Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

2019i Table of Contents

XS_​USE_​OLD_​DRAWING_​CREATION_​SETTINGS

Toegevoegd September 30, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019i

XS_​USE_​OLD_​DRAWING_​CREATION_​SETTINGS

XS_​USE_​OLD_​DRAWING_​CREATION_​SETTINGS

Deze variabele moet in een initialisatiebestand (.ini) worden ingesteld.

Stel de variabele XS_USE_OLD_DRAWING_CREATION_SETTINGS in op TRUE om oude tekeningfunctionaliteiten en oude dialoogvensters en subdialoogvensters met tekeningaanzichteigenschappen te gebruiken. In deze oude benadering kunnen tekeningobjecteigenschappen op zowel tekening- als aanzichtniveau worden gedefinieerd, niet afzonderlijk voor ieder aanzicht zoals in de nieuwe aanzichtniveaubenadering. Maatvoeringsvoorwaarden op aanzichtniveau worden niet ondersteund.

Deze variabele wordt standaard niet gebruikt.

Waar u de waarde moet wijzigen, is afhankelijk van uw bedrijfs- of projectgrootte en op welk niveau u bepaalde instellingen op ondernemingsniveau moet verenigen. U kunt deze variabele bijvoorbeeld instellen op TRUE in het bestand options.ini onder de huidige modelmap, in het bestand company.ini van uw eigen bedrijf, het bestand role.ini van uw eigen bedrijf of het bestand options.ini in de bedrijfs- of projectmappen.

Trimble Solutions onderhoudt de oude functionaliteit en dialoogvensters niet meer. In de praktijk betekent dit dat de nieuwe functies zoals gebruikerspresentaties of automatische eigenschappen op aanzichtniveau niet in de oude dialoogvensters beschikbaar zijn.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen