Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

Een wapeningsnet maken

Toegevoegd September 30, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019i

Een wapeningsnet maken

Een wapeningsnet maken

U kunt een wapeningsnet maken dat uit twee loodrechte staafgroepen bestaat. Tekla Structures behandelt netstaven als één eenheid maar maakt onderscheidt tussen het hoofdonderdeel en de dwarsstaven.

Het wapeningsnet kan rechthoekig, polygonaal of gebogen zijn. U kunt ook een aangepast wapeningsnet maken.

Opmerking:

U kunt het nettype niet wijzigen nadat het net is gemaakt.

Een rechthoekig wapeningsnet maken

 1. Houd op het tabblad Beton de Shift ingedrukt en klik op Staaf > Net .

  De eigenschappen Wapeningsnet worden in het eigenschappenvenster geopend.

 2. In de lijst Nettype selecteert u Rechthoek.
  Note:

  U kunt het nettype niet wijzigen nadat het net is gemaakt.

 3. Selecteer het onderdeel dat u wilt wapenen.

  Het net wordt door Tekla Structures aan dit onderdeel gekoppeld.

 4. Wijs het beginpunt van het net aan.
 5. Wijs een punt aan om de richting van de lengtestaven aan te geven.
 6. Klik met de middelste muisknop om het aanwijzen te voltooien.

  Tekla Structures maakt het net parallel aan het werkvlak, links van de punten die u hebt aangewezen.

 7. Als u het wapeningsnet wilt wijzigen, u kunt het volgende doen:
  • Gebruik rechtstreekse wijziging. Zorg ervoor dat de knopRechtstreekse wijziging is ingeschakeld.

  • Dubbelklik op de wapening om de eigenschappen Wapeningsnet te openen en eigenschappen te wijzigen.

Een polygonaal wapeningsnet maken

 1. Houd op het tabblad Beton de Shift ingedrukt en klik op Staaf > Net .

  De eigenschappen Wapeningsnet worden in het eigenschappenvenster geopend.

 2. In de lijst Nettype selecteert u Polygoon.
  Note:

  U kunt het nettype niet wijzigen nadat het net is gemaakt.

 3. Selecteer het onderdeel dat u wilt wapenen.

  Het net wordt door Tekla Structures aan dit onderdeel gekoppeld.

 4. Wijs het beginpunt van het net aan.
 5. Wijs de hoekpunten van het net aan.
 6. Klik met de middelste muisknop om het aanwijzen te voltooien.
 7. Wijs een punt aan om de richting van de lengtestaven aan te geven.

  Het net wordt in Tekla Structures gemaakt.

 8. Als u de wapening wilt wijzigen, u kunt het volgende doen:
  • Gebruik rechtstreekse wijziging. Zorg ervoor dat de knopRechtstreekse wijziging is ingeschakeld.

  • Dubbelklik op de wapening om de eigenschappen Wapeningsnet te openen en eigenschappen te wijzigen.

Wapeningsnet met gaten

Als u een onderdeel wilt wapenen dat gaten bevat, moet u de hoekpunten van gaten aanwijzen wanneer u de wapening maakt.

 1. Selecteer het onderdeel dat u wilt wapenen.

 2. Wijs het beginpunt van het net aan.

 3. Wijs de hoekpunten van het net aan.

 4. Wijs de hoekpunten van het gat aan.

  U moet de hoekpunten van het gat in de tegenovergestelde richting dan de hoekpunten in het net aanwijzen.

 5. Klik met de middelste muisknop om het aanwijzen te voltooien.

 6. Wijs een punt aan om de richting van de lengtestaven aan te geven.

Een gebogen wapeningsnet maken

 1. Houd op het tabblad Beton de Shift ingedrukt en klik op Staaf > Net .

  De eigenschappen Wapeningsnet worden in het eigenschappenvenster geopend.

 2. In de lijst Nettype selecteert u Gebogen.
  Note:

  U kunt het nettype niet wijzigen nadat het net is gemaakt.

 3. Voer de buigradius in.
 4. Selecteer het onderdeel dat u wilt wapenen.

  Het net wordt door Tekla Structures aan dit onderdeel gekoppeld.

 5. Wijs punten aan om de buigvorm van de dwarsstaven aan te geven.

 6. Klik met de middelste muisknop om het aanwijzen te voltooien.
 7. Wijs twee punten aan om de lengte en richting van de lengtestaven aan te geven.

  Het net wordt in Tekla Structures gemaakt.

 8. Als u het wapeningsnet wilt wijzigen, u kunt het volgende doen:
  • Gebruik rechtstreekse wijziging. Zorg ervoor dat de knopRechtstreekse wijziging is ingeschakeld.

  • Dubbelklik op de wapening om de eigenschappen Wapeningsnet te openen en eigenschappen te wijzigen.

Een aangepast wapeningsnet maken

U kunt een aangepast wapeningsnet maken dat uit twee loodrechte staafgroepen bestaat.

 1. Houd op het tabblad Beton de Shift ingedrukt en klik op Staaf > Net .

  De eigenschappen Wapeningsnet worden in het eigenschappenvenster geopend.

 2. In het gedeelte Opmaak selecteert u de optie Aangepast net.
 3. Voer in het vak Net een naam voor het net in.

  De standaardnaam is Aangepast net.

 4. Wijzig indien nodig de andere net eigenschappen.
 5. Selecteer het onderdeel dat u wilt wapenen.

  Het net wordt door Tekla Structures aan dit onderdeel gekoppeld.

 6. Wijs twee punten aan die de richting van de staven in de lengterichting aangeven.
 7. Als u het netvlak wilt definiëren, wijst u een of meer punten aan.
 8. Klik met de middelste muisknop om het aanwijzen te voltooien.
 9. U kunt indien nodig aangepaste eigenschappen als eigenschappenbestanden opslaan en deze eigenschappen later laden wanneer u nieuwe netten maakt.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen