Zoekvolgorde voor mappen

Toegevoegd September 30, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019i

Zoekvolgorde voor mappen

Zoekvolgorde voor mappen

Wanneer u een model opent, zoekt Tekla Structures de gekoppelde bestanden in specifieke mappen in een ingestelde volgorde.

Het is belangrijk dat u bestanden in de juiste mappen houdt. Wanneer Tekla Structures de gekoppelde bestanden heeft gevonden, wordt het zoeken gestopt. Dat betekent dat bestanden met dezelfde naam, die zich verderop in de zoekvolgorde bevinden, worden genegeerd.

De zoekvolgorde voor mappen is als volgt:

Map

Gedefinieerd door

Huidige model

Het open model.

Project

Variabele XS_​PROJECT.

Als eigenschappenbestanden in de door de gebruiker gedefinieerde submappen onder de projectmap worden opgeslagen, zoekt Tekla Structures in de submappen in alfabetische volgorde naar bestanden. Het eerste gekoppelde bestand wordt geselecteerd. Daarna wordt elk bestand met hetzelfde bestandsnaamsuffix en bestandsnaamprefix als het geselecteerde bestand genegeerd. De namen van de genegeerde bestanden worden in het foutenlogboek opgeslagen.

Bedrijf

Variabele XS_​FIRM.

Als eigenschappenbestanden in de door de gebruiker gedefinieerde submappen onder de bedrijfsmap worden opgeslagen, zoekt Tekla Structures in de submappen in alfabetische volgorde naar bestanden. Het eerste gekoppelde bestand wordt geselecteerd. Daarna wordt elk bestand met hetzelfde bestandsnaamsuffix en bestandsnaamprefix als het geselecteerde bestand genegeerd. De namen van de genegeerde bestanden worden in het foutenlogboek opgeslagen.

Systeem

Variabele XS_​SYSTEM

Tekla Structures zoekt bepaalde bestanden niet in precies deze volgorde. De uitzonderingen worden hieronder weergegeven.

De uitzonderingen zijn:

Bestand (type)

Zoekvolgorde

objects.inp

 • Modelmap

 • Projectmap ( XS_PROJECT )

 • Bedrijfsmap ( XS_FIRM )

 • Systeemmap ( XS_SYSTEM )

 • Inp-map ( XS_​INP )

privileges.inp

 • Modelmap

 • Projectmap ( XS_PROJECT )

 • Bedrijfsmap ( XS_FIRM )

 • Systeemmap ( XS_SYSTEM )

 • Inp-map ( XS_INP )

.dat-bestanden

Systeemmap ( XS_SYSTEM )

Templates

Databases

Profiel , bout , materiaal en wapeningsstaafdatabases:

 • Modelmap

 • Projectmap ( XS_PROJECT )

 • Bedrijfsmap ( XS_FIRM )

 • Map aangegeven door de variabele XS_​PROFDB.

Vormendatabase :

 • Modelmap

 • Projectmap ( XS_PROJECT )

 • Bedrijfsmap ( XS_FIRM )

 • Systeemmap ( XS_SYSTEM )

 • Een map die door de variabele XS_​DEFAULT_​BREP_​PATH wordt aangegeven.

Printerdatabase :

 • Modelmap

 • Projectmap ( XS_PROJECT )

 • Bedrijfsmap ( XS_FIRM )

 • Map aangegeven door de variabele XS_​DRIVER.

Attentie:

Sla aangepaste bestanden niet in de systeemmap op. Op die manier voorkomt u dat u problemen ondervindt of veel overbodig werkt uitvoert wanneer u naar een nieuwere versie van de software bijwerkt.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen