Bestandsopslagopties en variabelen

Toegevoegd September 30, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019i

Bestandsopslagopties en variabelen

Bestandsopslagopties en variabelen

Attentie:

Het wijzigen van de waarde van een variabele in de .ini -bestanden die zich buiten de modelmap bevinden, heeft geen effect op de bestaande modellen. U kunt variabelen alleen bijwerken in het dialoogvenster Geavanceerde opties of in het bestand options.ini dat zich in de modelmap bevindt, niet vanuit een bestand options.ini dat zich in de mappen bevindt die voor de variabele XS_​FIRM of XS_​PROJECT zijn gedefinieerd. De .ini -bestanden worden ook gelezen als u een bestaand model opent, maar alleen nieuwe variabelen die niet in options_model.db of options_drawings.db bestaan worden toegevoegd. Zoals bijvoorbeeld opties die nog niet in het dialoogvenster Geavanceerde opties staan, maar in de software zijn toegevoegd.

Wat er bij het maken van een model gebeurt

Als er een nieuw model wordt gemaakt, leest Tekla Structures de waarden van modelspecifieke opties en variabelen uit het bestand standard.opt en uit de .ini -bestanden in een bepaalde leesvolgorde en maakt de databases options_model.db en options_drawings.db , en het bestand options.ini onder de modelmap.

Modelspecifieke opties of variabelen wijzigen

  • Als u een modelspecifieke optie of variabele wijzigt en in het dialoogvenster Opties of Geavanceerde opties op OK of Opslaan drukt, worden de instellingen in gebruik genomen (anders krijgt u een waarschuwingsbericht).

  • De bijgewerkte modelspecifieke optie of variabele wordt in options_model.db en options_drawings.db onder de modelmap opgeslagen wanneer het model wordt opgeslagen.

  • Daarnaast zijn er ook enkele speciale modelspecifieke variabelen, die kunnen worden bijgewerkt vanuit het bestand options.ini dat zich in de modelmap bevindt, bijvoorbeeld nieuwe variabelen die zich nog niet in het dialoogvenster Geavanceerde opties bevinden.

  • U kunt modelspecifieke variabelen alleen wijzigen in het dialoogvenster Geavanceerde opties of in het options.ini -bestand dat zich in de modelmap bevindt.

  • U kunt modelspecifieke opties in het dialoogvenster Opties alleen handmatig wijzigen of door de waarden van het bestand standard.opt in het dialoogvenster te laden.

Gebruikersspecifieke opties of variabelen wijzigen

  • Als u een gebruikerspecifieke optie of variabele wijzigt en op OK of Toepassen drukt in het dialoogvenster Opties of Geavanceerde opties , worden de instellingen in options.bin in ..\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings opgeslagen.

  • U kunt gebruikerspecifieke variabelen alleen in het dialoogvenster Geavanceerde opties wijzigen.

  • U kunt gebruikersspecifieke opties in het dialoogvenster Opties alleen handmatig wijzigen of door de waarden van het bestand standard.opt in het dialoogvenster te laden.

Aangepaste instellingen in het dialoogvenster Opties opslaan

  • U kunt uw eigen modelspecifieke instellingen in het dialoogvenster Opties opslaan met de knop Opslaan. Het bestand standard.opt word in de map \attributes onder de modelmap opgeslagen.

Een lijst van variabelen en hun waarden maken

  • U kunt een complete lijst van variabelen in een tekstbestand maken door op Naar bestand schrijven in het dialoogvenster Geavanceerde opties te klikken. De lijst geeft de naam van de variabele, de huidige waarde en het huidige type weer.

Raadpleeg voor meer informatie over het bestand standard.opt Instellingen standard.opt.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen