bestand uit.     Zorg ervoor dat alle Windows updates zijn uitgevoerd. Installeer deze indien nodig.    (Als de installatie van de Construsoft ontwikkelingen niet wordt
Vereist Tekla Maintenance
by Construsoft NL
0

Trimble Connect-bestanden in Tekla Structures gebruiken

U beschikt in Tekla Structures over de mogelijkheid om zelfgemaakte instellingen op te slaan in een specifieke map zodat ze beschikbaar zijn in Tekla Structures. U kunt hierbij de volgende twee variabelen gebruiken: XS_PROJECT: U kunt deze variabele instellen om zelfgemaakte instellingen in één Tekla Structures-model te gebruiken. XS_FIRM: U kunt deze variabele instellen om zelfgemaakte instellingen voor alle Tekla Structures-modellen te gebruiken. Voor beiden geldt dat dit een lokale map of een map op een server kan zijn. Een map op een server wordt veelal gebruikt wanneer er meerdere
Vereist Tekla Maintenance
by Construsoft NL
0
 • ts-map
 • cloud
 • Admin
 • CONNECT_FOLDER_SYNC
 • Connect
 • folder
 • SYNC

Hout NC-bewerkingen - Achtergrond en algemene modelleeraspecten

Construsoft heeft diverse hout-gerelateerde NC-exporttools ontwikkeld en geïmplementeerd in Tekla Structures.Elk van deze exporttools is bestemd voor een specifiek hout NC-bestandsformaat, elk met hun eigen bereik en definitie. Het bereik van sommige formaten is zodanig dat Tekla Structures de bewerking op basis van de geometrische informatie kan bepalen. Deze formaten zijn gecategoriseerd als basisformaten. Er zijn echter ook formaten waarvoor bij volumetrische bewerkingen niet eenduidig kan worden bepaald welke bewerking bedoeld wordt. In die gevallen moet de gebruiker aanvullende niet-
Vereist Tekla Maintenance
by Construsoft NL
0
 • Timber
 • BTL
 • Hundegger
 • GT
 • HM
 • randek
 • tigerstop

Installatie Tekla Structures 2020 SP2

De installatie bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Tekla License Administration Tool 2020 Om Tekla Structures 2020 SP2 te kunnen starten, moet u minimaal Tekla License Administration Tool 2017 gebruiken.Om te controleren welke License Administration Tool (licentieserver) u met uw huidige Tekla Structures-versie moet gebruiken, raadpleegt u het artikel De te gebruiken License Administration Tool. Aanbevelingen voor het besturingssysteem voor:Tekla License Administration Tool 2017 (hoofdstuk Recommendations for Tekla Structures License Server).Tekla License Administration Tool 2018 (
by Construsoft NL
5
 • installatie Tekla Structures 2020
 • installeren
 • installation
 • logboek
 • ReadProcessMemory
 • WriteProcessMemory

Release Info Tekla Structures 2020

De Release Info Tekla Structures 2020 bevat de volgende onderwerpen: Algemeen Tekla Structures 2020 video's Tekla Structures 2020 is voorzien van vele nieuwe opties en verbeteringen die in deze Release Info worden uitgelegd. Daarnaast zijn er een aantal video's beschikbaar waarin deze functionaliteiten ook nog eens worden uitgelegd. U kunt per segment de volgende video's bekijken: Tekla Structures 2020 What's new for Steel Tekla Structures 2020 What's new for Precast Tekla Structures 2020 What's new for Structural Engineers Tekla Structures 2020 What's new for Cast-in-place  Vernieuwde
Vereist Tekla Maintenance
by Construsoft NL
0
 • Release Info

BIM basis ILS - Tekla Structures

Wat is de BIM basis ILS? Om informatie in het bouwproces gestructureerd, eenduidig, correct, volledig en herbruikbaar uit te kunnen wisselen is de BIM basis InformatieLeveringsSpecificatie (ILS) bedacht. Een groeiend aantal partijen in de bouw sluit zich dan ook aan bij het initiatief om een basis InformatieLeveringsSpecificatie te hanteren. Dit wordt ondersteund door het BIM Loket van waaruit alle relevante documenten beschikbaar worden gesteld. Het beheer van de BIM basis ILS wordt vormgegeven in samenwerking met buildingSMART Benelux. Ook Tekla Structures is hierbij betrokken en heeft
Vereist Tekla Maintenance
by Construsoft NL
4

Werken in grote Tekla Structures-modellen

De volgende hoofdstukken behandelen diverse aandachtspunten zodat u sneller kunt werken in grote modellen in Tekla Structures. Dit geldt voor zowel single-user, multi-user en Tekla Model Sharing-modellen. Het betreft gedetailleerde informatie en andere tips met betrekking tot hardware, besturingssysteem én Tekla Structures. Tevens worden een aantal variabelen en instellingen behandeld. Besturingssysteem Punt   Ja Nee 1 Is de laatste Service Pack voor de Tekla Structures-versie geïnstalleerd?     2 Zijn de drivers (stuurprogramma’s) op uw computer bijgewerkt voor optimale
Vereist Tekla Maintenance
by Construsoft NL
0
 • werken met grote modellen

Installatie Tekla Structures 2017i SP10

De installatie bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Tekla Structures Licentieserver 2017 Tekla Structures 2017i vereist Tekla Structures Licentieserver 2017. Als oudere Tekla Structures versies door de installatie van de nieuwe Tekla Structures Licentieserver 2017 niet meer starten, installeer dan de laatste Service Pack/Service Release van de betreffende versie(s).(Om te controleren welke licentieserver u met uw huidige Tekla Structures-versie moet gebruiken, raadpleegt u het artikel De te gebruiken licentieserver). 2. Tekla Structures 2017i SP103. Construsoft ontwikkelingen4. Additionele
Vereist Tekla Maintenance
by Construsoft NL
0
 • installatie Tekla Structures 2017i
 • installeren
 • installation
 • logboek

Galerij-/balkonplaten modelleren

U beschikt in Tekla Structures over de mogelijkheid om handmatig galerij-/balkonplaten te modelleren waarbij diverse bewerkingen worden toegepast: Stappenplan 1. Modelleer eerst de galerij/balkonplaat met het commando Betonbalk, gebruik de instelling bordes. Klik twee punten aan om de plaat te maken: 2. Modelleer de rand op de galerij/balkonplaat met het commando Betonbalk, gebruik nu de instelling randje. Wijzig het profiel naar TRZB40-150-25 en klik twee punten aan om de rand te maken: 3. Voeg desgewenst de rand aan de plaat toe, zie hoofdstuk Betonelementen samenstellen. 4. Maak of open
Vereist Tekla Maintenance
by Construsoft NL
0
 • galerieplaat
 • betonplaat

Tekla Structures 2019i SP6

Tekla heeft een Service Pack voor Tekla Structures 2019i vrijgegeven. 1. Klik hier voor de Tekla Structures 2019i SP6 installatie.     De complete lijst met verbeteringen vindt u in de Release Notes (Engelstalig).     Na de installatie van de Service Pack moeten de Construsoft ontwikkelingen nogmaals gedownload en uitgevoerd worden! Zie stap 2. 2. Klik hier voor de Construsoft ontwikkelingen, pak na het downloaden het zip-bestand uit.     Zorg ervoor dat alle Windows updates zijn uitgevoerd. Installeer deze indien nodig.    (Als de installatie van de Construsoft ontwikkelingen niet wordt
Vereist Tekla Maintenance
by Construsoft NL
5
 • Service Pack
 • SP1
 • SP2
 • update

Crash bij starten Kernelbase.dll

Tekla crasht bij starten door Kernelbase.dll Wanneer u fouten krijgt bij het starten van Tekla Structures of er gebeurt helemaal niets, kan dit veroorzaakt worden door de C++ of .NET pakketten. Wanneer Tekla Structures wordt geïnstalleerd op een computer, zullen automatisch C++ en .NET pakketten worden geïnstalleerd. Echter, deze pakketten zouden ook al door uw IT-afdeling of door de verkoper van de computer kunnen zijn geïnstalleerd. Als Tekla Structures ziet dat deze pakketten al zijn geïnstalleerd, zullen deze worden overgeslagen en worden niet de verwachte pakketten geïnstalleerd wat
Vereist Tekla Maintenance
by Construsoft NL
0
 • kernalbase.dll
 • kernal
 • kernalbase
 • dll crash
 • tekla won't start
 • tekla crash
 • crash

Opfris 2019 - Staal

De volgende onderwerpen zijn behandeld: Commando CS Weergave (hoofdstuk Modelleren > Commando CS weergave in het zijvenster uitgebreid) (video) Inhoudsbeheerder Tekening (hoofdstuk Tekeningen > Verbeteringen in de tool Inhoudsbeheerder tekening) (video) Geselecteerde klonen (hoofdstuk Tekeningen > Nieuwe functie Geselecteerde klonen in tekeningen) (video trappenhuis) (video ankerplan) Uitlijnen van labels (hoofdstuk Tekeningen > Labels op een punt uitlijnen) (video) Werkplaatstekeningen klonen (video) Filteren met commando CS Weergave (hoofdstuk Modelleren > Commando CS
Vereist Tekla Maintenance
by Construsoft NL
0
 • Opfris 2019
 • opfris

Opfris 2019 - Algemeen

De volgende onderwerpen zijn behandeld: Algemeen Aangepaste mappenstructuur (hoofdstuk Algemeen > Mappenstructuur aangepast) Omgeving Netherlands_enu gewijzigd (hoofdstuk Algemeen > Omgeving Netherlands_enu gewijzigd) Ondersteuning Windows 7 en Windows Server stopt Migratie server/licenties Alerts instellen in Tekla Warehouse (video) Vernieuwde interface Startscherm (hoofdstuk Algemeen > Vernieuwd startscherm) (video) Zijvensters (video) (video) Zijvensters openen zonder deze te stapelen (hoofdstuk Algemeen > Zijvensters openen zonder deze te stapelen) Eigenschappen
Vereist Tekla Maintenance
by Construsoft NL
5
 • Opfris 2019
 • opfris

Opfris 2019 - Hout

De volgende onderwerpen zijn behandeld: Efficiënter gebruik van Tekla Structures De nummering beïnvloeden met macro Sequence Tool (ML013), zie de bijbehorende Help voor gedetailleerde informatie. Saw And Bevel Angles To UDA (ML069) De afmeting/code van geprofileerde profielen wegschrijven naar de gebruikersattributen met de tool Codes to profiles (ML052) Filteren m.b.v. Custom properties Organisator Gebruikersinformatie (video) Commando CS Weergave (hoofdstuk Modelleren > Commando CS weergave in het zijvenster uitgebreid) (video) Zoeken in het model (hoofdstuk Modelleren > Werkbalk
Vereist Tekla Maintenance
by Construsoft NL
0
 • Opfris 2019
 • opfris

Opfris 2019 - Beton

De volgende onderwerpen zijn behandeld: Modelleren Veelhoekige plaat (video) Items maken (hoofdstuk Modelleren > Items maken en bewerken) Items bewerken (hoofdstuk Modelleren > Items maken en bewerken) (video) Nieuwe macro's (hoofdstuk Algemeen > Nieuwe macro's beschikbaar) Stavensets (video) Componenten Gewapende Betontrap (95) (hoofdstuk Systeemcomponenten > Gewapende Betontrap (95)) (video) Voetplaat (29) en Voetplaat (1029) (hoofdstuk Systeemcomponenten > Voetplaat (29) en Voetplaat (1029)) (video) Gebruikerscomponenten voor Connector wandopmaak (hoofdstuk
Vereist Tekla Maintenance
by Construsoft NL
0
 • Opfris 2019
 • opfris

Installatie Tekla Structures 2019i SP6

De installatie bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Tekla License Administration Tool 2019 Om Tekla Structures 2019i SP6 te kunnen starten, moet u minimaal Tekla License Administration Tool 2017 gebruiken.Om te controleren welke License Administration Tool (licentieserver) u met uw huidige Tekla Structures-versie moet gebruiken, raadpleegt u het artikel De te gebruiken License Administration Tool. Aanbevelingen voor het besturingssysteem voor:Tekla License Administration Tool 2017 (hoofdstuk Recommendations for Tekla Structures License Server).Tekla License Administration Tool 2018 (
by Construsoft NL
0
 • installatie Tekla Structures 2019i
 • installeren
 • installation
 • logboek
 • ReadProcessMemory
 • WriteProcessMemory

Release Info Tekla Structures 2019i

De Release Info 2019i bevat de volgende onderwerpen: Algemeen Tekla Structures 2019i video's Tekla Structures is voorzien van vele nieuwe opties en verbeteringen die in deze Release Info worden uitgelegd. Daarnaast zijn er een aantal video's beschikbaar waarin deze functionaliteiten ook nog eens worden uitgelegd. U kunt per segment de volgende video's bekijken: Tekla Structures 2019i for Steel Tekla Structures 2019i for Precast   Submappen in de ts map gebruiken U beschikt in Tekla Structures standaard over een ts map (..:\TeklaStructures\2019.1\Environments\netherlands\ts) waarin u
by Construsoft NL
5
 • Release Info

Overzicht Tekla Structures-versies + Construsoft ontwikkelingen

   Tekla Structures-versie Construsoft ontwikkelingen Tekla Structures 2020 SP2 Download   SP1 Download   Final Download Tekla Structures 2019i SP6 Download   SP5 Download   SP4 Download   SP3 Download   SP2 Download   SP1 Download   Final Download Tekla Structures 2019 SP7 Download   SP6 Download   SP5 Download   SP4 Download   SP3 Download   SP2 Download   SP1 Download   Final Download Tekla Structures 2018i SP8 Download   SP7 Download   SP6 Download   SP5 Download   SP4 Download   SP3 Download   SP2 Download   SP1 Download   Final Download Tekla Structures 2018 SP11 Download   SP10
Vereist Tekla Maintenance
by Construsoft NL
0

Pagina's