Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

2019i Table of Contents

XS_​REBARSET_​COLOR_​BARGROUPS

Toegevoegd September 30, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019i

XS_​REBARSET_​COLOR_​BARGROUPS

XS_​REBARSET_​COLOR_​BARGROUPS

Categorie : Concrete Detailing

Stel deze variabele in op TRUE om staafgroepen binnen een stavenset met verschillende kleuren in modelvensters weer te geven. Bijvoorbeeld:

Als u deze variabele op TRUE instelt, worden de wapeningsstaven in stavensets niet door klasse gekleurd.

De standaardwaarde is FALSE.

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt in de optiedatabase opgeslagen.

Nadat u de instelling van deze variabele in het dialoogvenster Geavanceerde opties hebt gewijzigd, genereert u de modelvensters opnieuw.

Tip:

Als u snel tussen de waarden TRUE en FALSE wilt schakelen, gaat u naar het tabblad Beton in het lint en klikt u op Weergaveopties staaf > Kleuren van staafgroepen of gebruikt u de toetsenbordsneltoets Alt+7.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen