Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

2019i Table of Contents

XS_​REBAR_​COMBINE_​BENDINGS_​IN_​EVALUATOR

Toegevoegd September 30, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019i

XS_​REBAR_​COMBINE_​BENDINGS_​IN_​EVALUATOR

XS_​REBAR_​COMBINE_​BENDINGS_​IN_​EVALUATOR

Categorie : Concrete Detailing

Gebruik deze variabele om te definiëren hoe meerdere opeenvolgende buigingen in wapeningsstaven in de Staafvormmanager worden behandeld.

Als deze variabele op TRUE wordt ingesteld (wat de standaardwaarde is), worden meerdere opeenvolgende buigingen die een boog vormen tot één of meer buigingen (90 graden of minder) met de boogradius gecombineerd. Hierdoor is het mogelijk om staafbuigvormen te definiëren die een grote buigradius bevatten, ongeacht hoeveel afzonderlijke buigingen er in de oorspronkelijke staafgeometrie verschijnen.

Als de variabele op TRUE is ingesteld, kunt u de instelling voor de Kromte tolerantie in de Staafvormmanager gebruiken om te definiëren of buigingen worden gecombineerd.

Als u de variabele op FALSE instelt of als Kromte tolerantie op 0 is ingesteld, worden buigingen niet gecombineerd, maar ze verschijnen als meerdere buigingen.

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt in de optiedatabase opgeslagen.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen