2019i Table of Contents

XS_​CLEAR_​MODEL_​HISTORY

Toegevoegd September 30, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019i

XS_​CLEAR_​MODEL_​HISTORY

XS_​CLEAR_​MODEL_​HISTORY

Categorie

Snelheid en nauwkeurigheid.

Als u logbestanden voor de historie van het model gebruikt, stelt u deze variabele in op TRUE om elke keer dat u het model opent en opslaat, historiegegevens uit het historielogbestand te verwijderen. De standaardwaarde is FALSE.

Deze variabele is systeemspecifiek en wordt uit de omgevingsbestanden gelezen. Normaalgesproken hoeven systeemspecifieke instellingen niet te worden gewijzigd. Wijzig deze niet als u geen beheerder bent.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen