Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

2019i Table of Contents

XS_​ASSEMBLY_​MULTI_​NUMBER_​FORMAT_​STRING

Toegevoegd September 30, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019i

XS_​ASSEMBLY_​MULTI_​NUMBER_​FORMAT_​STRING

XS_​ASSEMBLY_​MULTI_​NUMBER_​FORMAT_​STRING

Categorie : Nummering

Met deze variabele kunt u merknummers baseren op nummers van tekeningen. Met de volgende opties kunt u de inhoud van merklabels definiëren. Gebruik zo veel opties als u nodig hebt en plaats elke optie tussen procentsymbolen (%).

U beschikt over de volgende schakelopties:

Schakeloptie

Beschrijving

%ASSEMBLY_MULTI_DRAWING_NUMBER%

Naam verzameltekening.

%ASSEMBLY_MULTI_DRAWING_POS%

Plaats van de merkentekening in de verzameltekening.

%ASSEMBLY_PREFIX%

Prefix merk in het model.

%ASSEMBLY_POS%

Positienummer merk in het model.

Stempelvelden

Voer TPL: in gevolgd door de naam van een relevant templateveld. Plaats elke naam tussen procentsymbolen (%). Bijvoorbeeld %TPL:PROJECT.NUMBER%

OPMERKING: templatevelden die met DRAWING beginnen, werken niet voor deze variabele, bijvoorbeeld DRAWING.TITLE1. Als u ze in een waarde gebruikt, vervangt Tekla Structures de hele waardestring door de standaardwaarde.

Gebruikersattributen die worden gedefinieerd in het bestand objects.inp

Voer UDA: in gevolgd door de naam van een relevant gebruikersattribuut, op exact dezelfde manier als dit in het bestand objects.inp wordt weergegeven. Bijvoorbeeld %UDA:MY_INFO_1%

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt in de optiedatabase opgeslagen.

Voorbeeld

Als u de merknummers van verzameltekeningen wilt plaatsen in de indeling naam verzameltekening + onderdeelprefix + positie in verzameltekening, stelt u de variabele als volgt in:

%ASSEMBLY_MULTI_DRAWING_NUMBER%%ASSEMBLY_PREFIX%%ASSEMBLY_MULTI_DRAWING_POS%

Hiermee maakt u het merklabel 10B1, waarbij:

  • 10 het tekeningnummer is

  • B de prefix van het merk is

  • 1 aangeeft dat dit het eerste merk op het blad is

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen