Het referentiepunt van de wapening in de Staafvormendatabase instellen

Toegevoegd April 1, 2020 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2020

Het referentiepunt van de wapening in de Staafvormendatabase instellen

Het referentiepunt van de wapening in de Staafvormendatabase instellen

Als u de Staafvormendatabase gebruikt en een vorm selecteert, kunt u het referentiepunt op het begin, midden of einde van het been van de wapeningsstaaf instellen. Als u de wapening in het model maakt, kunt u deze naar een nieuwe locatie verplaatsen door het referentiepunt te verslepen. Dit is handig als de benen van de wapeningsstaaf bijvoorbeeld een bepaalde lengte hebben en u het referentiepunt bijvoorbeeld op het midden van een onderdeelrand wilt richten. U kunt ook het referentiepunt van cirkelvormige wapeningsvormen verplaatsen.

 1. Klik op het tabblad Beton op Wapeningsstaaf en selecteer Staafvormendatabase.

  Het dialoogvenster Staafvormendatabase wordt geopend.

 2. Selecteer een wapeningsvorm.
 3. Stel het referentiepunt naar de gewenste locatie in (begin, midden of einde) door op de positie in de voorbeeldvorm te dubbelklikken.

 4. Wijzig indien nodig de staafeigenschappen.
 5. Klik op Toepassen of OK.
 6. Plaats de muisaanwijzer in het model op een onderdeelvlak of -rand.
 7. Selecteer op basis van het voorbeeld de gewenste plaatsing, houd de Alt-toets ingedrukt en klik met de linkermuisknop.

  Het referentiepunt wordt weergegeven.

 8. Verplaats het referentiepunt naar een nieuwe locatie door het referentiepunt te verslepen.
 9. Klik met de middelste muisknop om de wapening te maken.

  Opmerking:
  Voor cirkelvormige wapening kunt u als volgt het referentiepunt op de hartlijn instellen:
  1. Plaats de muisaanwijzer boven een kolomrand om de wapening correct georiënteerd te hebben.

  2. Houd de Alt-toets ingedrukt en klik met de linkermuisknop.

  3. Versleep het referentiepunt en houd de Shift-toets ingedrukt om naar het midden van de kolom te snappen.

  4. Klik met de middelste muisknop om de wapening te maken.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen