Wapening splitsen en verbinden

Laatst bijgewerkt March 30, 2020 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019i

Wapening splitsen en verbinden

Wapening splitsen en verbinden

U kunt lange wapeningsstaven en staafgroepen die de voorraadlengte overschrijden splitsen en verbindingen in gesplitste locaties maken.

Gebruik de macro Automatische splits-tool om wapening die de voorraadlengte overschrijdt te splitsen en te verbinden. U kunt eerst de lengte van de wapeningsstaven in het model controleren volgens de fabrikant. U kunt vervolgens het te splitsen en verbinden deel van de wapening definiëren in dezelfde doorsnede, de locatie, het type symmetrie en de lengte van de verbindingen.

 1. Klik in het zijvenster op de knop Applicaties en componenten om de database Applicaties en componenten te openen.
 2. Klik op de pijl naast Applicaties om de lijst met applicaties te openen.
 3. Dubbelklik op Automatische splits-tool om de macro te starten.
 4. In het dialoogvenster Automatische splits-tool doet u het volgende:
  1. Selecteert u de fabrikant van de wapening.

   De maximumstaaflengten en de overlappingslengten worden vervolgens weergegeven door de kwaliteit en grootte van de staaf.

   U kunt indien nodig de informatie over de lengte in het bestand AutomaticSplicingTool_Manufacturers.dat definiëren. U kunt het standaardbestand vanuit ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\system kopiëren, het bewerken en naar uw project- of bedrijfsmap opslaan.

  2. Gebruikt u voor de staafkwaliteiten en -grootte die niet in het bestand AutomaticSplicingTool_Manufacturers.dat worden weergegeven het vak Maximale lengte voor niet-gespecificeerde voorraad om maximale wapeningsstaaflengte te definiëren waarna de staven worden gesplitst en verbonden.
  3. Als u wilt controleren of de lengte van de wapeningsstaven de maximumlengte overschrijdt, klikt u op een van de knoppen naast Controle uitvoeren om.
   • Als u alle wapening in het model wilt controleren, klikt u op Alle.

   • Als u specifieke wapening wilt controleren, selecteert u in het model de wapening met de knop Selecteer object en klikt u vervolgens op Geselecteerd.

   Tekla Structures geeft aan de rechterzijde van het dialoogvenster de wapeningsstaven die langer zijn dan de maximumlengte onder Langere staven weer.

   Als u in de lijst Langere staven een regel selecteert, markeert Tekla Structures de corresponderende wapening in het model.

  4. Definieer welk deel van de wapening in dezelfde doorsnede kan worden gesplitst.
  5. Definieer de symmetrie die wordt toegepast wanneer de wapeningsstaven worden gesplitst.
  6. Definieer de offset van het splitsmiddelpunt.
  7. Definieer de minimale lengteafstand tussen twee parallelle staafsplitsingen.
  8. Selecteer het splitsingtype.

   U kunt overlappende koppelingen, koppelmofkoppelingen of gelaste koppelingen maken.

  9. Voor overlappende koppelingen definieert u de standaard overlappingslengte als een afstand of ten opzichte van de nominale staafdiameter.

   Deze waarde wordt gebruikt als er voor een staafkwaliteit en -grootte in het bestand AutomaticSplicingTool_Manufacturers.dat geen overlappingslengte is gedefinieerd.

  10. Definieer voor overlappende koppelingen of de overlappende staven boven op elkaar of parallel aan elkaar worden geplaatst.
  11. Als u wapening wilt splitsen en koppelen, klikt u op een van de knoppen naast Splitsen uitvoeren om :
   • Als u alle wapening in het model wilt splitsen, klikt u op Alle.

   • Als u bepaalde wapening wilt splitsen, selecteert u de wapening in de lijst Langere staven of in het model met de knop Selecteer object en klikt u vervolgens op Geselecteerd.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen