2019i Table of Contents

XS_​DEFAULT_​BREP_​PATH

Toegevoegd September 30, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019i

XS_​DEFAULT_​BREP_​PATH

XS_​DEFAULT_​BREP_​PATH

Deze variabele moet in een initialisatiebestand (.ini) worden ingesteld.

Hiermee wordt de locatie van de standaardvormen gedefinieerd die in het dialoogvenster Vormendatabase beschikbaar zijn wanneer u een nieuw model maakt. Deze variabele wordt standaard ingesteld om naar de algemene omgeving te verwijzen en de definitiebestanden van de standaardvormen worden uit de mappen \Shapes en \ShapeGeometries onder de map \profil gelezen.

Voorbeeld

Als u wilt dat Tekla Structures de standaardvormen vanuit de Duitse omgeving leest, stelt u deze variabele als volgt in:

set XS_DEFAULT_BREP_PATH=%XSDATADIR%\environments\germany\

of

set XS_DEFAULT_BREP_PATH=C:\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\germany\

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen