De kniklengte van een kolom definiëren

Toegevoegd April 1, 2020 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2020

De kniklengte van een kolom definiëren

De kniklengte van een kolom definiëren

U kunt kniklengtes voor kolommen en kolomsegmenten definiëren. Kolomsegmenten vertegenwoordigen de bouwniveaus. In Tekla Structures worden kolommen automatisch in segmenten verdeeld op het punt waarop een steun in de knikrichting aanwezig is of waarop het kolomprofiel verandert.

K*L is een effectieve kniklengte waarbij K de lengtefactor is en L de kniklengte.

Een kolom kan meerdere kniklengtes in verschillende rekenmodellen hebben.

Selecteer voordat u begint in het dialoogvenster Rekenmodellen het rekenmodel waarin u de kniklengtes wilt definiëren.

 1. Selecteer een kolom.
 2. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Eigenschappen berekening.
 3. In het dialoogvenster met rekeneigenschappen van de kolom doet u het volgende:
  1. Ga naar het tabblad Toetsing en de kolom Waarde.
  2. Selecteer een optie voor Kmode.
  3. Vul één of meer waarden voor K - effectieve kniklengte in de y- en/of z-richting in.

   Het aantal waarden dat u kunt invoeren, hangt af van de optie die u voor Kmode hebt geselecteerd.

   Als u meerdere waarden wilt invoeren, voert u de waarde voor elk kolomsegment in, beginnend vanaf het laagste segment en met spaties om de waarde te scheiden. U kunt ook vermenigvuldiging gebruiken om de factoren te herhalen, bijvoorbeeld 3*2.00.

  4. Vul één of meer waarden voor L - Kniklengte in de y- en/of z-richting in.
   • Laat het veld leeg om automatisch lengtewaarden te berekenen.

   • Voer waarden in de relevante kniklengtevelden in om een of meer lengtewaarden te overschrijven. Het aantal waarden dat u moet invoeren, hangt af van de optie die u voor Kmode hebt geselecteerd. U kunt het vermenigvuldigsteken gebruiken om de kniklengten te herhalen, bijvoorbeeld 3*4000.

  5. Klik op Wijzig.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen