Een wapeningsstrengpatroon maken

Toegevoegd April 1, 2020 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2020

Een wapeningsstrengpatroon maken

Een wapeningsstrengpatroon maken

U kunt voorgespannen lineaire of geprojecteerde strengen voor betonnen onderdelen maken.

Opmerking:

Als u plaatsing van de strengen wilt toestaan, maakt u eerst punten aan het onderdeel waarvoor u de strengen maakt. Klik op het tabblad Bewerken op Punten en selecteer Op het vlak om het dialoogvenster Punten raster te openen. Definieer de coördinaten van de punten.

 1. Klik op het tabblad Beton op Staaf en selecteer Strengpatroon.

  Als u de eigenschappen moet wijzigen voordat u de wapening maakt, houdt u Shift ingedrukt en klikt u op het commando Strengpatroon om de eigenschappen Strengpatroon te openen.

 2. Selecteer het onderdeel waarvoor u strengen maakt.
 3. Wijs elk van de punten aan die u gebruikt om de strengen te positioneren (bijvoorbeeld aan het uiteinde van een onderdeel).

  De aangewezen punten definiëren de eerste doorsnede.

 4. Klik met de middelste muisknop om het aanwijzen te voltooien.
 5. Wijs punten aan om de strengen te plaatsen.
  • Als u één enkele doorsnede maakt, wijst u twee punten aan om de lengte van de strengen te definiëren.

  • Als u twee of meer doorsneden maakt, wijst u voor elke doorsnede punten aan om de strengposities aan te geven. Wijs de strengposities in dezelfde volgorde aan als voor de eerste doorsnede.

 6. Klik met de middelste muisknop om het aanwijzen te voltooien.

  Tekla Structures maakt de strengen.

 7. Als u de strengpositie wilt wijzigen, doet u het volgende:
  1. Dubbelklik op het strengpatroon om de eigenschappen Strengpatroon te openen.
  2. Wijzig de eigenschappen.
  3. Klik op Wijzig.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen