Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

2019i Table of Contents

XS_​USE_​OLD_​POLYBEAM_​LENGTH_​CALCULATION

Toegevoegd September 30, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019i

XS_​USE_​OLD_​POLYBEAM_​LENGTH_​CALCULATION

XS_​USE_​OLD_​POLYBEAM_​LENGTH_​CALCULATION

Categorie

Maatvoering uitslagen

Stel deze variabele in op TRUE om polyprofiellengte met de oude methode te berekenen, waarin lengten van rechte onderdelen bij elkaar worden opgeteld zonder dat rekening wordt gehouden met uitslagen. Als u deze instelt op FALSE (standaard) en de nieuwe methode gebruikt, wordt de lengte van het polyprofiel gedefinieerd door eerst het polyprofiel te ontvouwen en vervolgens de lengte te berekenen. Deze berekeningsmethode geeft een nauwkeurigere waarde voor de lengte van het polyprofiel.

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt in de optiedatabase opgeslagen.

Opmerking:

Het gebruik van deze variabele wordt niet aanbevolen, omdat de lengte wellicht niet in alle gevallen correct wordt getoond. Dit geldt met name voor polyprofielen met gebogen afwerkingen.

Opmerking:

Als u deze variabele inschakelt, worden andere manieren om een polyprofiellengte te berekenen niet door Tekla Structures gebruikt, bijvoorbeeld XS_CALCULATE_POLYBEAM_LENGTH_ALONG_REFERENCE_LINE , XS_DONT_USE_NEUTRAL_AXIS_FOR_RADIUS of de parameterinstellingen voor uitslaan in het bestand unfold_corner_ratios.inp.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen