Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

Databasebestanden

Laatst bijgewerkt November 1, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019i

Databasebestanden

Databasebestanden

Tekla Structures gebruikt ASCII- bestanden en binaire bestanden om profiel-, materiaal-, wapeningsstaaf-, bout- en boutsamenstellingendatabases te beheren.

Elke omgeving heeft zijn eigen map waar de bestanden met betrekking tot verschillende databases worden opgeslagen. ..\environments\uk\general\profil\ bevat bijvoorbeeld de bestanden voor het beheren van databasebestanden die in het Verenigd Koninkrijk worden gebruikt. De exacte bestandslocatie kan variëren, afhankelijk van de mapstructuur van uw omgevingsbestanden.

In de volgende tabel worden de bestanden en bestandstypen weergegeven die betrekking hebben op databases.

Bestandstype Bestandsnaam Gebruikt voor Bevindt zich in

.inp

profitab.inp

Definieert de namen die u voor parametrische profielen kunt gebruiken.

In de map \profil onder de omgevingsmappen in ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\<environment>\

rebar_database.inp

Bevat details van de wapening die in betonstructuren wordt gebruikt. Bevat zowel de standaardbuigradii als de standaardhaakafmetingen.

In de map \profil onder de omgevingsmappen in ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\<environment>\

mesh_database.inp

Bevat details van de wapeningsnetten die in betonstructuren worden gebruikt.

In de map \profil onder de omgevingsmappen in ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\<environment>\

.cnv

matexp_<software>.cnv

Bevat gegevens om materiaalnamen te converteren wanneer modelinformatie wordt overgedragen met behulp van links. Converteert bijvoorbeeld S235JR naar FE360B voor DSTV.

In de map \profil onder de omgevingsmappen in ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\<environment>\

prfexp_<software>.cnv

Bevat gegevens om profielnamen te converteren bij het overgedragen van modelgegevens met behulp van koppelingen.Converteert bijvoorbeeld HEA100 naar HE100A voor DSTV.

In de map \profil onder de omgevingsmappen in ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\<environment>\

.clb

Bijvoorbeeld RU_CF.clb

Bevat de definities van parametrische profielen die worden gebruikt in profitab.inp.

..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\inp

.lis

U kunt de bestandsnaam tijdens het exporteren definiëren.

Wordt gemaakt als u bout-, profiel- en materiaaldatabases exporteert.

U kunt de map definiëren waarheen de bestanden moeten worden geëxporteerd.

.db

assdb.db

De boutsamenstellingendatabase.

In de map \profil onder de omgevingsmappen in ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\<environment>\

screwdb.db

De boutendatabase.

In de map \profil onder de omgevingsmappen in ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\<environment>\

.bin

profdb.bin

De profielendatabase.

In de map \profil onder de omgevingsmappen in ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\<environment>\

matdb.bin

De materialendatabase.

In de map \profil onder de omgevingsmappen in ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\<environment>\

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen