2019i Table of Contents

XS_​​REBARSET_​​TAPERED_​​GROUP_​​POSITION_​​NUMBER_​​FORMAT_​​STRING

Toegevoegd September 30, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019i

XS_​​REBARSET_​​TAPERED_​​GROUP_​​POSITION_​​NUMBER_​​FORMAT_​​STRING

XS_​​REBARSET_​​TAPERED_​​GROUP_​​POSITION_​​NUMBER_​​FORMAT_​​STRING

Categorie : Nummering

Gebruik deze variabele om de inhoud van de positienummers van de wapening ( GROUP_POS ) in tapstoelopende staafgroepen binnen sets te definiëren. U kunt het scheidingsteken ook wijzigen of verwijderen en bepalen hoeveel getallen voor het positienummer worden gebruikt. Als u de waarde wijzigt, moet u het model opnieuw nummeren.

Gebruik de volgende opties of een combinatie ervan:

Optie

Beschrijving

%PART_PREFIX% De prefix van het positienummer van het onderdeel dat de wapeningsstaaf bevat.
%PART_START_NUMBER% Het startnummer van het positienummer van het onderdeel dat de wapeningsstaaf bevat.
%REBAR_PREFIX% De prefix van het positienummer van de wapeningsstaaf.
%REBAR_SERIAL_NUMBER% Het positienummer zonder de prefix van de wapeningsstaaf.
%REBAR_POS% Dit wordt niet meer gebruikt. Gebruik %REBAR_SERIAL_NUMBER% in plaats daarvan.
%REBAR_SIZE% De grootte van de wapeningsstaaf met de mogelijke grootteprefix.

In de Amerikaanse omgevingen is de grootteprefix #.

%REBAR_SIZE_NUMBER% De grootte van de wapeningsstaaf zonder de grootteprefix.
%CAST_UNIT_PREFIX% De prefix van het positienummer van het betonelement dat de wapeningsstaaf bevat.
%CAST_UNIT_START_NUMBER% Het startnummer van het positienummer van het betonelement dat de wapeningsstaaf bevat.

De standaardwaarde is %REBAR_PREFIX%%REBAR_SERIAL_NUMBER%.

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt in de optiedatabase opgeslagen.

Voorbeeld

De Prefix in de stavenseteigenschappen wordt ingesteld op R , het Startnummer wordt ingesteld op 1 en de Grootte wordt ingesteld op #6.

  • Als u de variabele instelt op %REBAR_SIZE%%REBAR_PREFIX%%REBAR_SERIAL_NUMBER.3% , wordt het resultaat voor de eerste wapeningsstaaf #6R001.

  • Als u de variabele instelt op %REBAR_SIZE_NUMBER%%REBAR_PREFIX%%REBAR_SERIAL_NUMBER.3% en het model nummert, is het resultaat voor de eerste wapeningsstaaf 6R001.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen