Extensions

Houten dak (m150)

U beschikt in Tekla Structures over plug-in Houten dak (m150) waarmee u daken kunt modelleren. De plug-in Houten dak (m150) is nog in ontwikkeling waardoor bepaalde zaken zoals ronde sparingen nog niet ondersteund worden.
by Construsoft NL
0

Houten dak (m150)

U beschikt in Tekla Structures over plug-in Houten dak (m150) waarmee u daken kunt modelleren. De plug-in Houten dak (m150) is nog in ontwikkeling waardoor bepaalde zaken zoals ronde sparingen nog niet ondersteund worden.
by Construsoft NL
0
by Construsoft NL
0

DSTV Converter (ML061)

U beschikt in Tekla Structures  over de mogelijkheid om NC bestanden te genereren. Deze bestanden worden gemaakt volgens de laatste DSTV-norm. Echter, sommige CNC-machines kunnen de NC bestanden die Tekla Structures standaard genereert niet inlezen, bij voorbeeld omdat er verouderde aansturingssoftware gebruikt wordt.
by Construsoft NL
0

BVX Export (ML027)

Functie: Genereer productie data voor Hundegger SpeedCut houtbewerkingsmachines.
by Construsoft NL
0

Wapening in ligger (90)

De componenten Wapening in ligger (90) en Wapening in ligger LT (91) plaatsen wapening in betonnen onderdelen. De wapening welke gegenereerd wordt zijn beugels, onderwapening, bovenwapening en flankwapening. Componenten Wapening in ligger (90) en Wapening in ligger LT (91) zijn qua opties en plaatsing exact gelijk aan elkaar, echter bezit de LT-versie een aantal tabbladen minder.
by Construsoft NL
0

Hout proces generator (m128)

Algemeen Plug-in Hout proces generator (m128) kan op een element per zone de processen van plug-in Timber Process Generator (m101) automatisch toepassen, welke op productiestraten zoals de Mobi-One van MBA en Weinmann van Homag nodig zijn. De processen van plug-in Timber Process Generator (m101) zijn te exporteren naar BTL en WUP.
by Construsoft NL
0

Timber Process Definer (m101)

Algemeen Plug-in Timber Process Definer (m101) kan verschillende processen toevoegen aan elementen welke op productiestraten zoals de Mobi-One van MBA en Weinmann van Homag nodig zijn. De processen zijn te exporteren naar BTL en WUP. De met een * gemarkeerde parameters hebben geen invloed op de freesprocessen op de machine. Maar zijn alleen bedoeld voor weergave in het model.
by Construsoft NL
0

Eenvoudige plaat (m131)

U beschikt over de tool Eenvoudige plaat (m131) om snel en eenvoudig een willekeurige plaat te modelleren: Voor optimaal gebruik van de tool zorgt u ervoor dat het commando Rechtstreekse wijziging  (sneltoets D) is ingeschakeld.
by Construsoft NL
0
by Construsoft NL
0

Gording schoen (1)

Systeemcomponent Gording schoen (1) kan worden gebruikt voor het maken van een verbinding tussen een stalen balk en een houten balk. Aan de stalen balk wordt een gordingschoen gelast waarin de houten balk past. Voor de vorm van de gordingschoen kunnen diverse profielen gekozen worden, waaronder parametrische U- en L-profielen. De schoen wordt voorzien van gaten, zodat de houten balk met houtdraadbouten gefixeerd kan worden.
by Construsoft NL
0

Plaats bouten tussen punten (m093)

Plug-in Plaats bouten tussen punten (m093) wordt gebruikt voor het plaatsen van bouten in onderdelen tussen twee punten. Gemaakte objecten Bouten Voordat u begint Modelleer een onderdeel. Volgorde van selectie 1. Selecteer het hoofdonderdeel.2. Wijs de eerste positie aan.3. Wijs de tweede positie aan.    De bouten worden automatisch gegenereerd.
by Construsoft NL
0

Centrale schijf/ring (18)

Systeemcomponent Centrale schijf/ring (18) kan worden gebruikt voor het maken van een knoopplaat op de positie waar windverbandstaven samenkomen. De parameters zijn mede ontworpen ten behoeve van de specificaties van Willems Anker.
by Construsoft NL
0

Pinnacle Export (ML090)

U kunt de plug-in Pinnacle Export (ML090) gebruiken om gegevens van een staalframebouw-constructie uit te trekken en naar een bestand te schrijven zodat deze op een Pinnacle-machine kunnen worden verwerkt. De gegevens omvatten topologie van onderdelen en de Pinnacle-bewerkingen op die onderdelen.
by Construsoft NL
0

Dakvorm generator (m072)

U gebruikt plug-in Dakvorm generator (m072) als hulpmiddel voor het snel modelleren van een dakvorm bestaande uit willekeurige platen. Op deze manier kunnen heel snel de verschillende dakvormen en daklijnen bepaald worden. Daarna kunt u handmatig of met behulp van andere plug-in’s en componenten de dakvlakken “vullen” om de dakelementen/dakplaten te modelleren.
by Construsoft NL
0

Onderdeel op onderdeel fitten (j003)

Plug-in Onderdeel op onderdeel fitten (j003) kan gebruikt worden voor het fitten en/of trimmen van onderdelen (stalen platen of balken, betonnen balken of wanden of houten profielen) die op elkaar aansluiten. De fittingen kunnen op diverse manieren geplaatst worden, ook onder verstek. Er kan een voeg tussen de twee onderdelen aangebracht worden en de 2 onderdelen kunnen ook aan elkaar verbonden worden (betonmerk, submerk, lassen). Gemaakte objecten Fittingen en\of trimlijnen
by Construsoft NL
0

Detail Nummering (m135)

U gebruikt plug-in Detail Nummering (m135) voor het snel markeren en nummeren van detail posities, alsook het maken van detailtekeningen van die positie. Op deze manier kunnen detailnummeringen en bijbehorende detailtekeningen snel en makkelijk gemaakt worden. 
by Construsoft NL
0

Geneste componenten (ML132)

De tool Selecteer geneste componenten (ML132) kan worden gebruikt om geneste componenten of sub-componenten in het Tekla Structures-model op te sporen en te selecteren in het model. Geselecteerde objecten Er worden geneste componenten of sub-componenten geselecteerd.
by Construsoft NL
0

Content Replacer

U gebruikt de tool Content Replacer om de inhoud van bestanden aan te passen. De tool is vooral bedoeld voor het inhoudelijk aanpassen van grote hoeveelheden bestanden. Denk hierbij aan de standaard las groottes voor een project.
by Construsoft NL
0

Voetplaat (1029)

Systeemcomponent Voetplaat (1029) wordt gebruikt voor het plaatsen van voetplaten onder kolommen.
by Construsoft NL
0

Pagina's

.