Controleren welke objecten in een rekenmodel zijn opgenomen

Toegevoegd April 1, 2020 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2020

Controleren welke objecten in een rekenmodel zijn opgenomen

Controleren welke objecten in een rekenmodel zijn opgenomen

U kunt controleren welke onderdelen en lasten in een rekenmodel worden opgenomen.

  1. Klik op het tabblad Analysis & Design op A & D-modellen.
  2. In het dialoogvenster Rekenmodellen doet u het volgende:
    1. Selecteer een rekenmodel.
    2. Klik op Objecten selecteren.

      In Tekla Structures worden de onderdelen en belastingen in het fysieke model gemarkeerd en geselecteerd.

Als u de markering wilt verwijderen, klikt u op de achtergrond in het venster.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen