Plaats bouten tussen punten (m093)


Software version: 2020

Laatst bijgewerkt September 29, 2020 by Construsoft NL ts-support@construsoft.com

Software version: 
2020
Environment: 
Netherlands

Plaats bouten tussen punten (m093)

Plug-in Plaats bouten tussen punten (m093) wordt gebruikt voor het plaatsen van bouten in onderdelen tussen twee punten.

Gemaakte objecten

  • Bouten

Voordat u begint

Modelleer een onderdeel.

Volgorde van selectie

1. Selecteer het hoofdonderdeel.
2. Wijs de eerste positie aan.
3. Wijs de tweede positie aan.
    De bouten worden automatisch gegenereerd.

Onderdeelidentificatiecode

  Onderdeel
1 Bouten

Tabblad Parameters

In tabblad Parameters stelt u de eigenschappen van de boutgroep in. 

Optie Omschrijving
Bout diameter Boutdiameter. De standaard is 16 mm.
Boutnorm Boutnorm. De standaard is 4014-8.8.
Doordinglengte Gebied waarin Tekla Structures zoekt naar onderdelen die bij de boutgroep horen. Met behulp van de doordringlengte kunt u bepalen of de bout door één of door twee flenzen gaat.
Tolerantie De ruimte tussen de bout en het gat. De standaard is 4 mm.
Rotatie Definieer hoe ver de boutgroep ten opzichte van het huidige werkvlak rond de x-as wordt geroteerd. U kunt in dit vak bijvoorbeeld aangeven aan welke zijde van de verbonden onderdelen de boutkop moet komen.
Boutonderdelen Met de selectievakjes wordt ingesteld welke onderdelen (bout, ringen en moeren) worden gebruikt in de boutsamenstelling. Om alleen een gat te maken, schakelt u de selectievakjes uit.
 
Als u de boutsamenstelling van een bestaande component wilt aanpassen, schakelt u het selectievakje Effect bij wijzigen in en klikt u op Wijzigen.

Auto detect Zet Auto detect op nee om de enkel het hoofdonderdeel te bouten. Zet Auto detect op ja om ook dichtbijgelegen onderdelen te bouten.
Offset startpunt Offset waarde ten opzichte van het startpunt.
Offset eindpunt Offset waarde ten opzichte van het eindpunt.
Offset Offset waarde in de Y-richting.
H.O.H. Y-richting H.o.h.-afstand in de Y-richting. Gebruik een spatie als scheidingsteken tussen de waarden voor de h.o.h.-afstand. Voer een waarde in voor elke afstand tussen de bouten. Voer bijvoorbeeld twee waarden in als er drie bouten zijn.
Extra lengte bout Definieer een extra lengte voor de bout. Gebruik deze optie bijvoorbeeld wanneer diverse verflagen een langere boutlengte vereisen.
Maak eerste? Het maken (ja/nee) van de eerste bout in de boutgroep.
Maak laatste? Het maken (ja/nee) van de laatste bout in de boutgroep.
Maximale H.O.H. X-richting De  maximale h.o.h.-afstand in de X-richting. 
Aantal bouten Aantal bouten in de X-richting.
Verdeel opties Opties t.b.v. de boutverdeling in de X-richting. De volgende opties zijn beschikbaar:
Standaard
Begin- en eindpunt offset staan vast, hiertussen wordt het gedefinieerde aantal bouten met gelijke h.o.h.-afstand verdeeld.

 

Exact t.o.v. punt 1
Het gedefinieerde aantal bouten wordt met de gedefinieerde h.o.h.-afstand vanaf de beginpunt offset verdeeld.
Exact t.o.v. punt 2
Het gedefinieerde aantal bouten wordt met de gedefinieerde h.o.h.-afstand vanaf de eindpunt offset verdeeld.

Exact t.o.v. midden
Het gedefinieerde aantal bouten wordt met de gedefinieerde h.o.h.-afstand verdeeld. De restmaat wordt gelijk verdeeld tussen de begin- en eindpunt offset
Afstand tussen punten
Met de gedefinieerde h.o.h.-afstand wordt het maximale mogelijke aantal bouten verdeeld. De restmaat wordt gelijk verdeeld tussen begin- en eindpunt offset.
 
Max. afstand
Begin- en eindpunt offset staan vast, hiertussen wordt het aantal bouten met de gedefinieerde maximale h.o.h.-afstand verdeeld.
       

Tabblad Info

Informatie omtrent de versiedatum. Deze datum is indicatief en kan dus anders zijn ondanks dat de tool dezelfde inhoud heeft.

Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de weergave van de afbeeldingen kunnen geen conclusies worden verbonden met betrekking tot de besturingssystemen waar Tekla Structures onder werkt.
 
Dit werk valt onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal Licentie. Ga naar http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.nl om de inhoud van de licentie te bekijken of stuur een brief naar Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Content rating: 
Nog geen stemmen