Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

2019i Table of Contents

XS_​CLASH_​CHECK_​INSIDE_​REFERENCE_​MODELS

Toegevoegd September 30, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019i

XS_​CLASH_​CHECK_​INSIDE_​REFERENCE_​MODELS

XS_​CLASH_​CHECK_​INSIDE_​REFERENCE_​MODELS

Categorie

Eigenschappen modelleren

Met deze variabele kunt u definiëren of interne clashes worden gecontroleerd in referentie modellen.

De standaardwaarde FALSE houdt in dat clashes tussen objecten van referentie modellen binnen één referentie model worden genegeerd. Clashes tussen objecten van referentie modellen die tot verschillende modellen behoren, worden gedetecteerd. De standaardwaarde TRUE houdt in dat clashes tussen objecten van referentie modellen binnen één referentie model worden gecontroleerd.

Met deze variabele wordt alleen rekening gehouden als de variabele XS_CLASH_CHECK_BETWEEN_REFERENCES is ingesteld op TRUE.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen