Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

Een stavenset maken

Toegevoegd September 30, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019i

Een stavenset maken

Een stavenset maken

Stavenset zijn wapeningsstaven die u kunt wijzigen door rechtstreekse wijziging en de richtlijn voor stavensets, beenvlakken en lokale aanpassers te gebruiken. U kunt de stavensets maken wanneer u diverse gebieden in betonnen onderdelen of stortobjecten flexibel wilt wapenen.

U hebt verschillende opties om de stavensets te maken: lengtestaven, dwarsstaven, staven in een vlak en staven door puntinvoer. Lengtestavensets, dwarsstavensets en stavensets in een vlak worden gekoppeld en zijn aanpasbaar aan een betonnen onderdeel of stortobject. Met het commando Staven met punteninvoer maken kunt u stavensets maken, zelfs buiten de betonnen objecten. U kunt ook Plaatsingstool voor de staafvorm gebruiken om de stavensets te maken.

Opmerking:

Als u met stavensets werkt, moet u ervoor zorgen dat de knopRechtstreekse wijziging is ingeschakeld.

Basisconcepten gerelateerd aan stavensets

De beenvlakken van een stavenset zijn vlakken die definiëren waar de wapeningsstaafbenen worden gemaakt. Tekla Structures maakt beenvlakken aan de gewapende vlakken van betonnen onderdelen of stortobjecten of volgens de punten die u aanwijst wanneer u stavensets maakt.

Elke stavenset heeft minimaal één richtlijn die de spreidingsrichting van de staven definieert. De tussenafstand van de staven wordt ook langs de richtlijn gemeten. De richtlijn kan een lijn zijn of een polylijn die hoekafwerkingen kan hebben.

In het onderstaande voorbeeld worden de beenvlakken weergegeven in grijs en de richtlijn is gemarkeerd in geel:

De positie van de richtlijn beïnvloedt het maken van de staven. Als u een uiteinde van de richtlijn verplaatst of hijst, roteren de staven respectievelijk. Bijvoorbeeld:

U kunt indien nodig maximaal twee aansluitende richtlijnen maken en die gebruiken om verschillende afstanden langs de stavenset te definiëren. U kunt aansluitende richtlijnen ook gebruiken wanneer u lengtestaven voor gebogen structuren maakt. Tekla Structures maakt automatisch drie richtlijnen voor lengtestavensets in gebogen liggers, polyprofielen, betonstroken en wanden.

Als u een stavenset alleen op bepaalde locaties wilt wijzigen, kunt u lokale eigenschapaanpassers , einddetailaanpassers en splitsers maken.

Lengtestaven maken

U kunt een stavenset maken die uit wapeningsstaven in de lengterichting in een betonnen onderdeel of een stortobject bestaat.

 1. Afhankelijk van het betonnen object dat u wilt wapenen, gebruikt u een onderdeelvenster of stortvenster.
 2. Klik op het tabblad Beton op Stavenset > Lengtestaven maken .
 3. Beweeg de muisaanwijzer boven de randen van een betonnen onderdeel of stortobject.

  Tekla Structures markeert de doorsneden die u kunt selecteren.

 4. Selecteer de doorsnede die u wilt wapenen.

 5. Indien nodig wijzigt u de doorsnedegrootte of -vorm voor de staven.

  Hiervoor klikt u opop de contextuele werkbalk en versleept u vervolgens de doorsnedehandles.

 6. Selecteer in de geselecteerde doorsnede de vlakken die u wilt wapenen.

  Standaard wordt slechts één van de vlakken geselecteerd. Als u meerdere vlakken wilt selecteren, houdt u Shift of CtrlCTRL ingedrukt.

  Tekla Structures markeert de geselecteerde vlakken in geel.

 7. Als u afzonderlijke vlakken wilt verlengen of inkorten, klikt u op de contextuele werkbalk op. Versleep vervolgens de gele en magenta eindhandles.
 8. Klik met de middelste muisknop om te voltooien of klik op de contextuele werkbalk opDe staafset maken.
Tekla Structures maakt een stavenset op elk geselecteerd vlak en op de staven die loodrecht op de geselecteerde doorsnede staan.

Dwarsstaven maken

U kunt een stavenset maken die uit dwarswapeningsstaven in een betonnen onderdeel of een stortobject bestaat.

 1. Afhankelijk van het betonnen object dat u wilt wapenen, gebruikt u een onderdeelvenster of stortvenster.
 2. Klik op het tabblad Beton op Stavenset > Dwarsstaven maken .
 3. Beweeg de muisaanwijzer boven de randen van een betonnen onderdeel of stortobject.

  Tekla Structures markeert de doorsneden die u kunt selecteren.

 4. Selecteer de doorsnede die u wilt wapenen.

 5. Indien nodig wijzigt u de vorm van de staven.
  • Als u afzonderlijke benen wilt verlengen of inkorten, klikt u op de contextuele werkbalk op. Versleep vervolgens de handles aan het staafuiteinde.

   Op deze manier kunt u ook overlappende staafvormen maken of staafuiteinden buiten het betonnen object verlengen.

  • Als u de grootte van de doorsnede voor de staven wilt wijzigen, klikt u op contextuele werkbalk op. Versleep vervolgens de doorsnedehandles.

 6. Selecteer in de geselecteerde doorsnede de staafbenen die u wilt maken.

  Alle benen worden standaard geselecteerd en Tekla Structures maakt een been voor elk objectvlak.

  • Als u de selectie van een geselecteerd been wilt opheffen, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op het been.
  • Als u de selectie van alle benen wilt opheffen, klikt u op de contextuele werkbalk op.
  • Als u meer dan één been wilt selecteren, selecteert het eerste been en houdt u vervolgens tijdens het selecteren van de rest van de benen Ctrl of Shift ingedrukt.
  • Als u alle benen wilt selecteren, klikt u op de contextuele werkbalk op.

  Tekla Structures markeert de geselecteerde benen geel en maakt u een ononderbroken staafvorm van de benen.

 7. Als u de staafvorm wilt roteren om bijvoorbeeld beugelhaken naar een andere hoek te verplaatsen, drukt u op Tab voor de richting tegen de klok in of voor Shift+Tab voor de richting met de klok mee.
 8. Als u de verdelingslengte van de staven wilt wijzigen, past u de lengte van de stavensetrichtlijn aan.

  Klik op de contextuele werkbalk open versleep vervolgens de eindhandles van de richtlijn.

 9. Klik met de middelste muisknop om te voltooien of klik op de contextuele werkbalk opDe staafset maken.
Tekla Structures maakt de staven parallel aan de geselecteerde doorsnede en verdeelt de staven langs de lengte van de richtlijn.

Staven in een vlak maken

U kunt een stavenset maken die uit wapeningsstaven in een vlak in een betonnen onderdeel of een stortobject bestaat.

 1. Afhankelijk van het betonnen object dat u wilt wapenen, gebruikt u een onderdeelvenster of stortvenster.
 2. Klik op het tabblad Beton op Stavenset > Staven in een vlak maken .
 3. Definieer de vlakken en gebieden van een betonnen object dat u wilt wapenen en de richting van de staven met de volgende opties op de contextuele werkbalk:
  Klik op deze knop Om het volgende te doen
  Maak staven aan het dichtstbijzijnde vlak van het betonnen object.
  Maak staven aan het verafgelegen vlak van het betonnen object.
  Maak staven parallel aan de langste objectvlakrand.
  Maak staven loodrecht op de langste objectvlakrand.
  Maak staven in twee richtingen: één set staven parallel aan de langste objectvlakrand en de andere set staven loodrecht erop.
  Maak staven voor een volledig objectvlak.
  Maak staven voor een rechthoekig gebied op een objectvlak.
  Maak staven voor een polygonaal gebied op een objectvlak.
 4. Afhankelijk van het gebied dat u selecteerde om te wapenen, kunt het volgende doen:
  • Als u een geheel objectvlak wilt wapenen:
   1. Beweeg de muisaanwijzer boven de vlakken van een betonnen onderdeel of stortobject.

    Tekla Structures geeft de afmetingen van het objectvlak weer en een symbool dat de richting van de staven aangeeft.

   2. Selecteer het objectvlak.
  • Als u een rechthoekig gebied wilt wapenen, wijst u twee tegenoverliggende hoeken van het gebied aan.

  • Als u een polygonaal gebied wilt wapenen, wijst u de polygoonhoeken aan.

Tekla Structures maakt de staven volgens de opties die u hebt geselecteerd. Als u hebt geselecteerd dat u staven in twee richtingen wilt maken, maakt Tekla Structures twee stavensets: één met staven parallel aan de langste objectvlakrand en één met staven loodrecht erop.

Staven met punteninvoer maken

U kunt een set wapeningsstaven zo maken dat u de vorm van de staven definieert door punten in het model aan te wijzen.

 1. Klik op het tabblad Beton op Stavenset > Staven met punteninvoer maken .
 2. Selecteer op de contextuele werkbalk een optie om het type stavenset en het aantal doorsneden in de stavenset te definiëren.

  De opties zijn:

  • Normaal
  • Taps
  • Verlopend
  • Curve overgang
  • Overgang N

  Als u de optie Overgang N selecteert, voert u het aantal doorsneden in.

 3. Wijs punten aan om de vorm van de staaf bij de eerste doorsnede te definiëren.

  U kunt verschillende methoden voor snappen gebruiken, zoals Orthogonaal en tijdelijke referentiepunten.

 4. Klik met de middelste muisknop om het aanwijzen te voltooien.
 5. Voor de tweede en de latere doorsneden wijst u de punten aan om de vorm van de staaf te definiëren en klikt u vervolgens met de middelste muisknop om het aanwijzen bij elke doorsnede te beëindigen.
Tekla Structures maakt een stavenset met beenvlakken tussen elke doorsnede.

Stavenseteigenschappen

Gebruik de contextuele werkbalk of het eigenschappenpaneel om de eigenschappen van stavensets weer te geven en te wijzigen. De bestandsextensie van het eigenschappenbestand is .rst.

Beperkingen

 • Met afrondingen in gebogen staafhoeken wordt bij het automatisch vermijden van clashes geen rekening gehouden wanneer Tekla Structures stavensets maakt en deze naar layers rangschikt.
 • U kunt geen stavensets in vervormde onderdelen maken.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen