Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

2019i Table of Contents

XS_​OMITTED_​BOLT_​TYPE

Toegevoegd September 30, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019i

XS_​OMITTED_​BOLT_​TYPE

XS_​OMITTED_​BOLT_​TYPE

Categorie: Labels: Bouten

Met deze variabele kunt u definiëren welke boutnormen uit tekeningen moeten worden weggelaten wanneer een formaat voor de instelling Negeer grootte in boutlabeleigenschappen van een tekening is gedefinieerd. Voer de naam van de boutnorm in, bijvoorbeeld 7990. U kunt ook jokertekens zoals * of ? gebruiken. Er wordt standaard geen waarde opgegeven, wat betekent dat er geen boutnormen worden weggelaten.

Voorbeeld: Definieer eerst een waarde voor Negeer grootte. Als u alle labels van bouten met dat formaat en de labels van bouten van de boutnormen A325N, A325X en A325SC wilt uitfilteren, stelt u deze variabele in op A325*.

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt in de optiedatabase opgeslagen.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen