Volgnummers aan wapening toewijzen

Toegevoegd April 1, 2020 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2020

Volgnummers aan wapening toewijzen

Volgnummers aan wapening toewijzen

U kunt volgnummers aan wapening in betonelementen toewijzen.U kunt de volgnummers vervolgens naast of in plaats van de positienummers in wapeningslabels en templates in tekeningen, en in lijsten gebruiken.

Gebruik de macro Nummeringsvolgorde wapening om betonelementspecifieke doorlopende nummers (1, 2, 3…) aan de wapening in het model toe te wijzen. Volgnummer zijn uniek binnen elk betonelement. De macro doet het volgende:

  • Werkt de positienummers van de gewijzigde modelobjecten bij met het commando Gewijzigde objecten nummeren in Tekeningen & Lijsten > Nummeren starten .

  • Wijst volgnummers toe aan de wapeningsstaven, wapeningsstaafgroepen en wapeningsnetten in het model.

  • Slaat een volgnummer als het gebruikersattribuut Sequentie nummer wapening (REBAR_SEQ_NO) van iedere staaf, groep of ieder net op.

  1. Klik op de knop Applicaties en componenten in het zijvenster om de database Applicaties en componenten te openen.
  2. Klik op de pijl naast Applicaties om de lijst met applicaties te openen.
  3. Dubbelklik op Nummeringsvolgorde wapening om de macro te starten.
  4. Als u de volgnummers in tekeningen en lijsten wilt weergeven, moet u het gebruikersattribuut REBAR_SEQ_NO gebruiken.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen