Overbodige tekeningbestanden in de multi-user modus verwijderen

Toegevoegd September 30, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019i

Overbodige tekeningbestanden in de multi-user modus verwijderen

Overbodige tekeningbestanden in de multi-user modus verwijderen

Elke keer wanneer u een tekening bijwerkt, maakt Tekla Structures een nieuw tekeningbestand ( .dg ) in de submap tekeningen van het model. Daarna wordt het vorige tekeningbestand niet meer gebruikt en kan het overbodig worden. Raadpleeg de volgende instructies om de overbodige tekeningbestanden in de multi-user modus te verwijderen.

Opmerking:

De tekeningbestanden die niet worden gebruikt, zijn niet altijd overbodig. Als u het model sluit zonder op te slaan of als Tekla Structures vastloopt en u het model niet kunt opslaan, kunnen de tekeningbestanden die niet worden gebruikt opnieuw noodzakelijk worden. In dergelijke situaties hebt u de tekeningbestanden nodig die geldig waren toen u het model voor het laatst hebt opgeslagen en de tekeningbestanden die geldig waren toen Automatisch opslaan voor het laatst werd uitgevoerd.

Als u verschillende versies van tekeningen hebt, kunt u teruggaan naar de vorige versies van tekeningen. Dit is vooral handig als twee gebruikers dezelfde tekening hebben bewerkt.

Tekeningbestanden in een multi-user model automatisch verwijderen

In multi-user modellen kunt u de variabelen XS_DELETE_UNNECESSARY_DG_FILES en XS_DELETE_UNNECESSARY_DG_FILES_SAFETY_PERIOD gebruiken om het aantal tekeningbestanden redelijk te houden.

De variabele XS_DELETE_UNNECESSARY_DG_FILES definieert of de tekeningbestanden automatisch worden verwijderd of niet. Als u de tekeningbestanden die niet meer worden gebruikt automatisch wilt verwijderen, moet u ervoor dat XS_DELETE_UNNECESSARY_DG_FILES op TRUE is ingesteld. De tekeningbestanden worden verwijderd wanneer de laatste gebruiker het model sluit en het model opslaat.

De variabele XS_DELETE_UNNECESSARY_DG_FILES_SAFETY_PERIOD definieert hoe lang de tekeningbestanden worden bewaard voordat ze worden opgeslagen. De standaard veiligheidsperiode is zeven dagen. Dit betekent dat na zeven dagen de tekeningbestanden die niet worden gebruikt, worden verwijderd wanneer de variabele XS_DELETE_UNNECESSARY_DG_FILES_SAFETY_PERIOD op TRUE is ingesteld. U kunt naar behoefte een andere veiligheidsperiode definiëren.

Overbodige tekeningbestanden in een multi-user modus handmatig verwijderen

Het commando Overbodige tekeningbestanden verwijderen verwijdert alle tekeningbestanden die geen corresponderende tekening in de huidige versie van het model hebben, ongeacht de veiligheidsperiode. Ook de tekeningbestanden die in de laatst opgeslagen of automatisch opgeslagen versie van het model een corresponderende versie hebben, worden verwijderd als er geen corresponderende tekening in de huidige versie van het model is.

We raden u aan dat u het commando Overbodige tekeningbestanden verwijderen gebruikt als u het model wilt archiveren of het model aan een andere gebruiker wilt geven.

Opmerking:

Als u wilt voorkomen dat u tekeningbestanden verwijdert die nog nodig zijn, raden we u aan om alleen het commando Overbodige tekeningbestanden verwijderen te gebruiken als u een ervaren gebruiker van Tekla Structures bent.

Voordat u het commando Overbodige tekeningbestanden verwijderen gebruikt, moet u ervoor zorgen dat:
 • U de enige gebruiker bent die het multi-user model open heeft.

 • U volledige privileges in het multi-user model hebt. Als u geen volledige privileges in het model hebt, kunt u de overbodige tekeningbestanden niet handmatig verwijderen.

U verwijdert de overbodige tekeningbestanden als volgt handmatig:
 1. Sla het model op.

  Het opslaan van het model zorgt ervoor dat tekeningen die nog nodig zijn niet per ongeluk worden verwijderd.

 2. Converteer het model vervolgens naar een single-user model.

 3. Zoeken naar het commando Overbodige tekeningbestanden verwijderen in Snel starten.

 4. Wanneer Tekla Structures het commando vindt, selecteert u het en drukt u op Enter.

  Tekla Structures verwijdert alle tekeningen die geen corresponderende tekening in de huidige versie van het model hebben.

 5. Converteer het model weer naar een multi-user model.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen