2019i Table of Contents

XS_​MACRO_​DIRECTORY

Toegevoegd September 30, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019i

XS_​MACRO_​DIRECTORY

XS_​MACRO_​DIRECTORY

Categorie : Bestandslocaties

Hiermee kunt u een globale en een lokale map voor opgenomen macrobestanden specificeren. Macrobestanden zijn gewoonlijk afhankelijk van de taal en de omgeving en worden niet in een andere omgeving of taal uitgevoerd. Deze variabele is systeemspecifiek.

Gebruik een puntkomma (;) als scheidingsteken. Definieer niet meer dan twee macromappen.

Definieer eerst de globale map en vervolgens de lokale map, bijvoorbeeld:

set XS_MACRO_DIRECTORY=%XSDATADIR%environments\common\macros;%XSDATADIR%environments\uk\General\user-macros

Deze variabele wordt standaard ingesteld op ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\macros.

Opmerking:

Wijzig de globale map niet. U kunt indien nodig de lokale map wijzigen.

Wanneer u op de knop Toegang tot geavanceerde functies in Applicaties en componenten klikt, kunt u selecteren of u een globale of lokale macro wilt maken door Nieuwe macro > Lokaal of > Globaal te selecteren. De optie Lokaal wordt niet weergegeven als u de map niet hebt opgegeven.

Opmerking:

De macromap moet de submappen modeling en drawings bevatten.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen