2019i Table of Contents

XS_​REBAR_​REVERSE_​END_​SYMBOLS

Toegevoegd September 30, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019i

XS_​REBAR_​REVERSE_​END_​SYMBOLS

XS_​REBAR_​REVERSE_​END_​SYMBOLS

Categorie: Concrete Detailing

Met deze variabele kunt u de eindsymbolen van wapeningsstaven in een andere richting wijzigen. Als deze variabele op TRUE is ingesteld, wordt het symbool voor het uiteinde in een hoek van 135 graden getekend (vaak gebruikt in Noorwegen). Als u enkele-lijnweergave gebruikt en geen symbool aan het rechte uiteinde, gebruikt u de waarde TRUEANDEXTEND. Als u voor dit soort wapeningsstaven TRUE gebruikt, worden ze te kort getekend. De standaardwaarde is FALSE.

Deze variabele is rolspecifiek. Als het type SYSTEM(ROLE) in gebruik is, wordt de standaardwaarde gebruikt. Als het type MODEL(ROLE) of DRAWING(ROLE) in gebruik is, kunt u de waarde wijzigen. Deze is vervolgens voor alle gebruikers in het huidige model hetzelfde.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen