Een model in Tekla Model Sharing delen

Toegevoegd April 1, 2020 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2020

Een model in Tekla Model Sharing delen

Een model in Tekla Model Sharing delen

Wanneer u uw model in Tekla Model Sharing gaat delen, moet u met uw Trimble Identity bij Tekla Structures zijn ingelogd. Als u niet bent ingelogd, wordt het inlogdialoogvenster van Trimble Identity geopend. U kunt andere gebruikers uitnodigen bij het model dat u deelt.

Een model gaan delen

Als u een model in Tekla Model Sharing gaat delen, wordt u de Eigenaar van het model.

Houd er rekening mee dat u als een medewerker bij een organisatie moet behoren als u met het delen van een model wilt beginnen. Als u een externe licentie hebt, bent u geen eigenaar van het model zodat u geen model kunt gaan delen. Raadpleeg voor meer informatie over werknemers en externe licentiegebruikers Trimble Identities en Tekla Online-licenties beheren.

 1. Open een single-user-model dat u wilt delen.
 2. Klik in het menu Bestand op Delen > Beginnen met delen .

  Het dialoogvenster Beginnen met delen wordt geopend.

 3. Selecteer de service in de lijst Service.

  Als u Tekla Model Sharing voor het eerst gebruikt en de deelservice op het werk is ingeschakeld, moet u de service in de lijst Service selecteren. U kunt een serviceverbinding op het werk instellen en gebruiken of u kunt de Tekla-service gebruiken. Tekla Model Sharing op een server op het werk vereist een aparte licentie en installatie.

 4. Voer indien nodig een Code en een Beschrijving voor het model in.
  • Een Code kan bijvoorbeeld een montagenummer, een projectnummer of een nummer voor de boekhouding zijn.
  • Voer een beschrijving volgens uw bedrijfsconventies in.
 5. Nodig andere gebruikers uit om uw model te delen door hun e-mailadressen in het vak Gebruikers uitnodigen in te voeren en stel hun gebruikersrol in op Editor, Eigenaar, Projectviewer of Viewer.

  U kunt meerdere gebruikers in één keer toevoegen. Scheid de e-mailadressen met puntkomma's. Gebruik geen spaties tussen de e-mailadressen. Als u meerdere gebruikers in één keer toevoegt, krijgen ze allemaal dezelfde gebruikersrol. De rol kan later worden gewijzigd.

 6. Klik op de knop Toevoegen om de gebruikers aan het model toe te voegen.
 7. Schakel het selectievakje Verzend een e-mailmelding naar de gebruiker. in om een melding per e-mail naar de uitgenodigde gebruikers te verzenden en schrijf een bericht naar de gebruikers.
 8. Klik op de knop Begin om uw model te gaan delen.

  Het model wordt opgeslagen en naar de deelservice weggeschreven.

Wanneer u het model de volgende keer opent, hebt u twee alternatieven:

 • In het startscherm van Tekla Structures wanneer u Tekla Structures opent:
  1. Ga naar het tabblad Gedeelde modellen en log in met uw Trimble Identity.
  2. Klik op Doorgaan om het dialoogvenster Gedeelde modellen te openen.
  3. Schakel het selectievakje Gedeelde modellen op deze computer weergeven in om de modellen weer te geven.
  4. Klik op Deelnemen.

  U kunt op gedeelde modellen ook op het tabblad Recent of Alle modellen openen. Log in met uw Trimble Identity om te kunnen inlezen en wegschrijven.

 • In Bestand > Openen > Gedeelde modellen doorbladeren.

Nieuwe gebruikers uitnodigen bij een gedeeld model

 1. Open het gedeelde model waarbij u nieuwe gebruikers wilt uitnodigen.
 2. Klik in het menu Bestand op Delen > Gebruikers.
 3. Voer in het dialoogvenster Gebruikers het e-mailadres van de nieuwe gebruiker in het vak Gebruikers uitnodigen in en stel hun gebruikersrollen in op Editor, Eigenaar, Projectviewer of Viewer.

  U kunt meerdere gebruikers in één keer toevoegen. Scheid de e-mailadressen met puntkomma's. Gebruik geen spaties tussen de e-mailadressen.

  Als u meerdere gebruikers in één keer toevoegt, krijgen ze allemaal dezelfde gebruikersrol. De rollen kunnen later worden gewijzigd.

 4. Klik op de knop Toevoegen om de nieuwe gebruikers aan het model toe te voegen.
 5. Wijzig indien nodig de gebruikersrollen van de nieuwe gebruikers.
 6. Schakel het selectievakje Verzend een e-mailmelding naar de gebruiker. in om een melding per e-mail naar de uitgenodigde gebruikers te verzenden en schrijf een bericht naar de gebruikers.
 7. Klik op Wijzigingen opslaan om de gebruikers uit te nodigen.

Gebruikersrollen in Tekla Model Sharing wijzigen

Gebruikersrollen definiëren de machtigingen van een gebruiker om het gedeelde model weer te geven en te wijzigen. Er zijn vier verschillende gebruikersrollen in Tekla Model Sharing: Eigenaar, Editor, Projectviewer en Viewer. Als u uw model in Tekla Model Sharing gaat delen, wordt u de Eigenaar van het model. De Eigenaar kan andere gebruikers uitnodigen om aan het model deel te nemen en hen één van de vier rollen geven.

De machtigingen van de vier verschillende gebruikersrollen worden beschreven in de tabel hieronder:

Rol Machtigingen

Eigenaar

Gebruikers met de rol Eigenaar kunnen:

 • Wijzigingen van andere gebruikers inlezen en hun eigen wijzigingen naar de deelservice wegschrijven

 • Nieuwe gebruikers uitnodigen

 • Andere gebruikers weergeven en hun rollen wijzigen

 • Gebruikers uit het model verwijderen

 • Het modelexemplaar en alle bij het model behorende gegevens uit de deelservice verwijderen

 • De modelcode en beschrijvingseigenschappen wijzigen

Meerdere gebruikers kunnen de rol Eigenaar in een model hebben. De Eigenaar die het model is gaan delen, kan de rol van Eigenaar aan elke geselecteerde gebruiker geven.

Editor

Gebruikers met de rol Editor kunnen:

 • Wijzigingen van andere gebruikers inlezen en hun eigen wijzigingen naar de deelservice wegschrijven

 • Het model bewerken

 • Andere gebruikers weergeven

Projectviewer

Gebruikers met de rol Projectviewer kunnen:

 • Wijzigingen van andere gebruikers inlezen en hun eigen wijzigingen naar de deelservice wegschrijven

 • Het model weergeven maar niet de modelobjecten wijzigen

 • Andere gebruikers weergeven

Gebruikers met de rol Projectviewer kunnen niet:

 • Gebruikersattributen wijzigen die van invloed zijn op de nummering

 • Stramienen invoegen en wijzigen

 • Modellen importeren en bijwerken die liggers en andere objecten zouden maken

Als u het model in de rol Projectviewer opent, is het opnieuw starten van Tekla Structures vereist.

Het machtigingen van de rol Projectviewer in een gedeeld model corresponderen met de set functionaliteiten die beschikbaar zijn in de configuratie van de Project Viewer.

Viewer

Gebruikers met de rol Viewer kunnen:

 • Wijzigingen van andere gebruikers inlezen

 • Het model weergeven

Gebruikers met de rol Viewer kunnen niet:

 • Wijzigingen wegschrijven naar de deelservice.

 • De modelobjecten wijzigen

 • De exportcommando's gebruiken

Als u het model in de rol Viewer opent, is het opnieuw starten van Tekla Structures vereist.

Uw machtiging voor toegang tot het gedeelde model wordt verwijderd wanneer u het model via een van de volgende methoden van het delen loskoppelt:

 • Het model van delen uitsluiten met het commando Uitsluiten van delen

 • Bijwerken naar de volgende Tekla Structures-versie

 • Het commando Opslaan als gebruiken om het model op te slaan

Een gebruiker met de rol Eigenaar kan de rol van een gebruiker als volgt wijzigen:

 1. Open het gedeelde model waarvan u de gebruikersrollen wilt wijzigen.
 2. Klik in het menu Bestand op Delen > Gebruikers.
 3. Selecteer in het dialoogvenster Gebruikers de gebruiker waarvan u de rol wilt wijzigen.
 4. Klik op de pijl in de kolom Rol en selecteer een nieuwe rol voor de gebruiker in de lijst.
 5. Als u een e-mailbericht wilt verzenden naar de gebruiker waarvan de rol is gewijzigd, schakelt u het selectievakje Verzend een e-mailmelding naar de gebruiker. in.
 6. Voer indien nodig een kort bericht in dat u aan het e-mailbericht wilt toevoegen.

  Als u een bericht opneemt, ontvangen alle uitgenodigde gebruikers en de gebruiker waarvan de rol is gewijzigd hetzelfde bericht.

 7. Klik op Wijzigingen opslaan.

Gebruikers uit een gedeeld model verwijderen

Gebruikers met de rol Eigenaar kunnen onnodige gebruikers uit een gedeeld model verwijderen.

 1. Klik in het menu Bestand op Delen > Gebruikers.
 2. In het dialoogvenster Gebruikers selecteert u de gebruiker die u wilt verwijderen.
 3. Klik op de knop om de machtigingen van de gebruiker voor de toegang tot en het wijzigen van het model te verwijderen.

  Als u per ongeluk op de knop hebt geklikt, kunt u nogmaals op de knop klikken om het verwijderen van de gebruikersmachtigingen te annuleren.

 4. Herhaal stap 2 en 3 voor alle gebruikers die u uit het model wilt verwijderen.
 5. Klik op Wijzigingen opslaan om de gebruikers uit het model te verwijderen.

Informatie over gebruikers en deelacties weergeven

Als u de Tekla Model Sharing-gebruikers en de standaard deelacties op het model wilt controleren of nieuwe gebruikers bij het gedeelde model wilt uitnodigen, opent u het dialoogvenster Gebruikers in Bestand > Delen > Gebruikers .

Optie Beschrijving

Naam

Naam van de gebruiker.

E-mail

E-mailadres van de gebruiker.

Rol

Rol van de gebruiker: Eigenaar, Editor, Projectviewer of Viewer.

Als u een model gaat delen, wordt u de Eigenaar van het model en kunt de rollen van andere gebruikers instellen. De rollen kunnen indien nodig later worden gewijzigd.

Gebruik de verschillende rollen om de machtigingen van gebruikers met betrekking tot het gedeelde model te definiëren.

Er kan meer dan één Eigenaar binnen één model zijn.

Deelgenomen

Geeft aan of de uitgenodigde gebruiker aan het model heeft deelgenomen.

Datum

Datum waarop de gebruiker aan het model heeft deelgenomen.

Door

Persoon die de gebruiker uitnodigde of de gebruikersrol het laatst heeft gewijzigd.

Voor het laatst ingelezen

Datum waarop de gebruiker voor het laatst heeft ingelezen.

Aantal met de pijl omlaag geeft het totaal aantal updatepakketten aan dat in de deelservice beschikbaar is.

Het aantal naast de pijl geeft aan hoeveel pakketten de gebruiker heeft ingelezen.

Voor het laatst weggeschreven

Datum waarop de gebruiker als laatste heeft weggeschreven.

Aantal met de pijl omhoog geeft het totaal aantal updatepakketten aan dat in de deelservice beschikbaar is.

Het aantal naast de pijl geeft het nummer aan van het laatste pakket dat de gebruiker heeft weggeschreven.

Verwijder de geselecteerde gebruikersmachtigingen van het model.

Alleen gebruikers met de rol Eigenaar kunnen andere gebruikers uit de deelservice verwijderen.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen