2019i Table of Contents

XS_​REFERENCE_​MODEL_​KEEP_​VERSIONS_​COUNT

Toegevoegd September 30, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019i

XS_​REFERENCE_​MODEL_​KEEP_​VERSIONS_​COUNT

XS_​REFERENCE_​MODEL_​KEEP_​VERSIONS_​COUNT

Categorie: Eigenschappen modelleren

Gebruik de variabele XS_REFERENCE_MODEL_KEEP_VERSIONS_COUNT om oude referentiemodelrevisies automatisch op te schonen. Het opschonen wordt uitgevoerd wanneer het referentiebestand wordt bijgewerkt. Gebruik XS_DELETE_UNNECESSARY_REFMODEL_FILES_SAFETY_PERIOD om het tijdsbestek voor verwijderen in te stellen. Tekla Structures verwijdert de referentiemodellen die op een bepaald moment zijn geïmporteerd maar niet meer worden gebruikt en niet in de lijst Referentiemodellen worden weergegeven. De aan deze referentiemodellen gerelateerde gegevens worden uit de huidige gegevensopslag in de map <huidig model>\datastorage\ref verwijderd. Het oorspronkelijk geïmporteerde referentiemodel wordt niet uit de werkelijke map verwijderd, bijvoorbeeld uit .\Reference models.

U kunt de volgende waarden gebruiken:

  • 0 : De opschoning wordt uitgeschakeld. Dit is de standaardwaarde.

  • Elk positief getal.

    Door de waarde 3 worden bijvoorbeeld behalve de huidige versie twee oude revisies van het referentiemodel bewaard.

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt in de optiedatabase opgeslagen.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen