2019i Table of Contents

XS_​PROJECT

Toegevoegd September 30, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019i

XS_​PROJECT

XS_​PROJECT

Categorie

Bestand locaties

Opmerking:

Deze variabele is alleen bedoeld voor beheerders.

Stel de variabelen XS_PROJECT en XS_FIRM samen met XS_SYSTEM in om naar de mappen te verwijzen waarin Tekla Structures naar eigenschappenbestanden zoekt. Tekla Structures slaat de eigenschappen altijd in de huidige map model\attributes op. U kunt ze vervolgens naar de map XS_FIRM of XS_PROJECT kopiëren of verplaatsen als dezelfde instellingen in andere modellen nodig zijn. U kunt ook door de gebruiker gedefinieerde submappen onder de mappen XS_FIRM en XS_PROJECT maken en eigenschappenbestanden uit de map model\attributes naar deze submappen kopiëren of verplaatsen.

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt in de optiedatabase opgeslagen.

Attentie:

Het wijzigen van de waarde van een variabele in .ini -bestanden die zich buiten de modelmap bevinden, heeft geen effect op de bestaande modellen. U kunt variabelen alleen bijwerken in het dialoogvenster Geavanceerde opties of in het options.ini -bestand dat zich in de modelmap bevindt, niet vanuit een options.ini -bestand dat zich in de mappen bevindt die voor de variabelen XS_FIRM of XS_PROJECT zijn gedefinieerd. De .ini -bestanden worden ook gelezen als u een bestaand model opent, maar alleen nieuwe variabelen die niet in options_model.db of options_drawings.db bestaan worden toegevoegd. Zoals bijvoorbeeld opties die nog niet in het dialoogvenster Geavanceerde opties staan, maar in de software zijn toegevoegd.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen