Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

2019i Table of Contents

XS_​ASSEMBLY_​POSITION_​NUMBER_​FORMAT_​STRING

Toegevoegd September 30, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019i

XS_​ASSEMBLY_​POSITION_​NUMBER_​FORMAT_​STRING

XS_​ASSEMBLY_​POSITION_​NUMBER_​FORMAT_​STRING

Categorie : Nummering

Met deze variabele kunt u de inhoud definiëren van het positienummer van het merk.

Opmerking:

Wijzig deze variabele niet nadat u onderdeel-, merk- of betontekeningen hebt gemaakt indien u klonen gebruikt. Hierdoor kunnen de tekeningen gedeeltelijk worden gescheiden van het onderdeel dat ze voorstellen, waardoor de tekeningen als verwijderd worden gemarkeerd en andere tekeningen na de volgende nummering worden gekloond.

U beschikt over de volgende schakelopties:

Schakeloptie

Beschrijving

%ASSEMBLY_PREFIX%

Prefix van merk, gedefinieerd in het dialoogvenster met eigenschappen van onderdelen.

%ASSEMBLY_POS%

Positienummer van merk, gedefinieerd door het startnummer (in het dialoogvenster met eigenschappen van onderdelen) en de eindpositie in de nummerreeks.

%ASSEMBLY_POS_WITH_LETTERS%

Gelijk aan de vorige optie, maar met letters.

Gebruikt standaard de letters A – Z, maar u kunt ook geldige letters definiëren met de variabele XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_POSITION_NUMBERS.

%UDA:[uda_name]%

Gebruikersattribuut van het merk of hoofdonderdeel van het merk. Als het attribuut voor het merk is gedefinieerd, wordt het gebruikt. Als het attribuut niet is gedefinieerd, wordt het attribuut van het hoofdonderdeel gebruikt. U kunt ook definiëren dat alleen het gebruikersattribuut van het hoofdonderdeel wordt gebruikt, bijvoorbeeld %UDA:MAINPART.USER_FIELD_1%.

%TPL:[tpl_name]%

Template-attribuut van het merk of hoofdonderdeel van het merk, bijvoorbeeld % TPL:PROJECT.NUMBER%.

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt in de optiedatabase opgeslagen.

Aantal tekens in het merkpositienummer

U kunt het aantal tekens definiëren door een punt en het vereiste aantal aan het einde van de opties %ASSEMBLY_POS_WITH_LETTERS% en %ASSEMBLY_POS% toe te voegen. %ASSEMBLY_POS_WITH_LETTERS.3% resulteert bijvoorbeeld in drie letters voor elk merk, beginnend vanaf AAA.

Voorbeeld

Als u de variabele instelt op %ASSEMBLY_PREFIX%/%ASSEMBLY_POS.3% , is het resultaat A/001.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen